Årsmöte med Svensk Läkarförening för Komplementär Medicin äger rum
lördagen den 5 april 2003 kl. 11.00 på IOGT - NTO, Klara Södra Kyrkogata 20,
Stockholm, (nära Klara kyrka och Centralstationen)

PROGRAM

kl. 11.00             Årsmöte
kl. 12.00             Lunch (subv. Pris 50:-)
kl. 13.00             Professor Kerstin Uvnäs-Moberg:
                            "Om beröringens betydelse för läkningsförloppet"
kl. 14:00             Professor Karl-Erik Arfors:
                            Om antioxidanter, fetter m.m
kl. 15:00             Diskussion och ev. fortsatt årsmöte
kl. 16:00(c:a)      Avslutning

Föreningsstyrelsen sammanträder kl 10:00 och fondstyrelsen 10:30 i samma lokal.

Närmare upplysningar och medlemsansökan till: Svensk Läkarförening för Komplementär Medicin
Kansliet Box 6356, 102 35 Stockholm, tel 08-54541163 eller per fax 08-54540170. Det går även bra att maila till
gunilla.christensen@halsokostradet.se
Vid årsmötet kommer bl.a att behandlas förslag till idéprogram. De medlemmar som är förhindrade att närvara vid årsmötet är välkomna med
synpunkter till kansliet, adress enligt ovan.

Årsavgiften är endast 100 kronor till pg 93 44 11 - 0 , inkl. tidskriften Prosana (som nu kommer att
återuppstå efter att ha varit nedlagd en tid).