Välkommen till ett möte där vi tar del av

aktuell forskning om margarin och dess påverkan på vår hälsa.

 

 

Många vetenskapliga rapporter visar på ett samband mellan konsumtion av margarin och ohälsa, bl a allergiska reaktioner hos barn. Flera andra sjukdomstillstånd ger också en misstanke om detta samband. Vi vill nu skapa en dialog och lyfta fram frågan om hälsa i relation till val av matfett.

 

 

Tisdagen  4 juni på Karolinska sjukhuset Stockholm

(lokal meddelas anmälda deltagare i god tid)

 

Start kl 10 med presentation av deltagare

 

Föreläsare:

Uffe Ravnskov. Medicine doktor och docent. Ger den vetenskapliga bakgrunden till debatten om matfetter.

 

Romuald Wroblewski. Docent och projektledare på Allmänmedicinska enheten  Karolinska Sjukhuset. Han berättar om  Gröna öar”. Ett samverkansprojekt mellan landsting, kommun och primärvård. Bland projekten som erhållit anslag finns forskningsprojekt där man med hjälp av matintyget och sk kosten planerar studera den anpassade matsedelns påverkan på hälsan. (Prof. Staffan Ahlstedts studie tillsammans med Tyresö kommun och Bollmora VC)

 

Gunnar Lindgren. Civilingenjör och miljödebattör som bla fick Cancer och Allergifondens stora miljömedicinska pris 2001. Han talar om kemikalieanvändningen i margarinframställningen och ger exempel på forskningsrapporter som visar på samband mellan val av matfett och hälsa.

 

Bengt Ingerstam. Ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan. Tar upp frågan om konsumenten länge har vilseletts i reklamen och kostinformationen om matfett.

 

Lunch

 

Vilket hälsobudskap kan vi som konsumenter ställa oss bakom?

Hur kan vi, på olika sätt, arbeta vidare med dessa frågor?

 

Avslutning ca 17.00

Seminariet är kostnadsfritt. Förtäring till självkostnadspris.

 

Anmälan senast den 23 maj via mail till: karin.gardell@folkbildning.net

 

Arrangör: Sveriges Konsumenter i Samverkan.

 

För ytterligare information: www.konsumentsamverkan.se