Huvudlöss, behandlingstips från Fråga Helhetsdoktorn.
 
Introduktion

Frågor
och svar

Länkar
 

 

Introduktion

Komplementärmedicinsk behandling av huvudlöss

Inledning

Det finns tre slags löss hos människan:
 

  • Flatlusen (Phthirus pubis), som framför allt finns i könsbehåringen, i armhålorna, kroppsbehåringen och någon gång i skägg och på ögonfransar.
  • Klädlusen (Pediculus humanus), som lever och lägger sina ägg i kläderna och som kryper in på kroppen bara för att suga blod. 
  • Huvudlusen (Pediculus capitis), som lever i själva huvudhåret och på hårbotten. 


Flatlöss och huvudlöss är allmänt förekommande i Norden, medan klädlöss är ovanliga.
 

Huvudlus, latinsk namn Pediculus capitis är en insekt som hör till subgruppen löss. Den vuxna lusen är ca 3 mm lång och lever i hårbottnen på människa. Den är gulvit, har litet huvud och är platt. Dess ägg klistras av honan fast vid hårstråna närmast hårbottnen.

Personer med huvudlöss kan ha klåda i hårbottnen, eksem och rivmärken samt kan få infektioner i den skadade huden men man sak tänka på att många inte känner av något alls. De är vanliga hos skolbarn och lössutbrott sker regelbundet.  En huvudlus lever endast kort tid utanför sin normala miljö och därför sker överföringen praktiskt taget bara genom direktkontakt från människa till människa och inte via handdukar, möbler e.d. Lokalbehandling med insektsdödande schampo botar vanligen åkomman, men våtkamning, dvs. upprepad kamning av vått hår med en tät luskam, uppges vara minst lika effektivt. För att förstärkan den effekten kan man använda schampo som har en tillsats av Tea Tree Oil. 

Löss tillhör människans följeslagare sedan urminnes tider och förekommer över hela världen. 
Huvudlössen är grå, bruna eller svarta, eller ibland röda (om de nyss sugit blod), 2-3 mm långa, vinglösa och blodsugande insekter. Löss från djur överlever inte på människa och vice versa. De är mycket specialiserade insekter som endast finns i människans hårbotten och kryper runt bland hårstråna. Lusen lever endast av människans blod. Den kan inte flyga eller hoppa. Det har inte påvisats att huvudlöss överför bakterier eller virus från en person till en annan.

En lus utanför hårbotten lever högst ett dygn, eftersom den snabbt torkar ut, om den inte regelbundet kan suga blod. Överföring av löss från en person till en annan anses därför främst ske vid kontakt huvud mot huvud. Eftersom lusen kan överleva upp till ett dygn utanför hårbotten kan man dock inte helt utesluta spridning via föremål såsom kammar och mössor, som de senaste timmarna använts av en person med löss, varför rengöring av sådana föremål rekommenderas. Sanering av andra kläder, sängkläder och övriga föremål är onödig. Barnen bör uppmanas att inte i onödan låna varandras mössor, ridhjälmar, hårspännen o dyl. 

Barn som nyligen smittats och vuxna personer med löss saknar ofta symtom, och kan därför utgöra en viktig smittkälla.

Dessa behandlingsrekommendationer gäller enbart för huvudlöss.

Tea Tree Oil (TTO) är en aromatisk olja, som utvinns ur Melaleuca alternifolia, ett träd som kallas Tea Tree och växer i Australien. Namnet kommer av att nybyggarna ibland använde bladen till te. Redan kapten Cook beskriver detta 1777 under sin andra resa till Australien. Ursprungligen har trädet växt inom ett mindre, sumpigt område vid nordöstra kusten av Nya Sydwales, men odlas nu över större områden. Oljan utvinns ur blad och grenspetsar. Den har använts alltsedan Australien koloniserades. 

Mikrobiologi
Tea Tree Oil är en komplex blandning av cirka 100 komponenter som varierar i koncentration. Medlets verkan på bakterier och svampar har studerats och det finns flera beredeningar som är registrerade som naturläkemedel i Sverige, främst för behandling av akne och irritation vid insektsbett. 
Indikationerna är ”Traditionellt använt vid behandling av lindrig akne” för den 5%-iga krämen, ”Traditionellt använt vid behandling av lindrig akne, mot klåda vid lindrig fotsvamp och okomplicerade insektsbett” för de två övriga produkterna. Medlet skall appliceras punktvis vid akne och insektsbett.

Rapporter om förgiftningstillstånd finns efter peroral tillförsel. Intag av ca 1 ml per kg kroppsvikt ledde till koma (6). Medlet får därför inte förtäras. Eftersom uppgift helt saknas om medlets absorption genom huden är användningstiden även av detta skäl begränsad till högst en månad.
 

Nova TTO Anti Löss Paket
Nu finns ett naturligt alternativ vid löss för hela familjen.
Innehåller en speciell finkam som skall kombineras med ett naturligt balsam baserat på läkeväxten Tea Tree.
 

Innehåll: 1,5% ren Tea Tree Oil, pepparmynta, kamomill, neem, ringblomma, avocado, och E-vitamin. 150 ml

Egenskaper: Nova TTO Anti Löss paket innehåller en speciell finkam som skall kombineras med ett naturligt balsam baserat på läkeväxten Tea Tree och den indiska oljan neem. Denna kombination gör att kamning fem gånger 
under en 14-dagarsperiod blir ett enkelt och skonsamt alternativ vid be-handling mot löss. Nova TTO Anti Löss behandling kan användas av barn, från 2-års ålder, och vuxna.

