Pressmeddelande  0511

 

Olivblad- en multifunktionell växtdel

-         mot virus, bakterier, högt blodtryck, blodfettsrubbningar

 

Olivträdet har en fantastisk historia och har använts i över 5000 år av människan. Olivbladet är en symbol för livets förnyelse och har en lång tradition inom folkmedicin. Dess nytta beskrevs redan av Hippokrates.  Olivbladet innehåller en mängd bioaktiva komponenter som har antibakteriell och antiviral aktivitet såväl som blodtryckssänkande och kolesterolsänkande effekt.  

 

Eftersom olivblad är känt för att vara mycket resistent mot angrepp av mikroorganismer och insekter har mycket forskning gjorts för att undersöka den antimikrobiella aktiviteten. Resistens mot antibiotika är ett stort problem i det moderna samhället. Överkonsumtionen av antibiotika har gjort att mikroorganismer blivit resistenta, dvs. de reagerar inte längre på antibiotika behandling. Det stimulerar utvecklingen av naturliga alternativ.

Olivträdet och dess produkter var därför intressanta att testa mot olika bakterier som skapar problem med infektioner hos människa. Detta gjordes bland annat i en studie i Italien där man testade den aktiva ingrediensen oleuropein och dess derivat hydroxytyrosol mot flera olika strängar av bakterier som ger problem med luftvägar och mage. Studien visade att hydroxytyrosol och oleuropein har en bred antimikrobiell verkan. Slutsatsen är att olivträdet kan betraktas som en lovande källa för att behandla luftvägsinfektioner och magsjuka.  

En nyligen publicerad studie från Spanien visar att olivblad även har antiviral aktivitet och man säger att olivbladet kan användas som en källa för att utveckla nya antivirala läkemedel.

Detta bekräftas av tidigare studier som visat att olivblad kan hämma flera av våra vanliga förkylningsvirus.

Fenolerna i olivbladet tros fungera genom att de blockerar reproduktionsprocessen hos de oönskade mikroorganismerna samtidigt som det förstör proteinmembranet. Det har också en stark antioxidativ effekt.

 

Det som är extra intressant med olivblad är att det är bra för vårt välmående på många sätt. Den antioxidativa effekten kan även sänka förhöjda blodtrycksnivåer och förhöjda kolesterolvärden. För höga blodfetter och högt blodtryck är viktiga riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar. En tidig behandling av förhöjt blodtryck via livsstilsändringar och diet är viktigt. Kolesterol är ett fettlösligt ämne som behövs för att vi ska kunna bygga upp cellmembraner och producera hormoner. LDL-kolesterol kallas det farliga kolesterolet då det kan fastna på blodkärlets väggar och orsaka sjukdomar.  

I en nu publicerad tvillingstudie kan man se en signifikant sänkning av förhöjda blotrycksnivåer och LDL-kolesterol vid intag av ett olivbladsextrakt. Effekten är dosberoende. Det finns även studier som tyder på en viss sänkning av blodsocker och i USA lanseras olivblad just nu som ett förebyggande medel mot det sk metabola syndromet. Kopplingen mellan övervikt, blodfettsrubbningar, högt blodtryck samt åldersdiabetes kallas det metabola syndromet.

Olivblad kan vara ett alternativ vid lätt förhöjt blodtryck och mindre blodfettsrubbningar. Inga kända biverkningar finns rapporterade av olivblad vilket gör att det är ett mycket skonsamt alternativ för de som är måna om sin hälsa.

 

Nu finns olivbladsextrakt med en hög halt av oleuropein i produkten Viraway i kombination med melissa och monolaurin, också de med antioxidativ effekt. Monolaurin gynnar de goda tarmbakterierna och stärker kroppen medan melissa, hjärtansfröjd, har visat sig ha verkan mot vissa virus.

Viraway säljs via hälsokostbutiker.

 

För mer information kontakta:

 

Åsa Karlsson, VD, Bioaktiva pharma AB, tel: 011-264148

Bertil Dahlgren, leg läkare och kemist, tel: 070-22 35000