VårtFriRecept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
VårtFri (medicinteknisk produkt)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
     5 ml (ca 30 behandlingar)

För behandling av hudvårtor enligt bifogad beskrivning. Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst)

Sex
...................................ggr
 


EGENSKAPER:  Innehåller metansyra (myrsyra), vatten, glycerol och citronolja.
BARN: Innehåller endast naturliga ämnen eller naturidentiska ämnen med känd och låg toxicitet 
och några risker är inte kända vid användningen. Tänk på vikten att skydda hud som inte är
vårtbeväxt och att barn har tunnare hud än vuxna.
GRAVIDITET/AMNING: Innehåller endast naturliga ämnen eller naturidentiska ämnen med känd
och låg toxicitet och några risker är inte kända vid användningen. Påverkan synes osannolik.
Av huvudsakligen formella skäl brukar man avråda alla personer att använa vårtmedel under
graviditet men upptäcker man en tidig graviditet finns det ingen anledning till oro. Metansyra
bildas vid ämnesomsättning av flera olika födoämen men i låga koncentrationer.
OBSERVERA: Innehållet i VårtFri är frätande, har stark lukt, ska förvaras barnsäkert och
hanteras på ett säkert sätt och användas enligt bruksanvisning. Vid spill eller tillbud skölj
genast med mycket vatten. Kontakta läkare vid behov.

Informationssida från leverantören: www.vartfri.se/

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar och
legitimation av socialstyrelsen och
som rekommenderar vårtbehandling med kemisk tekniska
medel eller kosmetiska produkter. VårtFri är inte läkemedel och ska inte användas på könsvårtor
eller förändringar där inte diagnosen vanliga vårtor, verruca vulgaris, inte är säker.
Dokumentet får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt
med länken http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Uppdaterad 2012-01-16
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu