1999-09-30

Genombrott för antioxidantiabehandling vid hjärt/kärlsjukdom

Källa: Medical Link
Index: Antioxidanter,Ateroskleros,Hjärt-kärl sjukdomar
En finsk studie som presenterades vid kardiologimötet i Barcelona visar att tillförsel av E- och C-vitamin bromsar tillväxten av ateroskleros i halsartärerna hos män. Effekten var störst hos rökare.

Bakgrund:
Epidemiologiska och experimentella studier talar för att fria radikaler och antioxidantia har stor betydelse vid uppkomst av respektive skydd mot många sjukdomar, inklusive hjärt/kärlsjukdom. Resultaten av interventionsstudier har dock hittills varit magra. Nyligen sammanfattade SBU att det i dagsläget inte fanns stöd för att supplementering med antioxidativa vitaminer hade någon effekt. Den nyligen rapporterade HOPE-studien kunde inte heller påvisa någon effekt av E-vitamin.

Studien:
ASAP- (the Antioxidant Supplementation in Atherosclerosis Prevention) studiens syfte var att testa om tillförsel av vitamin C och E var för sig och i kombination kunde bromsa utvecklingen av ateroskleros (åderförkalkning) i en av halsens artärer hos medelålders rökande och icke-rökande högriskpersoner under 3 års tid. Deltagarna fick dagligen 200 mg E-vitamin som d-alfa-tokoferolacetat och 500 mg av C-vitamin med långsam frisättning (slow release) eller placebo. Tillväxten av ateroskleros i en av halsens artärer mättes med högupplösningsdoppler (B-mode). Ökningen av tjockleken av blodkärlets två inre skikt, intima/media-tjockleken (IMT), registrerades var sjätte månad. Man mätte också effekten på olika oxidationsprodukter i blodet som F2-isoprostan och oxiderat kolesterol. Deltagarna var män i åldern 45-69 år och kvinnor i klimakteriet. Deras kolesterolvärde var 5.0 mmol/l eller högre. Hälften var rökare.

Resultat:
Nivåerna av vitamin E och C ökade starkt hos de som fått aktiv behandling. Vitamin E sänkte oxidationsprodukterna i blod. Vitamin C sänkte vissa oxidationsprodukter. Kombinationen av de båda vitaminerna hos män minskade tillväxten av ateroskleros i halskärlen med 45% jämfört med placebo. Hos gruppen manliga rökare var minskningen hela 63% jämfört med 30% hos icke-rökare. Hos kvinnor sågs ingen signifikant förändring.

Slutsats:
En kombination av vitamin E och C under minst 3 års tid bromsar upp tillväxten av ateroskleros hos män, särskilt hos rökande män. Tillväxten hos de sistnämnda halverades. Den skyddande effekten sågs hos 9 av 10 rökande män.

Kommentar:
Effekten hos män och hos rökare är mycket intressant. Förklaringen till den större effekten hos dessa jämfört med kvinnor är oklar men kan bero på dessa gruppers lägre antioxidantiahalt och på deras snabbare ökning av aterosklerosen. Studien fortsätter i ytterligare 3 år bl a för att se om positiva förändringar även hos kvinnor kan upptäckas.

Vitamin E är det enda antioxidativa vitamin som har mekanismer i kroppen för transport och lagring. Det fungerar främst i s k fettlösliga områden av cellerna. Vitamin C verkar i vattenlösliga cellområden och i blodet. När vitamin E reparerar oxiderade fettsyror blir den själv en fri radikal och måste därför återaktiveras för att den skyddande effekten skall kunna fortsätta. Vitamin C är ett av de vitaminer som kan göra detta. Q10 och glutation (GSH) är två andra. Vitamin C kan också inaktivera olika fria radikaler och har nyligen i flera studier visats kunna förbättra kärlväggens bildning av den viktiga kväveoxiden vid flera typer av hjärt/kärlsjukdom. Det är därför logiskt att en kombination av de båda vitaminerna skulle kunna ha bättre effekt än vitaminerna var för sig. Studien är mycket intressant men måste bekräftas av liknande försök. Flera sådana är också på gång. Viktigt att nämna är att tillförseln av antioxidativa vitaminer i första hand skall ske genom förtärande av lämplig diet som färska grönsaker, frukt, nötter, bönor och vissa oljor. Dessa produkter innehåller flera tusen typer av antioxidativa vitaminer!

Referenser:
Salonen JT et al. The effect of vitamin E and C supplementation on 3-year progression of carotid atherosclerosis: the Antioxidant Supplementation in Atherosclerosis Prevention (ASAP) study: Presented at the XXIst Congress of the European Society of Cardiology August 29, 1999.

Frei B. Molecular and biological mechanisms of antioxidant action. FASEB J 1999; 13: 963-64.

Upston JM et al. Tocophero-mediated peroxidation of lipoproteins: implications for vitamin E as a potential antiatherogeneic supplement. FASEB J 1999; 13: 977-94.

Olle Haglund

olle@medicallink.se
 


Lotta Engberg