Parkinsons sjukdom- paralysis agitans,
Tips från Fråga Helhetsdoktorn. 
 
SAM-e

ENADA

Kost

Nötter
 
Tarmfloran

Frågor
och svar

Länkar
 

 

Parkinsons sjukdom
Parkinsons sjukdom hör till de organiska hjärnsjukdomarna och kan uppkomma vid skador eller åldersförändringar i områden djupt i hjärnan som viktiga  för bl.a. muskelrörelser. Det är viktigt att påpeka att sjukdomen kan ha många former och att den inte behöver debutera med de för sjukdomen ofta karakteristiska skakningarna. Andra vanliga symtom är muskelstelhet och nedsatt allmän rörelseaktivitet, hypokinesi.
 

Vitamin B12 och folsyra vid Parkinsons sjukdom
Få känner till att det finns ett samband mellan Parkinsons  sjukdom och vitaminerna B12 och folat. Vitaminerna har betydelse för tillverkningen av bland annat dopamin som är den signalsubstans vars brist i olika delar av hjärnan ger parkinsonsymtomen.  Dopamin finns i särskilt höga koncentrationer i de delar av hjärnan som kallas de basala ganglierna och som bl a har stor betydelse för att kontrollera våra muskelrörelser. 

Vid  vitamin B12- och folatbrist uppstår ofta neurologiska och psykiatriska symptom som  anses bero på otillräcklig nytillverkning  i CNS av signalsubstanser, myelin (det skyddande fettämnet runt nervtrådarna), äggviteämnen, arvsmassan, lecitin mm. 
Ämnet homocystein ingår i denna viktiga produktion i våra nerver men ämnet "återanvänds" hela tiden vid tillverkningsprocesser. Brist på B-vitaminerna leder till att homocystein i ställer förekommer i för höga koncentrationer och kanske också utsöndras ut kroppen i högre utsträckning. Homocystein kan mätas och är på många sätt en bättre mätare på vitaminbrist eftersom man mäter vitaminbristeffekten.

Vid "laddningen" av homocystein bildas bl. a. metionin som genom en kemisk process, adenosyleras till S-AdenosylMetionin: SAM. Läs mera om SAM eller med den vanligare amerikanska förkortningen SAM-e på sidan om depression

Medicinen Madopark och en del andra som innehåller L-dopa omvandlas i kroppen till dopamin. Dopaminet kan man inte ta direkt i tablettform för det kommer då inte in i hjärnan och kan hjälpa de sviktande, parkinsonsjuka cellerna i hjärnan. Denna omvandling sker med samma system som nämns ovan och har man svikt i dessa system p.g.a. vitaminbristen kan situationen förvärras. Det går då åt "laddat" homocystein för läkemedelsomvandlingen och resurserna för produktionen av de övriga nödvändiga signalsubstanserna kanske inte räcker till.

På så sätt kan det vara en vitaminbrist som gör att man kanske inte mår bra av sin Parkinsonmedicin.

Skulle man då inte kunna ge SAM-e direkt?

Oklart angående värdet av SAM-e:
Vid försök har man sett tecken på att det blir för stark omvandling (Det rör sig huvudsakligen som sk. kemiska metyleringsprocesser)
Användningen av SAM-e kan vara negativt för personer med Parkinsons sjukdom. Studier visar att ökad metylering kan orsaka minskade halter av dopamin och hindra omvandlingen av L-dopa. Detta skulle i teorin kunna förvärra symtomen vid Parkinsons. Preliminära studier visar att SAM-e kan förbättra depression och påverkad mental funktion.  Tills vidare rekommenderas försiktighet vid användning av L-dopa och SAM-e tillsammans vid Parkinsons. Teoretiskt bör det gå bättre med kombination med andra medel som Sifrol.

ENADA, NADH
En annan möjlighet att stärka den ovan nämnda adenosyleringen är att ge ett kosttillskott med Enada. Enada ger en liknande effekt som om man skulle tillföra intravenöst NADH ( ett annat viktigt coenzym som medverkar vid bildningen av dopamin) Enada NADH är en
stabiliserad och hållbar form, som kan tillföras kroppen i form av tabletter. Enada tabletterna innehåller en form av NADH som lätt tas upp av kroppen. Det är även verksamt som en antioxidant.
  Kostfaktorer
Grönsaker
Grönsaker, bland annat tomater, tycks kunna minska risken för att få Parkinsons sjukdom. Förklaringen kan vara att tomater innehåller antioxidanter som är viktiga för kroppens försvarssystem mot giftiga ämnen, s k fria radikaler. 
 

Kaffe
Studier har visat att de som dricker mera kaffe har mindre risk att utveckla Parkinsons sjukdom. Sambandet är delvis outforskat och det är för tidigt att rekommendera kaffe som förebyggande medel. Det kan vara så att de som håller på att utveckla sjukdomen är känsligare för kaffets verkningar och då automatisk drar ner på kaffedrickandet långt innan parkinsonsymtomen uppträder.
 

