Artros Behandlingstips och brevsvar.
 
Introduktion

Glukosamin

Kondroitin

Nypon

Keratin

Grönläppad 
Mussla

Folsyra

MSM

Salix

Curcuma

Frågor
och svar

Länkar
 

 

Introduktion
Artros innebär en minskning av brosket i våra leder, ibland benämnt som förslitningsreumatism eller osteoartrit. Tillståndet är vanligt och uppemot 80 % av alla personer över 50 år har artros åtminstone i en led. Men även bland yngre hör skadade och/eller inflammerade leder till de vanligaste och mest svårbehandlade smärttillstånden.Man ska skilja artros mot artrit. Se mera på sidan om Inflammation där artriten och de komplementärmedicinska metoderna beskrivs. Via en röntgenundersökning kan man bekräfta diagnosen men om man inte ser några säkra förändringar på en röntgenbild kan det ändå föreligga en artros. När Du läser vidare förutsätts att diagnosen redan är ställd.

Komplementärmedicinsk behandling av artros.
Det kommer många frågor om hur man kan behandla en ledvärd av denna typ. Man kan använda läkemedel, naturmedel, naturläkemedel och kosttillskott vid artrossjukdomen. Det blir närmast en "djungel" a olika medel och många personer utnyttjar inte de vetenskapligt testade medel som finns. Här kommer ett förslag till några grundläggande principer på tilläggsbehandlingar med kost och naturmedel som kan användas. Urvalsprincipen är att de medel där man ar en bra vetenskaplig grund för effekten har prioriterats framför andra faktorer som t.ex. pris och tillgängligheten.
Stegvis behandling med kosttillskott vid artros:
Artrospyramiden

 
 
NSAID
Ingefära:
Zinaxin 
Omega-3,6,9 olja:
Lyprinol 
Nypon: Litozin
Broskets "byggstenar": Glukosamin (läkemedel), enbart eller i kombination med kondroitin (kosttillskott)

Receptmallar Glucosine - Nutrilenk  -Kondrin (utgår)- Litozin - Zinaxin - Lyprinol
 
Man kan ta tillskotten vid ett tillfälle  på morgonen men den som har känslig mage kan åtminstone i början dela upp dosen vid 2-3 tillfällen. Inledningsvis rekommenderas högre doser, se bipacksedel och respektive förpacknings doseringsanvisning.
Namn Frukost Middag
Lyprinol 1-2 kapslar  
Zinaxin 1 kapsel  
Litozin 3 tab 3 tab
Nutrilenk
Kondrin (utgår)
1-3 tab


Glucosine 3 tab  


Stegvis behandling med kosttillskott vid artros:
Artrospyramiden
Vegetarisk modell

 
NSAID
Ingefära: Zinaxin
Nypon: Litozin
Strukturstärkande medel:
Avosol med extrakt avokado och soja 
Vegetarisk kost/Vegankost med ett rikt intag av omega-3 fettsyror, från växter som raps och linfröolja samt extra tillskott med organiskt svavel MSM


Receptmallar: Avosol - Litozin - MSM - Zinaxin 


Stegvis behandling med kosttillskott vid artros:
Artrospyramiden
Variant baserad på Vitalas produkter

 
NSAID
Ingefära och omega-3-olja:Epartrozin
Strukturstärkande medel: Glucomarin
MSM (metylsulfonylmetan) 300 mg
Hajbrosk 150 mg 
Grönläppad mussla (Perna canaliculus) 50 mg
Extrakt från ingefära (Zingiber officinale) 50 mg
Extrakt av gurkmeja (Curcuma longa) 50 mg
C-vitamin 20 mg
Mangan 1,20 mg
Selen 6,25 µg


Receptmallar: Epartrozin -Glucomarin-Glukosamin
Glukosamin är en kroppsegen substans som bildas från glukos (en sockerart). Glukosamin behövs för att kroppen ska kunna bilda större molekyler som finns i bland annat ledvätska och brosk. Glukosamin fanns tidigare  bl.a. i Lediblett samt i flera kostttilllskott med glukosamin i olika former i produktnamnet. Numera i flera läkemedel, bl.a. Artrox och Glucosine. Endast Glucosine innehåller den form, glukosaminsulfat, det svavelinnehållande saltet där man har mest dokumentation bakom medlet.

Doseringen av glukosamin kan vara för låg för en del personer i de tillgängliga medlen alternativt att det krävs ett tillskott även av det likartade broskämnet kondroitin. Se en aktuell rapport:
Study questions glucosamine supplements’ efficacy   Hela texten finns här: http://tinyurl.com/ablma

Glukosamin har visad effekt när det gäller att minska smärta och nedsatt rörlighet vid artros. I Sverige har det 
mest använts rent men i många andra länder i kombination med en likartad "broskbyggsten" kondroitin.
När Vioxx drogs in förra året har intresset ökat för naturliga substanser som ett led i att få ökad ledhälsa.

Forskare vid Tufts New England Medical Center studerade ämnet utifrån det något motstridiga faktum att vissa studier visade på "måttlig" effekt medan andra mindre studier visade på negativa resultat. Man gick därför vidare och studerade hur ämnet togs upp i kroppen och hur hög koncentrationen blev i kroppen och ledvätskan. När glukosamin tas upp i kroppen måste den först passera genom levern där det bryts ner till en viss del. Studien  Publicerades i tidskriften Annals of Rheumatic Disease på en grupp med 18 artrospatienter som tog 1,5 g glukosaminsulfat (motsvarande Glucosine) . 

Koncentrationen i blodet mättes och hos 17 av de 18 patienterna började halten stiga i blodet 30-45 minuter efter intaget med en högsta koncentration 90-180 minuter efter intaget. Den maximala nivån var 11,5 µM.

Forskarnas jämförde sedan med provrörsexperiment där man hade mätt upp koncentrationer på hela 100 µM, dvs nästan 10 ggr högre koncentrationer. De ställer sig frågan om doseringen är tillräcklig men de påpekar samtidigt att det inte rekommenderas att konsumenter ska öka dosen eftersom effekten av högre doser håller på att undersökas effektmässigt men även säkerhetmässigt. Eftersom glukosamin är ett sockerämne finns det oro för att en ökad dos även skulle kunna öka risken att utveckla diabetes.
Slut citat.

Det är således för tidigt att rekommendera en höjd dos men den som inte får tillräcklig effekt av enbart glukosamin kan se till att kosten även är rik på den andra byggstenen i brosk, kondroitin och då gärna i formen kondroitinsulfat. Det pågår även där studier och även på kombinationen där preliminära resultat pekar på en god effekt och att kombinationen kan vara fördelaktig.


Kondroitin, Kondroitinsulfat
Kondroitinsulfat är ett ämne som ingår på liknande sätt som glukosamin i  broskvävnad hos både djur och människor. Får man otillräcklig effekt med enbart glukosamin kan man gärna komplettera kosten med ett kosttillskott med kondroitin. Det finns t.ex. i Nutrilenk som har sitt ursprung i extrakt från broskfiskar eller Kondrin som har animaliskt ursprung
Referens:  JAMA (2000;283:1483-84 och 1469-1475)
Glukosamin och Kondroitin kan mildra symtomen vid osteoartrit eller artrosAvosol
Avosol innehåller extrakt av avokado och soja.
Avosol innehåller ASU®, ett naturligt extrakt som baserar sig på avokado och soja i ett inbördes förhållande, som är särskilt utforskat och dokumenterat.


Nypon
På 90-talet började läkare vid danska Rigshospitalet undersöka effekterna på inflammation och artros av ett kosttillskott baserat på nypon. Medlet säljs som Hyben-Vital i Danmark. Se mer på sidan med rubriken "inflammation". Forskningen visade att nyponmedlet både är antiinflammatoriskt och smärtlindrande. Man identifierade den aktiva substansen som fick namnet GOPO. Ett nypon med ett högt innehåll av GOPO odlas nu i både Danmark och Sverige. Tillverkningsprocessen är unik. Traditionellt soltorkas nypon men då förstörs substansen GOPO, som är extremt värmekänslig. Från och med i höst säljs det patenterade nyponmedlet i Sverige i tablett- och pulverform under namnet LitoZin.

