Ergositter
 
Introduktion
 
 

Frågor
och svar

Länkar
 

 

Introduktion 
 

Vad är den naturliga sittpositionen för människan? 

På stenålderna var det glest mellan stolarna och en uppskattning  av sittvanor kan vi sannolikt få genom att studera naturfolken där huksittande är en vanlig positiion. I modern kontorsmiljö och arbetsmiljö är ofta en huksittande position opraktisk men det finns ett stolsystem som gör att vi kan sitta med ländryggen i en hälsosamt naturlig och avlastad position. 

En ofta giltig hälsoregel som inte bara gäller kost och rörelse utan även kroppsposition: 

"Hälsans hemlighet är konsten att leva stenåldersliv 
utan att ha det stentrist!" 

Vid en huksittande positiion får man en avlastning av trycket på mellankotskivorna i ryggen. En liknande avlastning på kontorsmiljön utan att behöva sitta som en stenåldersman får man genom att använda en avlastande stol på kontoret.

En "röntgenbild" visar hur tyngdkraften avlastas från diskarna:

Stenåldessitttandet eller naturfolksittandet i modern tappning kan se ut på detta sättet. 
I dagens huksittande på ergositterstolen kan man ändå uppehålla en vanlig S-kurvatur samtidigt som ryggens diskar avlastas på samma sätt som man får vid naturfolkens huksittande. Naturfolkens huksittande glömdes bort i vårt moderna. sammhälle under industrialismens införande. 


Ergositter nu snart även i England:
The Back Shop 
 http://www.thebackshop.co.uk/


Ergositter siktar på inredningsmässan.

http://www.branschnyheter.se/article43295.php
info: ergositter_blad_swe_A4_web.pdf

Frågor och svar

För frågor om ryggproblem och Ergositter kan Du använda adressen:
 

för snabbare svar.Tillbaka till Helhetsdoktorn


Bertil Dahlgren, uppdaterad 2008-12-02