Struma och Sköldkörtelsjukdomar                 tips och svar från Fråga Helhetsdoktorn
 
 
Introduktion

T3
Upplever du att det är skillnader i effekt i olika förpackningar? Rapportera.


Leveransproblem bl.a. för Euthyrox och Tirosintsol

Frågor
och svar

tidigare Seminarium om samverkan mellan sköldkörteln och binjurarna

Tyreoidea, analytisk interferensutredning

Ashwagandha nytt säkerhetsunderlag
Uppdaterad 2024-06
-13

Länkar
 


 
Introduktion

Struma betyder kort och kort förstoring av sköldkörteln och bakom en sådan kan ligga många olika tillstånd. Funktionen i körteln kan vara normal, för hög eller för låg och denna produktion är inte alltid kopplat till en förstoring i sköldkörteln

Tidigare var jodbrist en vanlig orsak till struma men i de länder där man tillsätter jod till bordssalt har denna form minskat betydligt.
Man kan också minska på goitrogen föda, dvs födoämnen som innehåller substanser som kan bromsa sköldkörtelns produktion av hormon. 
 

Åtskilliga födoämnen har denna bromsande effekt i högre eller lägre grad och bland de mera verkande kan nämnas 

 • Vitkål
 • Brysselkål
 • Till viss del andra kålsorter som Kinakål, kruskål mm.
 • Soja
 • Hirs
 • Vissa nötter som pinjenötter, jordnötter
Dessa födoämnen kan dock ätas, även råa i måttliga mängder förutsatt att den strumasjuke inte har en jodbrist.

En kostomläggning kan var värdefull i vissa lägen.  För den som inte får jod via tillsatsen i jodsalt finns det jodrika födoämnen i havsalger, tång och andra marina produkter.

Inte bara jodbrist utan även brist på zink, mangan och A-vitamin samt vissa proteiner kan också bidra till utvecklandet av struma.

För höga halter av mineraler som kalcium (kalk) och magnesium (dolomitkalk) kan också vara goitrogena.

Tungmetaller som kobolt kan ge ökad risk för struma, t.ex. när man har hög kobolthalt i vattnet. Observandum för den som har egen brunn i mineralrik berggrund.

Det kan också noteras i fall där man har har brist både på selen och jod har sköldkörtelns funktion försämrats ytterligare. Man bör då börja med att ersätta jodbristen först innan man ger ett tillskott av selen.  Gör man tvärt om kan hormonproduktionen försämras i början.Vissa växter kan å andra sidan verka främjande för sköldkörtelfunktionen. Jodrika födoämnen, t.ex. tång och skaldjur, ger stöd åt sköldkörtelfunktionen i alla fall för de som har för låga halter av grundämnet jod i kroppen


Ashwagandha
Ashwagandha är en ört som har använts i traditionell ayurvedisk medicin i Indien i århundraden på grund av sina potentiella hälsofördelar. Kallas även "Indisk Ginseng" Den används för olika ändamål, och dess användning kan variera beroende på individuella behov och hälsotillstånd. Nedan är några vanliga sätt att använda ashwagandha:
 • Stresshantering: Ashwagandha anses ha adaptogena egenskaper, vilket innebär att den kan hjälpa kroppen att anpassa sig och hantera stress. Många människor använder det som en naturlig behandling för att minska stress och ångest.
 • Sömnproblem: Ashwagandha kan användas för att förbättra sömnkvaliteten och hjälpa till med insomningsproblem. Det kan tas som ett tillskott eller blandas med varm mjölk innan läggdags. 
 • Energihöjande: Vissa människor använder ashwagandha som ett naturligt sätt att öka energinivåerna och bekämpa trötthet. Det kan bidra till att förbättra uthållighet och fysisk prestation.
 • Immunförstärkning: Ashwagandha tros ha immunförstärkande egenskaper och kan användas för att stärka immunförsvaret och minska risken för sjukdomar.
 • Hormonbalans: För kvinnor kan ashwagandha användas för att hjälpa till med hormonell obalans och lindra symtom som PMS och oregelbunden menstruation.
 • Minne och kognitiv funktion: Vissa studier har antytt att ashwagandha kan förbättra minnet och kognitiv funktion. Det kan vara användbart för att förbättra koncentration och mental skärpa. Om det verkar direkt på hjärna eller indirekt genom att förbättra sömn, återhämtning och vila är inte klarlagt. 
 • Antiinflammatoriska egenskaper: Ashwagandha kan användas för att minska inflammation i kroppen och lindra smärta och obehag orsakade av inflammatoriska tillstånd.

