Gastrosan – ett nytt naturläkemedel mot akut magkatarr, halsbränna och sura uppstötningar

Var tredje svensk har magproblem. Huvuddelen av problemen har ett direkt samband med en överproduktion av saltsyra. Problemen känns igen, i svårare fall uppstår sår i magsäck och tolvfingertarmen. Men de vanligaste symptomen är halsbränna, sura uppstötningar och magkatarr, ofarligt men besvärande.

Saltsyra i magen är nödvändig

Saltsyran är viktigt för magens normala funktion, den deltar i matsmältningsprocessen och skyddar magen mot bakterier och parasiter. Saltsyra pumpas kontinuerligt ut i magsäcken via magslemhinnans syrapumpar. När problem som halsbränna och sura uppstötningar uppstår beror det på att det av någon orsak bildats ett överskott av saltsyra, Ph-värdet sjunker och maginnehållet blir surt. Detta kan bero på genetiska orsaker men den vanligaste anledningen är stress och ohälsosamma matvanor. Huvuddelen av alla magbesvär kan korrigeras med små livsstilsförändringar. En hjälp på vägen är ett nytt naturläkemedel, som lindrar symtomen inom någon minut, är hälsosam och mycket prisvärd. Produkten heter Gastrosan och finns på hälsokosthyllan i slutet av oktober. 

Inom skolmedicinen finns det tre vanliga principer för hur överskott av saltsyra behandlas. 

Losec: Losec stänger av syrapumparnas förmåga att producera saltsyra. Detta löser symtomen effektivt men skapar samtidigt problem. Med mindre saltsyra i magen ökar risken för infektioner och matsmältningen försvåras. Losec är utan tvekan effektivt men förknippas med många och ganska vanliga biverkningar (vanligare än 1 på 100). De vanligaste biverkningarna är förstoppning, gasbildning, magsmärtor, diarré och illamående. En annat stort problem är att Losec interagerar med Waran. Ammar man skall man vara medveten om att Losec går över i modersmjölken.

Antacider: Detta är produkter som snabbt neutraliserar magsyran genom sitt innehåll av framförallt aluminiumhydroxid, magnesium- och kalciumkarbonat, vanliga produkter är t.ex. Novalocid, och Link. Produkterna tas vanligen som tuggtabletter eller pulver. Men det finns en stor nackdel, aluminium är inte bra för kroppen. Aluminium är en tungmetall liksom bly, kadmium och kvicksilver. Hälsorisken med en tungmetall är att den ansamlas i kroppen, framförallt i hjärnan, sköldkörteln, lever, lungor och ben. En hög ansamling av aluminium kopplas samman med Alzheimers sjukdom och inlärningsproblem hos barn. Just läkemedel mot magsyra är en av de största källorna av aluminium, en metall med god absorptionsförmåga men med uppenbara hälsorisker.

De övriga aktiva ämnena som finns i antaciderna, natrium- och kalciumkarbonat har inga hälsorisker, tvärt om. Men de finns en nackdel, En produkt som bara innehåller karbonater verkar ensidigt vilket ofta skapar en jojo effekt. Karbonaterna neutraliserar saltsyran inom några minuter, men kroppen reagerar då med att öka produktionen av vätejoner vilket bildar ny saltsyra och Ph-värdet sjunker igen. Magen känns snabbt sur och man måste ta mer. Det bildas ett medicinberoende.

Skumbildande produkter: Dessa produkter innehåller vanligen en kombination av alginsyra och aluminiumhydroxid. Alginsyran bilder ett skum som minskar risken för sura uppstötningar och aluminiumhydroxiden neutraliserar magsyran. Positivt är att det finns ett dubbelt skydd men innehållet av aluminium gör produkten tveksam ur hälsosynpunkt. Många upplever också skumbildningen som uppstår vid tuggningen besvärande. 

Gastrosan löser akuta magproblemen på ett enkelt, effektivt och hälsosamt sätt

Gastrosan är unik på många sätt. Den kombinerar en snabb, akut effekt som ger lindring redan efter 1-2 minuter med en långsam, stabiliserande effekt på Ph-värdet. Dessutom skyddas magslemhinnan genom att det bildas siliceagelGastrosan innehåller även kanel och eukalyptus, två örter som skapar ett ökat välbefinnande i magen. 

Kombinationseffekten gör att magen mår bättre

Kombinationseffekten uppnås genom att Gastrosan innehåller både kalciumkarbonat som ger en omedelbart syraneutraliserande effekt och magnesiumtrisilikat (magnesium bundet till kiselsyra) som ger en långsam, syrastabiliserande effekt som varar i flera timmar. Men förutom att magnesiumtrisilikatet stabiliserar Ph-värdet har det en annan mycket viktigt egenskap. Under neutralisationsfasen bildas mer än 500 trillioner siliceamolekylerSilicean skapar en skyddande gel som absorberar ämnen som kan reta magen. Gelen transporteras sedan ut via tarmsystemet. Ingen annan produkt i Sverige innehåller magnesiumtrisilikat.

Parallellt med denna symtomdämpande effekt bidrar kanel och eukalyptus till med att skapa ett välbefinnande i magen.

Vid studier visar Gastrosan lika bra syraneutraliserande effekt som de bästa antaciderna. Men den arbetar i harmoni med kroppen utan att skapa en jojoeffekt. 

Balans mellan mineralerna

En annan viktig egenskap är att Gastrosan innehåller en balans mellan kalcium och magnesium. Dessa mineraler är livsnödvändiga men antagonister. Att de är antagonister innebär att det finns ett ömsesidigt beroende. Tillförs t.ex. bara kalcium konkurrerar detta ut magnesiumet och tvärt om. För antacider som bara innehåller t.ex. aluminiumhydroxid och kalciumcarbonat är därför en känd biverkan ökad kalciummängd i blodet vilket kan gör blodet trögflytande.

Två tabletterGastrosan innehåller 40 % av det dagliga behovet av kalcium och 10 % av magnesiumbehovet.

Enkel att använda

Gastrosan är enkel att använda, man slipper tugga tabletterna, istället sväljes de hela. Efter ett långt utvecklingsarbete har producenten, Carls-Bergh Pharma lyckats att göra en sväljtablett som löses upp redan efter 1-2 minuter. 

Användning: Vid magproblem tar man 1-2 tabletter, effekten är omedelbar. Vid behov upprepas behandlingen.

Gastrosan i sammandrag:

ØGaranterad effekt efter 1-2 minuter

ØDessutom, långsamt neutraliserande effekt som minimerar risken för jojoeffekten

ØBildar en skyddande siliceagel som absorberar retande ämnen

ØBalans mellan kalcium och magnesium

ØInnehåller kanel och eukalyptus som verkar välgörande på magen

ØNeutraliserar magsyraöverskott lika effektivt som de bästa antaciderna

ØAluminiumfri

ØBilligast pris per dagsdos

Ingen annan produkt kombinerar dessa egenskaper.