Keratin
Cynatine FLX, som nu lanseras i Sverige, har i studier visat sig kunna ge effektiv hjälp vid olika typer av ledbesvär.  Keratin är ett nyckelämne i hud, hår och naglar och spelar även en viktig roll för att stärka delar av lederna. Den typ av keratin som ingår i Cynatine FLX är en naturprodukt utvunnet ur ren ull från Nya Zeeland som utvinns på ett ekologiskt skonsamt sätt er. Den vattenlösliga formen av keratin kan tas upp av kroppen snabbt och effektivt. Det gör att alla de viktiga aminosyror som ingår i keratinet förblir intakta och kan fungera fullt ut i den skadade leden.  Man har antagit 4 olika verkningsmekanismer:
  • Cynatine FLX hjälper till att motverka nedbrytning av lederna och kan öka elasticiteten. Därmed kan en skadad led läkas och stärkas snabbare.
  • Cynatine FLX bidrar till att hämma inflammationer  i skadade och utsatta leder. 
  • Cynatine FLX ökar på ett naturligt sätt nivån av den kraftfulla antioxidanten glutation, som är av avgörande betydelse för långvarig ledhälsa. 
  • Cynatine FLX har en viktig cellskyddande effekt genom att motverka skadliga fria radikaler, vilket är en viktig faktor för att hålla lederna i gott skick. 
 Medlet går bra att kombinera med övriga kosttillskott. Det torde vara i stort sett biverkningsfritt eftersom det innehåller naturliga proteiner som redan ingår i vår föda men med högre koncentration av de komponeter som ingår i kroppens stödjestrukturer.     Ordinationsmall

Grönläppad Mussla
Ett nyare alternativ till Lyrinol där det finns en del studier är Unic GLME. Se direktlänk: http://www.efi.se/product.cfm?id=20

OrdinationsmallFolsyra

NSAID kan påverka hjärtat negativt genom flera mekanismer. 

  • Påverkar de nyttiga prostaglandinerna på ett negativt sätt och medverkar till en ökning av vätskan i kroppen som kan bidra till en felaktig belastning på hjärta och kärlsystem.
  • Vidare kan de minska kroppens halter av flera viktiga B-vitaminer som Folsyra. Om kroppen inte får tillräckligt med folsyra kan det bildas för höga halter av homocystein som direkt kan skada kärlsystemet. 
Länk (på engelska) Most Pain Killers Deplete The Body Of The B Vitamin Folic Acid 

Den som använder NSAID medel kan gärna för säkerhets skull ta ett förebyggande tillskott med B- vitaminkomplex inklusive Folsyra.
 

MSM

Se mera på sidan om Svavel
Svavel har även betydelse för brosket.  Svavelkoncentrationen i brosk vid artros är endast 1/3 - del av  koncentrationen hos friskt brosk. Den svavelhaltiga aminosyran cystin förekommer också i lägre koncentrationer hos artrospatienter. Detta faktum göra att det kan vara rekommendabelt att ta ett tillskott med organiskt svavel, åtminstone till behandlingspyramiden ovan som är anpassade före vegetarianer som löper större risk att få brist på svavelhaltiga aminosyror.

I en ny studie publicerad i Clinical Drug Investigations har man sett en förstärkt effekt vid artros när man kombinerar glukosamin med organiskt svavel MSM. Ref:

 “Combination therapy showed better efficacy in reducing pain and swelling and in improving the functional ability of joints than the individual agents,” report the researchers in the June issue of Clinical Drug Investigations (vol 24, no6, pp 353-363). 

Läs mera: MSM, glucosamine combo have faster effect on arthritis 

En större, dubbel blind test håller på att slutföras och preliminära resultat visar på en möjlig positiv effekt när MSM används som kosttillskott: MSM Double Blind Study
Double Blind Study of its use in degenerative arthritis (A Preliminary Correspondence) By Ronald M. Lawrence, M.D., Ph.D. Assistant Clinical Professor U.C.L.A. School of Medicine Los Angeles, California 
1: Altern Med Rev. 2002 Feb; 7(1): 22-44. Related Articles, Links 

Sulfur in human nutrition and applications in medicine.

