Stomacin
Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
  Stomacin(kosttillskott)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
      kapslar 350mg   60 st
2 kapslar på morgonen och 2 kapslar på kvällen, minskas till 1 kapsel morgon och kväll när matsmältningen har normaliserats.
Kapslarna behöver ej tas tillsammans med måltid
Rekommenderad dosering bör inte överskridas.
Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst)
Fyra
...................................ggr
 

Dosering: 

Innehåll per kapsel D-Limonen 300 mg
Lakritsrotextrakt 50 mg
REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:

Kapslar:
2 kapslar på morgonen och 2 kapslar på kvällen, minskas till 1 kapsel morgon och kväll när
matsmältningen har normaliserats. Kapslarna behöver ej tas tillsammans med måltid.


Långtidsanvändning: Kompletteras, tänk på att man måste ha en säker diagnos om man
långtidsbehandlar magbesvär med kost och kostillskott som egenvård.

BARN: Kapslarna rekommenderas ej till barn under 15 år.
GRAVIDITET OCH AMNING : Rekommenderas ej till gravida då formella studier inte har utförts.
Innehållet kommer från växter som lakritsrot och citrusfrukter. Det finns inga kända risker om man
skulle ta medlet utan att känna till om man är gravid.

BIVERKNINGAR: Kompletteras
INTERAKTIONER:  WaInga kända. Några formella studier har dock inte utförts.

Informationssida från leverantören: www.helapharma.se/

Kollegial info: Kompletteras

Läkemedel eller kosttillskott – var går gränsen?
Information från Läkemedelsverket.
www.lakemedelsverket.se/Tpl/NewsPage____7414.aspx

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar och
legitimation av socialstyrelsen och
som rekommenderar naturläkemedel, kosttillskott och
växtbaserade
läkemedel på recept. Vill Du som patient informera Din läkare är det fritt att
skriva ut eller bifoga som
e-postbilaga. Det får fritt distribueras och kopieras, t.ex. till Ditt
skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt
med länken http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan
kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Kosttillskottsinformation om magstärkande kosttillskott med receptmall ska ses som
egenvårdsinformation på liknande sätt som exempelvis
"rökstopp på recept" och "fysisk aktivitet på recept", www.fyss.se

Kosttillskott  beläggs med 12% moms och blir
inte momsfria om man skriver ut dem på recept. Stomacin är avsett som
egenvårdsmedel och kostförstärkning och ska inte ersätta läkemedelsbehandling
vid matsmältningsbesvär i samband med sjukdomstillstånd. 


Uppdaterad 2009-02-16
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu