Prostatacancer
 

Prostatacancer:
Introduktion

Kostfaktorer


Frågor
och svar

Länkar
 

 

Introduktion

Prostatacancer

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen och är oftast liksom bröstcancer hormonberoende. Formerna varierar och liksom med bröstcancer finns det flera former som är ärftliga och mer eller mindre hormonkänsliga. Det finns möjligheter att ge kompletterande behandlingar och förebyggande insatser med kost och metoder från komplementärmedicinen. 

Kost och befolkningsstudier ger vägledning om några av de faktorer som kan vara av betydelse. Prostatacancerns utbredning i världen visar stor variation.  Sjukdomen är vanligare i  västerlandet jämfört med asiatiska länder som japan. 

Kostfaktorer:

Lykopen, det röda ämnet som bl.a. finns rikligt i tomater tycks ha en skyddande effekt mot sjukdomen.  I en studie:
"Lycopene slows human prostate tumour growth in mice and combined with vitamin E is even better"

finner forskarna hållpunkter för att ett högt intag av ämnet kan kopplas till en minskad risk för prostatacancer. En sk fas II studie pågår nu på människor efter de preliminära försöker på möss. Man testade en låg och en hög dos av syntetiskt lykopen enbart eller låg och hög dos av syntetiskt vitamin E och i kombination med vitamin E och lykopen.
En jämförelse mot placebo genomförs.

  • Man fann att lykopen minskade tumörväxten hos mänskliga tumörer med över hälften. 
  • Kombinationen minskade effekten med 73%.
  • Minskningar i PSA värden visade även effekten av lykopen.
  • Utmärkande vara att det var den låga dosen av lykopen och vitamin som var mest effektiv.


Studien är dock för liten för att enbart kunna avgöra om friska individer kan få en förebyggande effekt med lykopen. Resultaten ligger dock i linje med den genrella bilden att lykopen och vitamin E kan ha en skyddande effekt mot prostatacancer. Därför kan man säkerligen redan nu rekommendera alla män att regelbundet äta lykopen och E-vitaminrika födoämnen som tomater, papaya, röd grapefrukt, vattenmelon, vetegroddar, spirat vete, fullkornsprodukter nötter och olivolja, mango, bladgrönsaker. Kosttillskott och berikade födoämnen kan hjälpa till med att ge tillräckliga halter av lykopen och vitamin E som annars kan vara svår att få med en balanserad diet. I Sverige finns det tillgängligt ett kosttillskott med koncentrerat Lykopen som kan användas som egenvårdsmedel för att förebygga prostatacancer. Grupper som kan vara
aktuella för tillskottet:
 

  • Alla män som inte intar tillräckligt med naturligt lykopen enligt listan ovan
  • De med ökad förkomst av prostatacancer i släkten.
  • De som har drabbats och som vill öka intaget av ämnen som har visats förlänga tiden till dess att markörer som PSA för sjukdomen har ökat.
Ordinationsmall Lyc-O-Mato

Rödvin skyddar mot prostatacancer
Män som dagligen tar sig ett glas rödvin halverar risken att drabbas av prostatacancer och skyddseffekten är starkast mot de aggressivaste formerna av sjukdomen.
De nya rönen rapporteras i en ny studie vid ansedda Fred Hutchinsons cancerforskningscentrum i Washington, publicerad i nätupplagan av The International Journal of Cancer.

Artikel i ExpressenE-vitamin och kombination med betakaroten har visat motstridiga resultat när man har utvärderat effekten vid cancersjukdomar. En faktor kan vara att man har använt syntetiska former i tabletterna och inte det naturliga E-vitaminet. En studie i visar på effekt av natuligt gamma-tokoferol.

{gamma}-Tocopherol or combinations of vitamin E forms induce cell death in human prostate cancer cells by interrupting sphingolipid synthesis

PNAS | December 21, 2004 | vol. 101 | no. 51 | 17825-17830Övervikt ökar risken för prostatacancer. 
Övervikt är inte bara en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar och diabetes utan den kan även öka risken för prostatacancer konstaterar en grupp portugisiska forskare. 
Read
Kommentar. Det framkommer inte i studien om det är övervikten direkt som ökar risken. Det kan vara så att det är en bakomliggande brist på grönsaker, frukt, antixidanter och fibrer som bidrar både till övervikten och till cancerrrinsken.

Intag av Karoten medför minskad risk att få prostatacancer.
25/02/2005 -Lykopen är ite den enda karotenoiden som tycks skydda mot prostatacancer enligt en ny studie: new study. 

Kosttillskott minskar markör för prostatacancer.
Ett tillskott som innehåller karotenoider och selen kan minska ökningen i PSA nivåerna rappoterar holländska forskare.
Läs mera, engelskt referat.


Eller går det lika bra med Selleri?
statacanDetta gäller bara en mindre studie på möss men kan ändå vara intressant att notera.
Celery flavonoid slows prostate tumour growth in mice


Granatäpple

Granatäpplejuice hämmar prostatacancer hos möss visar resultatet från en studie vid University of Wisconsin i USA. Granatäpplejuice stoppar tillväxten av prostatacancerceller i laboratorieförsök och hos möss. Professor Hasan Mukhtar har lett  studien och han påpekar att det är ett långt steg från dessa resultat till frågan om granatäpplejuice kan användas för att hindra utvecklingen av prostatacancer hos människor. Man vet inte heller vilket eller vilka ämnen i granatäpplejuice som ger detta cancerskydd. De planerar att gå vidare för att finna de aktiva substanserna och även utöka studien till människor. Professor Mukhtar menar dock att man inte ska räkna med några snabba resultat. Forskare som har kommenterat studien har påpekat att den har genomförts med möss som har ett försvagat immunsystem och att de har fått höga doser av granatäppleextrakt. Granatäpple är en växt från Främre orienten. Den är en buske eller ett litet träd med hårda blad. Fruktens läkande effekter finns omskrivna i dokument som dateras så långt tillbaka som  1550 f.Kr.  2005 presenterades intressanta forskningsresultat om granatäpplejuice och prostatacancer vid American Urological Association’s 2005 Annual Meeting i San Antonio, USA. Denna studie var genomförd vid University of California, Los Angeles. Studien omfattade 48 män med återfall efter en tidigare behandling för prostatacancer.  Männen drack 2,5 dl dagligen tills deras PSA-värde fördubblades. Tiden till fördubblat värde var 26 månader för männen som fick granatäpplejuice, medan PSA-värdet fördubblades på 14 månader i kontrollgruppen. Professor Allan Pantuck, urolog och en av forskarna i studien, framhåller att granatäpplejuice innehåller antioxidanter som kan ha cancerhämmande effekter och möjligtvis kan det vara polyfenoliska flavoner som är verksamma. 

VitalBerry
Som ett alternativ till juicen finns nu även extrakt i tablettform. Man ska dock inte kombinera granatäpple med konventionell behandling i alla lägen. Som stöd vid ordinationer finns en OrdinationsmallPomi-T

 Pomi-T

Pomi-T® – så här blev produkten till

Pomi-T har utvecklats av ett team av onkologer i England. Gruppen leddes av professor Robert Thomas, som har blivit vald till Årets Onkolog av Brittiska Onkologi Sällskapet. Ingredienserna i Pomi-T valdes ut efter en omfattande genomgång av vetenskapliga studier.

De utvalde och kombinerade superlivsmedel från fyra olika kategorier (frukt, grönsaker, kryddor och blad) i syfte att tillhandahålla ett brett utbud av polyfenoler, alla med unika egenskaper.

Pomi-T ® är inte ett läkemedel, men har testats i en vetenskaplig studie - en dubbelblind, placebokontrollerad, randomiserad studie. Läs vad detta innebär.

Studien har granskats av National Research Institute, styrs av det brittiska National Research Network. Studien eller dess utredare fick ingen kommersiell sponsring - det var ren vetenskap.

Resultatet av denna banbrytande studie presenterades vid ASCO Chicago 2013. Sammanfattning av studien hittar du här. Du kan beställa sammanfattningen på svenska från info@pomi-t.se


Frågor och svar


Tillbaka till Helhetsdoktorn
Bertil Dahlgren, uppdaterad 2015-03-13