Parcell S. American Institute for Biosocial and Medical Research (AIBMR), Tacoma, WA, USA. steveparcell@attbi.com 

Sälgbark, Salix
Om inte Artrospyramiden räcker till och när man behöver extra, tillfälligt smärtlindring vid artros och inflammation finns det även naturläkmedel som kan användas. Bio-Strath Salix i flytande form är baserad på en tinktur av Sälgbark (Salix purpurea) 70%, och Lundviva (Primula elatior) 30%, tillsammans med ett näringsrikt örtplasmolysat för att optimera upptaget. Bio-Strath Salix verkar smärtlindrande och används vid tillfällig huvudvärk, enstaka lindriga migränanfall och lättare tillfälliga ledbesvär och örterna har en väletablerad användning på dessa områden. Produkten ger mindre risk för biverkningar än traditionella värkmediciner, men det kan i en del fall ta något längre tid innan full effekt uppnås. 
Receptmall
 

Curcuma
Det verksamma ämnet i gurkmeja, curcumin, är ett färgämne som gör gurkmeja flitigt använt i olika livsmedel. Gurkmeja har för övrigt andra användningsområden än som färgämne, det används också som krydda (ingår i curry). Gurkmeja innehåller 3-5 % eterisk olja och har på många sätt visat sig ha välgörande effekter på kroppen. Det har en lång tradition inom den ayurvediska medicinen när det gäller användning vid smärta och inflammation. Finns i kosttillskottet Fortodol
Receptmall

NSAID
 

 


Frågor och svar

Hej
Jag blev opererad i handleden för artros i mars månad och har ätit nyponpulver sedan ca tre veckor. Har känt mig stel i lederna och därför provar jag nu att äta nyponpulver.  Nu till min fråga: Kan det vara så att ledvärken eskalerar i början av intag och sedan planar ut för att ge lindring, eller är det andra faktorer som orsakar ökad värk?
Gör inget fysiskt utöver det som jag tidigare gjort.
Tacksam för ett svar på min fråga.

Med vänlig hälsning 

"T"

Hej, det är inte någon vanlig reaktion för enligt min erfarenhet får mina patienter lindringen relativt snabbt, kanske redan samma dag. Det kan vara bra att ta några tester, t.ex. testet känsligt CRP och vanlig sänka SR. Det kanske finns någon annan som har stött på en försämringsreaktion när man börjar med nyponpulver som kosttillskott för stela leder. I så fall uppdaterar jag svaret här och jag ska även försöka komma ihåg att mejla ett uppdaterat svar.

"B"

 
Höftartros
Jag har artros i en höft och har stått i kö för operation men för ett halvår sedan började jag med Litozin Nypon och har blivit till 50% bättre. Min
rörlighet är större och jag har kunnat sluta med starka värktabletter. Jag vill inte påstå att jag är helt smärtfri men helt fantastiskt är det i alla fall.
Kan man bli helt återställd? Alltså kan artrosen läka ut och att jag slipper operationen? Alla säger till mig att artrosen ej blir annorlunda än den är
nu. Har man en gång artros, alltid artros?
"69 år"

Svar
Litozin är ett  kosttillskott från nypon  som innehåller bl.a. substansen GOPO med inflammationsdämpande egenskaper. Dessutom innehåller nypon en naturligt hög halt av vitaminer, mineraler och bioflavonoider. 
Läkemedelsverket uppfattade marknadsföringen som uppgifter om medicinsk effekt vilket man inte får göra enligt svensk lag när det gäller naturmedel registrerade som kosttillskott. Verket krävde då att kosttillskottet skulle registeras som läkemedel, (i analogi med det tidigare kosttillskottet glukosamin som nu i stället säljs som läkemedel) Risken med detta är att det blir ett uppehåll i försäljningen som skulle drabba många personer som har positiv effekt med medlet.  Beslutet har dock överklagats och man får åter sälja LitoZin, åtminstone tills vidare enligt kammarrätten. Man bedömde dessutom att det inte fanns någon risk att äta LitoZin. Det finns flera vetenskapliga studier som visar på god effekt, kanske bättre än glukosaminets och dessutom kan man med fördel kombinera både glukosamin och Litozin med varandra och vid behov med vanliga smärtstillande och inflammationsdämpande medel. Vid artros, "förslitningreumatism" försämras broskets funktion och det är en ganska långdragen process. Det är för tidigt att uttala sig huruvida man kan få en återuppbyggnad av brosk men att processen avstannar är ju värdefullt. Skulle Du inte få tag i LitoZin så finns det liknande nyponpulvermedel som Hyben Vital och Lito-X. 
 