 Den optimala 
luskammen ska vara vit, färgen underlättar att se nymferna, och lusen är framtagen av Kim Soren Larsen. Han anses vara en av Europas främsta "lusexperter". Används flitigt som konsult för 
Läkemedelsverket, Apoteket, Smittskyddsenheter etc.  Denna kam i kombination med vårt balsam är en 100%-ig lusdödare. Det går helt enkelt inte att misslyckas. Balsamet innehåller neem-olja, en 
välkänd insektsdödare, och Tea tree olja. Balsamet ska smörjas in i torrt hår och därefter ska håret luskammas. Både balsamet och finkammen är vita, detta underlättar för patienten att upptäcka även de minsta lössen, nymfer. Efter varje kamtag sköljs kammen under rinnande vatten. Man kan även torka av på papper efter varje 
kamtag. Men jag som nu luskammat många barn och vuxna tycker att avsköljning under vatten är det enklaste. Balsamet lägger sig som en hinna på lusen och de löss som patienten kan missa dör 
inom 24 timmar av svält eller kvävning. För många är luskamning första gången inte en enkel procedur. Det är lätt att göra fel.  Vi är mycket noga med att luskamning måste ske 5 ggr under en 14-dagars period. Trots att balsamet är mycket effektivt, balsamet ser även till att luskamning blir en enkel procedur. Kombinationspreparat som detta är det optimala vid huvudlusangrepp. Många "fuskar" annars med behandlingen och lössen försvinner inte. Med risk för ökad smittspridning. 

Liten risk för allergiker:

Behandling av huvudlöss,
Noggrann och utförlig information, diagnostik, väl genomförd behandling och kontaktspårning är hörnstenarna vid behandling av huvudlöss. För att bland annat motverka resistens mot lusmedlen betonas att man endast ska behandla när levande löss påvisats och aldrig vid blotta misstanken. Tillgången på effektiva lusmedel är mycket begränsad, och inga nya har tillkommit sedan den tidigare rekommendationen utarbetades hösten 1996. Med tanke på att resistensutveckling kan medföra risk för att befintliga medel blir helt verkningslösa måste medlen användas förnuftigt på det sätt som en skandinavisk expertgrupp nu rekommenderar efter ett möte i maj 1999.

En tidigare undersökning i USA visade, att huvudlöss var den vanligaste åkomman som sprids bland skolbarn näst vanlig förkylning. Säkra siffror från Sverige saknas, men med tanke på antalet försålda förpackningar av lusmedel, motsvarande grovt sett åtminstone 100 000 behandlingar per år, är problemet uppenbart.
 

Symtom och tecken på förekomst av huvudlöss 
 

  • klåda (inte alltid) 
  • infektion i rivsår 
  • lusavföring/lusskinn på kudden eller kragen 
Lusen avslöjas ofta på grund av klåda i hårbotten. Lusens saliv innehåller ämnen som, när de kommer in i huden, utlöser klåda. Klåda förekommer emellertid inte alltid. Sönderrivna lusbett kan medföra sår och infektioner. Svart puder på kudden eller kragen, vilket kan vara lusens avföring, eller ömsade lusskinn är ibland tecken på löss.

Endast personer med löss ska behandlas. Behandling "för säkerhets skull" bör undvikas. Medlen är potenta och upprepad onödig behandling bör inte förekomma. Dessutom synes risken för resistensutveckling öka. För att minska risken för ny smitta bör samtliga med löss inom en familj eller i en grupp behandlas samtidigt. När behandling med lusmedel har genomförts bör resultatet följas upp med noggrann finkamning av håret dagligen i 14 dagar. Övriga familjemedlemmar, som inte behandlas med lusmedel bör kammas på samma noggranna sätt. Fynd av levande löss omedelbart efter genomförd behandling talar inte för behandlingsmisslyckande. Det tar en stund för lössen att dö. Man bör därför vänta till nästa dag innan effekten värderas.

Läkemedelsöversikt
De vanligast använda läkemedlen tillhör det insektsdödande medlen men man ska tänka på att dessa kemiska substanser egentligen är "nervgassläktingar".  Det finns egenvårdsmedel som man kan prova som inte innehåller insektsgift och som uppenbarligen har en likvärdig effekt. 
 

Verksamma ämnen är: 
 

  • permetrin (Nix schampo 1%) – en syntetisk pyretroid 
  • malation (Prioderm liniment 0,5%, Prioderm schampo 1%) - organisk fosforförening 
Båda dessa medel verkar som nervgifter för insekten. När de används korrekt är de mycket effektiva utom i de fall då lössen blivit resistenta (se nedan). Rätt använda är de ofarliga för människan. Inget av dessa medel är äggdödande till hundra procent. Därför rekommenderas ny behandling efter åtta dagar. 

Benzylbensoat och disulfiram ingår i det gamla preparatet Tenutex som fortfarande visat sig verksamt. Det är relativt besvärligt att använda men utgör ett alternativ när behandling med förstahandsmedel misslyckats. 

Resistensutveckling!

I flera länder har resistensutveckling mot permetrin och andra pyretroider påvisats under senare år. Även för malation finns numera klar misstanke om resistens. I Sverige finns sedan flera år tillbaka uppgifter om att man inom vissa delar av landet haft svårt att bli av med löss. Detta kan tyda på resistensutveckling mot använda lusmedel. Ensidig användning talar även teoretiskt för att resistensutveckling är en tänkbar orsak till behandlingsmisslyckanden. Det bör emellertid understrykas att man i första hand skall söka orsaken i oriktigt genomförd behandling eller återsmitta. Som tidigare påpekats tar det också en stund för lusen att dö, varför fynd av levande löss direkt efter behandlingen inte är tecken på resistens. Profylaktisk behandling med kemiska lusmedel ökar sannolikt risken för resistensutveckling och bör inte förekomma.

 

Frågor och svar


 
 


Tillbaka till Helhetsdoktorn


Bertil Dahlgren, uppdaterad 2006-06-15