Ashwagandha finns vanligtvis tillgänglig i olika former, inklusive kapslar, pulver och olja. Doseringen varierar beroende på individuella behov och hälsotillstånd. När det gäller att använda örter och födoämnen som har en lång användning ( i det här fallet i Indisk, Ayurvedisk medicin) är det säkrast att använda de som har beretts på ett sätt som är så nära den ursprungliga användning. Använd inte A som har extraherats från andra växtdelar än roten. Se även till att man inte har använt sprit/träsprit och andra starka lösningsmedel vid extraktionen. Den positiva verkningsmekanismen för ämnesomsättningen är att medlet ger ökad motståndskraft mot stress för det finns inte någon egentlig direkt hormoneffekt i örten. Därför är A av kontrollerad kvalitet ett bra egenvårdsmedel även för de som har problem med sköldkörteln.

En ny säkerhetsbedömning angående ashwahandha visar att i alla fall rotextrakten är säkra att använda. Länk till en sammanställning.  Ashwagandhaslutsats

Ny uppdatering 2024-06-13


I mars i år publicerade National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) i Nederländerna en rapport där de avråder från användningen av ashwagandha baserat på örtens toxicitet och hormonpåverkan. Trots att flertalet experter runt om i världen har kritiserat rapporten har flera myndigheter tagit en försiktig ställning till denna ört. Detta är en följd av Technical University of Denmark (DTU) rapport om ashwagandha från år 2020. Även Storbritaniens UK Food Standards Agency (FSA) har reagerat och nu registrerat ashwagandha i sin riskanalysspårare för att kunna identifiera och utvärdera örtens potentiella risker.
 
Slutsatsen i DTU-rapporten var att roten eller extrakt från roten kan ha negativ effekt på köns- och sköldkörtelhormon. Ashwagandhaexperter tog del av studierna som var inkluderade i DTU-rapporten och noterade att de var äldre och främst utförda på stjälk och blad och inte roten, vilka har olika påverkan på kroppen. Tom Johnsson, grundare av MedicineGarden, förklarar att den senaste rapporten från Nederländerna är baserad på Danmarks bristfälliga rapport och en tysk rapport från 2013. Även Stefan Branth, läkare vid institutionen för medicinska vetenskaper och klinisk epidemiologi håller med om att den holländska rapporten delvis grundar sig på den missvisande DTU-rapporten. Han menar att rapporten troligtvis inte hade klarat en kvalitetsgranskning för publicering i en vetenskaplig tidsskrift i dess nuvarande form och med aktuellt innehåll.
 T3


Liothyronin och levaxin är två olika typer av sköldkörtelhormoner som används för att behandla hypotyreos, en sjukdom där sköldkörteln inte producerar tillräckligt med hormoner.

Liothyronin och levaxin är inte direkt jämförbara, eftersom de har olika sammansättningar och biologiska aktiviteter. Liothyronin är det aktiva hormonet T3, medan levaxin är en syntetisk form av hormonet T4 (levothyroxin).

10 µg levaxin motsvarar vanligtvis ungefär 2,5 µg liothyronin, eftersom T4 konverteras till T3 i kroppen. Men det är viktigt att notera att denna omvandling kan variera från person till person, och dosen av liothyronin eller levaxin som behövs kan variera beroende på en persons individuella behov och läkarens rekommendationer. Det är alltid viktigt att diskutera eventuella frågor eller oro med din läkare eller apotekare.


Upplever du att det är skillnader i effekt i olika förpackningar? Rapportera.  Jag har rapporterat upplevd ändrad kvalitet på Batch nr 422843 utgångsdatum 07 2021. Liothyronin Takeda.

Ett tips är att påbörja en ny förpackning när du har ca hälften kvar i en förpackning. Spara den andra mörkt, torrt och svalt i originalförpackningen. Det är även bra att alltid ha en del kvar om det blir leveransproblem eller produktionsproblem. Skulle du uppleva problem som kan vara kopplade till bytet så kan du byta tillbaka. Det är viktigt att rapportera misstanken. Det är lätt att rapportera om du går in här.


https://www.lakemedelsverket.se/sv/rapportera-biverkningar/lakemedel

Tips för dig som har fått recept på Liothyronin 20µg och tycker att det är svårt att få till 1/4 tablett. Mitt grundschema för T3 behandling är ett snabbschema i grunden och bygger på att man regelbundet mäter blodtryck puls med en blodtrycksmätare med förmåga att reagera på oregelbundenheter i pulsen.