Lågproteindiet

Den vanliga medicinen L-dopa är kemiskt sett en aminosyra. Proteiner, äggviteämnen, i vår kost bryts ner till olika aminosyror och dessa kan påverka upptaget av medicinen bådet i tarmen och den vidare transporten in till hjärna. Det finns flera olika system efter vilka kosten kan utformas och via Parkinsonförbundet kan man beställa ett häfte som beskriver matintag och kost vid parkinsons sjukdom.

Man bör undvika alla slags mjölkprodukter (mjölk,grädde,ost etc) i samband med medicinintag. Det gäller 30 minuter före och 30 minuter efter. 
Diettframlegg som blir brukt ved Nevrologisk avdeling Haukeland 
sjukehus

Proteinförskjuten diet. 

Detta innebär att nästan hela den proteinmängd som behövs under dagen ingår i middagen som man äter först kl. 20.00 - 21.00.
Det kan vara svårt att variera frukost och lunch, men den nackdelen uppvägs lätt av de fördelar som denna diet ger. 

En medlem i Parkinsonförbundet berättar om resultaten:

1. Antalet Off-perioder har minskat kraftigt. 
2. Dieten har medfört att jag kunnat sänka L-dopadosen  med c:a 20 %
3. Denna sänkning har dessutom medfört att jag sover 1-2 timmar mer per natt. 


Tarmflorans viktiga betydelse. Ny studie från en finsk forskargrupp.

Forskargruppen vid Helsingfors universitet har visat att en bakteriestam, desulfovibriobakterier, ligger bakom majoriteten av fallen. Det här innebär att man i framtiden kan hitta och behandla personer som har bakteriestammen i sin tarmflora.

En grupp forskare vid Helsingfors universitet meddelar att de sannolikt har hittat det som orsakar den neurologiska sjukdomen Parkinsons sjukdom. Deras forskning har visat att desulfovibrio-bakteriestammar ligger bakom största delen av sjukdomsfallen.

”Våra resultat är betydande eftersom orsaken bakom Parkinsons sjukdom varit okänd trots 200 års försök att identifiera den”, säger Per Saris, professor vid Helsingfors universitet, i ett pressmeddelande.

Man uppskattar att endast vart tionde fall av Parkinsons sjukdom orsakas av genetiska faktorer.

För närvarande kan man se till att man ger sin tarmflora så bra förutsättningar som möjligt. Kostråden på denna sida är till stor del fiberrika och på så sätt tarmflorevänliga. Det är ännu inte känt vilka bakteriestammar som hämmar desulfovibriobakterier men min rekommendation är att stärka tarmfloran med kända metoder. Se mera under länkar samt på sidan om Mjölksyrat.


Energiförbrukningens betydelse:

Det är viktigt att tänka på att många personer med sjukdomen rör sig mindre och långsammare. Dettta göra att  energiförbruktingen minskar men däremot inte näringsbehovet i samma grad. Det är viktigt att tänka på kostens sammansättning vid sjukdomen och åtminstone ta ett allsidigt kosttillskott med extra tillägg av B-vitaminer. Den som vill kan be läkaren kontrollera B12, folsyra och S-homocystein. Har man en visad brist kan man då be att få utskrivet ett multivitaminpreparat, t.ex. Trio-B

http://www.patient-fass.nu/PAtc/atcreg_A11E.htm

http://www.patient-fass.nu/PFass/01920035.htm

Börja dock inte med ett tillskott innan provet är taget för då är det svårare att visa på en brist. 

Nötter som värdefullt tillskott:
Vitamin E i naturlig form skyddar mot Parkinsons sjukdom men man får inte samma skydd med syntetiska piller. "Vi fann inga tecken till att man skulle få samma skydd med E eller C-tillägg eller multivitaminer" berättade läkaren Shumin Zhang . Zhang och medarbetare vid Harvards Medicinska Universitet rapporterar fyndet i oktobernumret av tidningen Neurology.  Mitt eget påpekande är att nötter också är viktiga  för de innehåller mycket B6. Forskarna studerade förekomsten av
Parkinsons sjukdom i två grupper, som bland annat fick fylla i enkäter om kostvanor.

  • 76 890 kvinnor följdes under 14 år.
  • 47 331 män följdes under 12 år. 
371 personer bland deltagarna utvecklade Parkinsons sjukdom under perioden. Studien visar att vare sig det totala intaget av E-, eller                C-vitamin, eller kosttillskott med vitaminerna, eller ett kosttillskott med många olika vitaminer, kunde kopplas till en risken att utveckla Parkinsons sjukdom.

