Läkemedelsbiverkningar: Rörelseorganen.

Fråga här om Du har frågor om biverkningar. Här är en lista över läkemedel där ledbesvär, muskelvärk eller andra besvär från rörelseapparaten finns beskrivna som biverkan. (Källa FASS) Se efter om din medicin finns med.  När det gäller Naturläkemedel hittar Du en del rapporter här.

Apresolin
Azatioprin
Cognex
Dipentum
Fosamax
Imurel
Kredex
Nefadar
Pravachol
Thacapzol