Stockholm mars 2004
SLKM
Svensk Läkarförening för Komplementär Medicin
KALLELSE
TILL ÅRSMÖTE
lördagen den 24 april 2004 på lokal IOGT - NTO, Klara Södra Kyrkogata 20,
Stockholm, (nära Klara kyrka och Centralstationen)

PROGRAM
11.00
Årsmöte.  OBS! Årsmötesbeslut angående av styrelsen slutjusterade förslag
till idéprogram och stadgeändringar. Styrelsen är tacksam om dessa
förslag kan godkännas av årsmötesdeltagarna. Var god se
utsända förslag. KOM OCH GÖR DIN RÖST HÖRD!
12.00
Lunch:  Vegetarisk buffé på restaurang Åhléns city (Klarabergsg. 50)
13.00 "Nyheter på hjärt- och kärlområdet och diabetes m.m."
Kardiolog och med.dr Arvo Hänni, Uppsala
14:00  "Alt. med. behandling vid ögonsjukdomar" Ögonläkare Elisabeth Enderlin
15:00  "Läget inom landstinget för komplementär medicin" Politiker Åsa Öckerman
15:30  Cederrroth presenterar produkter bl.a. Curbicin, Cernitol och UVA-E 
16:00  Avslutning
 
(Styrelsen för SLKM  sammanträder kl 10:00 och fondstyrelsen 10:30 i samma lokal. Anmälan
sedvanligt till Gunillla, Hälsokostrådet tel 08-54 54 11 63)
Anmälan till årsmötet på bilagd blankett, som insändes snarast och senast 19 april. 
Närmare upplysningar och medlemsansökan till: Svensk Läkarförening för Komplementär Medicin
Kansliet Box 6356, 102 35 Stockholm, tel 08-54541163 eller per fax 08-54540170. Det går även bra att maila till
gunilla.christensen@halsokostradet.se

Årsavgiften är  150 kronor till pg 93 44 11 - 0 , inkl. tidskriften PROSANA. 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA
Styrelsen för SLKM