Ett högt intag av E-vitamin i kosten gav 32 procent minskad risk att utveckla sjukdomen hos de 20%  av deltagarna som hade högst intag.
 Att äta nötter minskade också risken att utveckla Parkinsons sjukdom. De som åt nötter minst 5 gånger per vecka hade 43 procent lägre risk att utveckla sjukdomen, jämfört med dem som åt nötter mindre ofta än en gång per månad. Tillskott av syntetiskt C-vitamin och karotenoider påverkade inte risken att utveckla sjukdomen.
 


Frågor och svar
Alternativ vid Parkinsons Sjukdom
Tidskrift för Hälsa nr 9 2002

Hej! Skulle gärna vilja veta mera om alternativa behandlingar vid Parkinson sjukdom- om det finns? Har funderat mycket på detta då det finns i min släkt. Skulle vara intressant med en artikel om denna sjukdom som inte verkar helt ovanlig. 

Svar: 
Parkinsons sjukdom kan ha fler orsaker men den gemensamma mekanismen är att man får brist och obalans i vissa delar av hjärnan. Det påverkar rörelser i kroppen men det är inte alltid som symtomen är de typiska ”skakningarna”. Svåra smärttillstånd kan ibland vara ett symtom vid sjukdomen. I oklara fall kan man försöksvis ge en antiparkinsonmedicin som Madopark och Sinemet som innehåller det verksamma ämnet L-dopa. Det är ingen ärftlig sjukdom kan jag passa på att påpeka eftersom Du har det i släkten. 

Det finns flera verksamma symtomdämpande mediciner som göra att man kan kontrollera symtomen väl under långa tider. Utöver det finns det flera möjligheter med kost och kostillskott som kan vara värdefulla tillägg. 

De signalsubstanser i hjärnan som är inblandade tillverkas bl.a. med hjälp av B-vitaminer, B-12 är således ett viktigt ämne tillsamman med flera andra B-vitaminer. Vissa har hävdat att B-vitaminer ”stör” den vanliga medicineringen men det kan ses som ett tecken på att man i så fall redan hade en brist på B-vitaminer. Innan man behandlar med B-vitamintillskott kan man gärna ta ett prov för att upptäcka en brist. Medicineringen i sig ger ett ökat behov av B-12 och det är värdefullt att även mäta det s.k. Homocysteinprovet. 

Flera kostfaktorer har betydelse. Sjukdomen förekommer mera sällan hos personer som äter mycket grönsaker och ämnet lykopen som finns bl.a i tomater har satts i samband med minskad risk att utveckla sjukdomen. Det kan vara klokt att äta extra grönsaker även om man inte vet om man kan bromsa upp sjukdomsförloppet. Med extra mycket grönsaker och frukt är det dessutom lättare att hålla ett lågt proteinintag, en annan kostfaktor som är värdefull vid sjukdomen. Ett lågt proteinintag gör L-dopamedicinen lättare att använda och man kan ta lägre doser med mindre biverkningar som följd. Många mår också bättre genom att äta större delen av dagens proteinintag på kvällen. Via parkinsonförbundet kan man köpa en skrift som ger tips om kost vid sjukdomen. Experimentera inte gärna på egen hand.

Kosttillskott som har provats är vidare NADH i form av Enada-tabletter. Det stärker de system som är försvagade vid sjukdomen.

Ett tillskott av aminosyran SAM-e har visats påverka symtom som depression även vid parkinson sjukdom men ämnet är svårstyrt och det finns ännu för lite erfarenhet för att jag ska rekommendera att man provar ämnet på egen hand.

Det blir många mediciner att ta och det kan vara svårt att hålla reda på dem då de också ska tas vid olika tidpunkter. En tidsstyrd dosett, sk. Dosislåda är då ett bra hjälpmedel. Med kost och kosttillskott kan man minska medicineringen och det är värdefullt för att minska biverkningarna. Måna symtom som värk och stelhet kan då med fördel behandlas med alternativ till mediciner. Det är speciellt värdefullt vid Parkinsons sjukdom där man i alla fall ofta inta ett flertal tabletter med ofta besvärande och nyckfylla biverkningar på köpet. 

Många personer har upplevt positiv effekt av Taktil Beröringsmassage, Qi Gong, Akupunktur och Shiatzu-massage för att nämna några alternativa metoder som för vissa är värdefulla, biverkningsfria medel mot stelhet och värk.

BD

            Finländsk forskargrupp har hittat en sannolik orsak till Parkinsons sjukdom

Tarmbakterier är komplicerat. Det finns mer än 1000 olika arter, både goda och onda – alla med sina unika egenskaper. I avvaktan på
ytterligare studier kan man använda några tillskott som innehåller flera stammar av de goda bakterierna. https://www.trigut.se/Tillbaka till Helhetsdoktorn


Bertil Dahlgren, uppdaterad 2023-10-18