Utvärdering av Tallmogårdens behandlingsprogram vid
inflammatorisk tarmsjukdom (ITS) 1992-95

Komplementär medicin: Ett helhetsmedicinskt tänkande där den vanliga medicinen
kombineras med erfarenhetsmässigt och vetenskapligt verksamma alternativmedicinska
metoder har visat sig vara en lämplig behandling vid ITS.

Internatvistelse

Kostbehandling Stresshantering Motion Fysikaliska behandlingar Psykologi Föredrag Naturläkemedel
Slumpvis utvalda patienter (34 med Ulcerös colit och 10 med Crohn´s
sjukdom) som vistades på TG 1992-95 under en period av 2-3 veckor och
som fick svara på ett antal frågor vid ankomst och hemgång. Nedan
presenteras frågorna och svaren i tabellform.

Hur är dina tarmbesvär betr symptom och intensitet jämfört med
hur det brukar vara?

Hur mår Du idag (vid hemgång) jämfört med när Du kom hit?

Om Du mår bättre (vid hemgång) på vilket sätt mår Du bättre?


25 av 44 patienter, d v s 57%, mår bättre beträffande tarmbesvären. Det stämmer med
en undersökning vi gjorde 1991 då vi gick igenom våra läkarjournaler på 31 patienter
med diagnosen ITS. Då framkom att 60% uppgav sig må bättre vid hemgång
beträffande avföringsfrekvens,- och konsistens samt buksmärtor,

Slutsats: När patienter med ITS får uppge en subjektiv bedömning av sina tarmsymp-
tom anser ca 60% att de är förbättrade efter en 2-3 veckors vistelse på Tallmogården.
Att inte enbart kosten, utan också t ex stresshantering, internatvistelsen i sig, motion och
fysikaliska behandlingar har betydelse för resultatet avspeglas i att hela 91% känner sig
allmänt förbättrade (fråga 2 och 3).


Tillbaka
 

Tillbaka till Hälsomottagningen

HTML: Bertil Dahlgren 1998-05-18