Hjälp för värken i mina händer?
Jag har artros i mina händer och handleder, särskilt vänstra handen
konstigt nog eftersom jag är högerhänt. Jag äter Artrox 2 om dagen
sedan några månader men det hjälper inte så mycket. Kan jag ta 
något naturmedel också? Jag har hört om Nya Glucofärin t.ex. eller något
annat. Nyponpulvret har jag ätit några månader men känner
ej bättring.
Prenumerant, 80 år.

Svar: Artrox innehåller glukosamin som är ett naturligt ämne, tidigare tillhandahållet i Sverige som kosttillskott. När det visades hjälpa vid artros (brosksjukdom i lederna) så registrerades det i stället som
läkemedel. Medlet kan sannolikt i alla fall ge ett visst skydd mot ytterligare försämring så fortsätt åtminstone ett år till med medlet. Glukosamin påverkar inte alls effekten av andra läkemedel eller naturläkemedel som ges vid artros, inflammation och värk. Ett annat kosttillskott med värdefull effekt vid ledbesvär är  nypon med hög halt av inflammationshämmande ämnen. Även det är naturligt och biverkningsfritt så Du kan gärna fortsätta med det ett tag till innan Du ev gör ett uppehåll på några veckor för att se om Du åter försämras. Nya Glucofärin är ett kosttillskott som innehåller extrakt från grönläppad mussla, kondroitin, ingefära och MSM. Kondroitin är ett ämne som ingår i brosk på liknande sätt som
glukosamin.  Det finns kombinationer med glukosamin tillgängliga utomlands och det är inget som hindrar att Du tar Nya Glucofärin som tillägg. Medlet innehåller även MSM, MetylSulfonylMetan, som står för organiskt svavel. Svavel är ett ämne som ingår i broskets stabiliserande molekylbindningar och ett tillskott kan ses som en säkerhet mot ev brister. Vår moderna kost innehåller mindre mängder av svavel i organisk form jämfört med vad den innehöll i historisk tid. Ingefära ingår också och det har en mera omedelbar effekt på  värk och inflammation även om det inte direkt har positiva, skyddande effekter på brosket på samma sätt som Artrox och kondroitin. Du kan mycket väl känna av en förbättring mera omedelbart med Glucofärin tack vare ingefära-extraktet så prova gärna medlet som tillägg till det som Du tar nu. Rörelseträning är viktigt vid artros inte minst för att hålla igång cirkulation och ämnesomsättningen i brosket.  En arbetsterapeut eller sjukgymnast kan hjälpa till med ett program som passar just din sjukdom. 
Bertil DahlgrenRisker med naturmedel
Hej!
Jag är 63 år och har en fråga om eventuella risker i samband med att jag tar flera sorters naturmedel. Jag har under flera år tagit fiskoljekapslar, dels i förebyggande syfte, dels eftersom min mamma dog i hjärtinfarkt. Min make och jag tar dessutom Multiplex 60+. För c:a 3 år sedan fick jag värk i rygg, skinkor och ben – speciellt under natten. Jag började då ta kapslar med ingefära,( Zinaxin,) vilket lindrade plågorna. För en månad sen slutade jag med Zinaxin och gick över till Ginkgo Biloba, som dels förbättrat min blodcirkulation, dels ”vässat hjärnan” påtagligt. Men priset för detta har blivit att värken nattetid satt in igen.
Jag skulle vilja ta alla de sorter jag räknat upp, men är orolig för att det kan ge någon form av biverkningar. Jag tar inga vanliga läkemedel förutom Progynon.
NN

Svar
Dessa tillskott och naturmedel går bra att kombinera. De är även fördelaktiga att ta tillsammans. Zinaxin innehåller frystorkad ingefära och man kan lika gärna dricka ingefärste men många tycker ju att kapslarna är praktiska. Det man kan råka ut för med Din kombination är lättare magbesvär men dessa kan minskas genom att man tar tillskotten i samband med måltiderna.  Om Du vill skulle Du faktiskt kunna lägga till ytterligare ett kosttillskott i form av magnesium. Många  kvinnor i Sverige får lite för lite av detta ämne som är bra för hjärtat, cirkulationen och även besvär i form av värk i benen på natten. Multiplex innehåller bara 60 mg  magnesium och det räcker oftast inte för att ersätta  en brist i alla lägen..
Bertil Dahlgren


Tillbaka till Helhetsdoktorn

Bertil Dahlgren, uppdaterad 2021-11-17