https://www.apoteket.se/produkt/omron-blodtrycksmatare-m2-1st-lada-254160/

http://www.helhetsdoktorn.se/tyreoidea-schema/


Ett långsammare schema får man genom att byta ut 1/2 tablett mot 1/4. De som tycker att det är svårt kan ta en tablett i en mortel. Lägg till 5 strukna teskedar eller kryddmått med en sockerart om du tål, t.ex. vanligt rörsocker. Mortla allt och blanda. En halv tsk ger då 2 ug T3.
Ta en ny tablett varje dag och krossa.
 Låt ej stå i ljuset utan helst i  kylskåp

https://www.organicmakers.se/shop/hem/utrustning/redskap-tillverkning/porslinsmortel-med-mortelstot/

Några tips om hur du kan lösa basal kroppstemperaturmätningen.


http://www.vardhandboken.se/Texter/Temperaturmatning/Matmetoder

http://www.vardhandboken.se/Texter/Temperaturmatning/Normal-kroppstemperatur

https://babyplan.se/wp-content/uploads/2017/09/bbt-diagram-eksempel2.jpg

Cytomel (Liothyronin-natrium från Pfizer inc)
Jag noterade att en del licensansökningar med likartade behov och uppgifter godkändes före en del som hade fått vänta i veckor. Efter kontakt med licensavdelningarna fick jag tipset om att det går snabbare att beställa från Kanada i stället.
"Hej!
Till Dr Bertil Dahlgren
Vi hade sökt licens på cytomel från USA men det visade sig att det tar lång tid att få hem den. Jag har sökt om licens till cytomel 5 mikrogram från Canada istället.
Stort tack om du kan höra av dig/bekräfta att det är ok så att  vi kan göra beställning

Med Vänlig Hälsning 

xxxxxx

leg. farmaceut

Licensavdelningen, KundserviceEuthyrox

Euthyrox innehåller:
 • Den aktiva substansen är levotyroxin. Varje tablett innehåller 25, 50 respektive 100 mikrogram levotyroxinnatrium.

 • Övriga innehållsämnen är majsstärkelse, citronsyra, kroskarmellosnatrium, gelatin, magnesiumstearat och mannitol (E421).

Jämfört med Levaxin så innehåller det som verksam substans också levotyroxin (T4) men andra tillsatsämnen, bl.a. laktos och finns i 8 olika styrkor.
 • Den aktiva substansen är levotyroxinnatrium motsvarande levotyroxin 25 mikrogram, 50 mikrogram, 75 mikrogram, 100 mikrogram, 125 mikrogram, 150 mikrogram, 175 mikrogram respektive 200 mikrogram per tablett.

 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 44 mg, 88 mg, 133 mg,67 mg, 84 mg, 100 mg, 117 mg respektive 134 mg, majsstärkelse, gelatin (porcint ursprung), magnesiumstearat, talk.

En del av mina patienter upplever att de mår bättre när de har bytt till Euthyrox. Sannolik beror det på olika tillsatsämnen.

OBS!
Information om restanmält läkemedel. Samtliga förpackningar av Euthyrox Tablett 100 mikrog är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.


Det finns fortfarande 50µg styrkan i lager och du kan få ändrat recept om du hör av dig. Boka enklast "Receptförnyelse" via Medicheck.

Tirosintsol

Tirosintsol innehåller också levothyroxin men från den 1 februari 2024 slutar IBSA Nordic att leverera Tirosint-SOL till Sverige. Patienter hänvisas till alternativa läkemedel eller licenspreparat.
Till skillnad mot Levaxin och Euthyrox (som båda är tabletter) innehåller Tirosint-SOL levotyroxin i flytande form, löst i glycerol och vatten.
Tirosint-SOL kan vara ett alternativ för patienter som har svårt att svälja tabletter eller har problem med upptaget av levotyroxin, till exempel på grund av samtidig medicinering med omeprazol eller efter magsäcksoperation.

Analytisk interferensutredning
 
Indikationen för denna analys är när funnit svårtolkade analysresultat, som inte överensstämmer med någon känd sköldkörtelsjukdom eller patientens kliniska bild.


Länk till information om utredningen. Du kan få den på remiss från Medicheck:
www.karolinska.se/pta/klinisk-kemi/tyreoidea-analytisk-interferensutredning/
Tidigare seminarium:

SAMVERKAN MELLAN SKÖLDKÖRTEL OCH BINJURAR

Hur stress, infektioner och miljöförgiftning påverkar den hormonella balansen. Analysmetoder, symptomatologi, patientfall och behandling.
Medverkande:Dr. Kajs – Marie Nordell
Peter Wilhelmsson, Alpha Plus
Madeleine Marcus, Scandlab
Per Magnuson, Scandlab

Plats: Centralt i Stockholm
 
Tipsa gärna om kommande seminarier inom ämnet så lägger jag upp dem här. 


