NIM (Nätverket för Integrativ Medicin) initierades 2007 av LIM (Läkarföreningen för integrativ medicin) och är öppet för all hälso- och sjukvårdspersonal med legitimation från Socialstyrelsen, se länk nedan. Vi förutsätter att du som vill bli medlem i NIM har intresse för integrativ/komplementär medicin vare sig du idag praktiserar sådana behandlingsformer eller inte samt att du baserar din verksamhet på vetenskap och beprövad erfarenhet. Genom att vi blir många som bevakar gemensamma intressen och samverkar över yrkesgränserna i NIM hoppas vi kunna påverka politiker och myndigheter till större öppenhet för integrativmedicinska behandlingsformer inom hälso- och sjukvården. 

Dr Bo Edelstam som är allmänläkare inledde eftermiddagens program och professor Gunnar Johansson talade om vårt nya koncept "Livsstil på recept". Gunnar Johansson är professor i kostvetenskap och enhetschef vid Statens folkhälsoinstitut.
 
Tid: Lördag 27 september
10.00-12.00: NIM - Upptaktsmöte
 12.00-13.00: Lunch på egen bekostnad - tillfälle att knyta nya kontakter.
 13.00-13.30: Bo Edelstam: Lågkolhydratkost, GI-kost, stenålderskost, vegankost, laktovegetarisk kost, svenska näringsrekommendationer - finns något gemensamt mellan dessa? Vad är en naturlig nyttig kost? (LIM)
13.30-14.30: Diskussion och samtal kring: Vad är en naturlig nyttig kost?
14.30-15.00 Paus
15.00-15.45 Gunnar Johansson : Livsstil på recept (LIM)
15.45-16.30 DiskussionRapport från nätverksmötet för Integrativ Medicin:

Lördagen den 27/9 blev ett mycket lyckat upptaktsmöte i NIM - Nätverket för Integrativ Medicin. Det kom ca 60 personer, tyvärr kunde inte alla få komma som ville pga. platsbrist. Vi hade glädjen att på mötet även ha kollegor/nätverkskontakt från Norge och Finland.  Det finns en stor vilja att engagera sig i den nya föreningen som nu är under bildande, som kommer att få namnet Föreningen för Integrativ medicin. Den kommer att vara öppen för legitimerade yrkesgrupper.

LIM Läkarföreningen för Integrativ medicin kommer att finnas kvar och NIM nätverket kommer också att finnas kvar för andra som är viktiga i vårt arbete och som vill delta t.ex. politiker. Monika Healiv som är politiker kommer att försöka bilda ett nätverk för politiker. Redan nu har vi med några som är riksdags-, landstings- eller kommunpolitiker.
 

Under mötet fick vi höra två intressanta föredrag. Dr Bo Edelstam talade om olika koster och det blev en livfull diskussion därefter. Gunnar Johansson, professor Folkhälsoinstitutet talade om Livsstil på recept. Tanken är mycket bra och vi får försöka hjälpa honom att genomföra idén genom byråkratin ut på fältet.

Vi tackar Bo och Gunnar för deras insatser och även Inga Swanberg och Marja-Leena Falk för arbetet inför upptaktsmötet. Ett stort tack även till Per-Arne Öckerman som sponsrar stora kostnader inför detta möte.

Även ett stort tack till Lisa Danåsen Wikström insats som moderator och Ingegerd Hörsne som var mötesordförande.

Lite information om den nya interimstyrelsen i FIM, fram till årsmötet i vår:

Josefin Lindkvist, sjuksköterska, naprapat och ordförande i Fim

Ordinarie ledamöter:

Per- Arne Öckerman, läkare och professor och vice ordförande i LIM

Gunvor Kullgren, ssk, universitetsadjunkt

Marie Lundholm, sjuksköterska

Daniel Andreasson, kiropraktor

Gunneli Fallmark, sjukgymnast

Theo Wikström, läkare, webbmaster i LIM och i NIM

 

Suppleanter:

Gunnel Wallin, sjuksköterska

Bertil Dahlgren, läkare och ordförande i LIM

Sussie Olofsson, arbetsterapeut

Vi tänker oss kunna adjungera fler personer från idag icke representerade yrkesgrupper i styrelsen t.ex. t.ex. tandläkare, dietist, psykolog

och andra som har funktioner/uppdrag för styrelsen. Du får gärna berätta vad du kan tänka dig att hjälpa till med, tex bygga upp hemsidor.


Revisorer: Ordinarie:

Rune Eliasson, läkare och docent

Åke Färnlöf, konsult adjungerad i LIM och kassaförvaltare, tidigare VD i Hälsokostrådet

Suppleant:

Henrik Sundström, politiker, tidigare bankman, verksam i Hälsorörelsen

 
Valberedning:

Lisa Danåsen Wikström, sjukgymnast

Inga Swanberg, sjuksköterska

Dessutom är det många som har ställt upp att vara kontaktpersoner. Vi har nu namn från 9 yrkesgrupper: läkare, tandläkare, sjuksköterskor, sjukgymnast, arbetsterapeut, psykolog, dietist, kiropraktor och naprapat. Dessa namn kommer att läggas ut på våran hemsida så småningom, men alla kommer att få en ny e-postadress typ förnamn.efternamn @ integrativ-medicin.se Mejlen kommer att vidarebefordras direkt till sin egen ordinarie e-postadress  Detta är främst för att skydda era egna e-postadresser mot spam. Andra som är intresserade att vara med får gärna höra av sig. Bra synpunkter har kommit fram att vi inte ska tänka så mycket i yrkesgrupper utan mer i regioner och intresseområden.

 

Den nya styrelsen FIM träffas lördagen 8/11 på Hälsans Hus i Stockholm, Fjällgatan 1 tr till höger. Vi börjar med att äta lunch på Hermans restaurant 1 tr ner klockan 12.

 

O B S Nytt nätverksmöte planeras 22 november. Mer information kommer i nästa utskick och informationen kommer att finnas på hemsidan www.integrativ-medicin.se