Läkemedelsbiverkningar: Hud
Fråga här om Du har frågor om biverkningar. Här är en lista över läkemedel där hudreaktioner står som vanlig biverkan. (Källa FASS) Se efter om din medicin finns med. Då kan det vara ett samband mellan Dina hudbesvär och medicineringen. När det gäller Naturläkemedel hittar Du en del rapporter här.
 
abbopen 
abboticin 
aberela 
Acetylcystein 
Aciloc 
Acinil 
Adalat 
Alganex 
Algesal 
Allopurinol 
Alphosyl 
Alpoxen 
Amaryl 
Amiloferm 
Amilorid 
Amimox 
Amoxicillin 
Anervan 
Ansatipin 
Anusol 
Ardinex 
Arimidex 
Arthrotec 
Artonil 
Asacol 
Atenolol 
Atmos 
Atropin 
Bactrim 
Bambec 
Betapred 
Bricanyl 
Bristamox 

 

Brufen 
Calciopen 
Calmuril 
Camyna 
Capoten 
Capozid 
Captopril 
Cardizem 
Caress 
Casodex 
Cefamox 
CellCept 
Clearamed 
Climara 
Clinoril 
Cognex 
Coramil 
Crixivan 
Cuprimine 
Cyclofosfamid 
Cymevene 
Daivonex 
Diabines 
Diclocil 
Differin 
Diklofenak 
Dikloxacillin 
Dipentum 
Doktacillin 
Donobid 
Dostinex 
Duobrus 
Efexor 
Emthexat 
Epanutin 
Ery-Max 
Eusaprim 
Fansidar 
Fenemal 
Fontex 
Fosamax 
Foscavir 
Geavir 
Heracillin 
Hermolepsin 
Hexanicit 
Hiprex 
Histilos 
Hydac 
Hygroton 
Ibumetin 
Idotrim 
Imacillin 
Imurel 
Ipren 
Isoptin 
Kefolor 
Klomipramin 
Klorokinfosfat 
Kytril 
Lamictal 
Lamisil 
Lanzo 
Leukeran 
Logimax 
Lomir 
Lopid 
Maprotilin 
Methotrexate 
Mexitil 
Miranax 
Miraxid 
Moduretic 
Myocrisin 
Naprelan 
Naprosyn 
Naproxen 
Normorix 
Norvir 
Nozinan 
Nurofen 
Orelox 
Orudis 
Penglobe 
Penicillamin 
Pentasa 
Perycit 
Pravachol 
Prolixana 
Pronaxen 
Spektramox 
Tegretol 
Tibinide 
Ticlid 
Tikacillin 
Trimetoprim 
Trimin