 


Frågor och svar
Randomized Controlled Trial
 
. 2018 Mar;24(3):243-248.
 doi:
 10.1089/acm.2017.0183. Epub 2017 Aug 22.

Efficacy and Safety of Ashwagandha Root Extract in Subclinical Hypothyroid Patients: A Double-Blind,

 Randomized Placebo-Controlled Trial

Abstrakt:


Bakgrund: Subklinisk hypotyreos, en sköldkörtelsjukdom utan uppenbara symtom
 på sköldkörtelbrist, förekommer hos 3%-8% av den globala befolkningen. Ashwagandha
 [Withania somnifera (L.) Dunal], en traditionell medicin i indisk traditionell örtmedicin, 
Ayurveda, ordineras ofta för sköldkörteldysfunktioner i många länder.

Mål: Denna pilotstudie utformades för att utvärdera effektiviteten och säkerheten av
ashwagandha rotextrakt hos subkliniska hypotyreospatienter.

 
Upplägg: En prospektiv, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad enkelcenterstudie
utfördes på Sudbhawana Hospital, Varanasi, Indien mellan maj 2016 och september 2016.
 Femtio försökspersoner med förhöjt serumtyreoideastimulerande hormon (TSH)
nivåer (4,5-10 μIU/L) mellan 18 och 50 år randomiserades i antingen behandlings- (n = 25)
eller placebo- (n = 25) grupper under en 8-veckors behandlingsperiod.


Interventioner:
Ashwagandha rotextrakt (600 mg dagligen) eller stärkelse som placebo.
Effektvariabler: Serum-TSH, serumtrijodtyronin (T3) och tyroxin (T4) nivåer.


Resultat Totalt fyra försökspersoner (två från varje grupp) drog tillbaka sitt samtycke
före det andra besöket. Åtta veckors behandling med ashwagandha förbättrade
 serumnivåerna av TSH (p < 0,001), T3 (p = 0,0031) och T4 (p = 0,0096) signifikant
 jämfört med placebo. Ashwagandha-behandling normaliserade effektivt
serumsköldkörtelindexen under den 8 veckor långa behandlingsperioden på ett signifikant
 sätt (tidseffekter: TSH [p < 0,001], T3 [p < 0,001] och T4 [p < 0,001]). Fyra försökspersoner
 (8%) (ashwagandha: 1[4%]; Placebo: 3[12%) av 50 rapporterade få milda och tillfälliga
 biverkningar under denna studie.


Slutsats: Behandling med ashwagandha kan vara fördelaktigt för att normalisera
 sköldkörtelindex hos subkliniska hypotyreospatienter.Utvärdering av ett rent rotextrakt av Ashwagandha: https://www.ksm66.se/studier
Ny säkerhetsbedömning som visar på hög säkerhet med kända extrakt. ksm66-safety-study.pdf

https://halsokosten.se/inspiration/halsa/ashwagandha-vid-skoldkortelproblemTV4 om hypothyreos:

Dold folksjukdom orsakar viktuppgång och trötthet: ”Många

lider i onödan”

Längd:
11 min

Josefine Sundström började tappa hår, aptiten försvann men hon gick ändå upp i vikt.
Och så var det den där oändliga tröttheten. Först sju år senare fick hon veta att hon
 lider av hypotyreos, en rubbning i sköldkörteln. Nära en halv miljon svenskar medicineras
 mot sjukdomen. Men det kan vara långt fler som är sjuka utan att veta om det. Kenneth
 Ilvall, specialist allmänmedicin, berättar om sjukdomen, symtom och hur den behandlas.

https://www.tv4.se/klipp/va/11938188/dold-folksjukdom-orsakar-viktuppgang-och-trotthet-manga-lider-i-onodan

Kemikalier i damm kan störa transporten

av sköldkörtelhormon

En ny studie visar att kemikalier i damm inomhus kan störa transporten av sköldkörtelhormon.
En störning i hormonnivåer kan påverka hälsan under hela livet, men är särskilt problematiskt
för små barn då de utvecklas.

Damm inomhus innehåller många olika kemikalier som kommer från produkter som vi har i våra
 hem. Vissa av dessa kemikalier kan binda till protein som transporterar sköldkörtelhormon i
kroppen, och som konsekvens kommer mindre hormon transporteras till sina mål.

https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/EHP5911

MP67-12 PEYRONIE'S DISEASE IS ASSOCIATED WITH INCREASED IMMUNE REACTIVITY: ANALYSIS OF

UNITED STATES CLAIMS DATA
Tillbaka till Helhetsdoktorn


Bertil Dahlgren, uppdaterad 2024-06-13