Biologisk infektionsbehandling, tips nr 22 från Fråga Helhetsdoktorn

 
Inledning

Konventionell behandling

Biologisk

Parasiter
  Fästingöverförda

Mjältbrand

Frågor och Svar
Borrelia
Sarkoidos

Länkar
 

 

Inledning
Ofta blandar man ihop begreppen inflammation (se Inflammation. ) och infektion. Vid en infektion har olika sjukdomsframkallande mikroorganismer, bakterier, virus eller svampar trängt in i kroppen, där de förorsakar skador och en inflammation. Vid alla infektioner finns det minst två faktorer av betydelse, dels de angripande mikrobernas aggressivitet (virulens) och dels den angripna värdorganismens motståndskraft.

Konventionell behandling
Den konventionella behandlingen börjar oftast med febernedsättande medel, t ex magnecyl eller paracetamol (Alvedon mm) Vidare behandlas patienten med sängläge, vila, värme och vätska. Därutöver ges kemoterapi (antibiotika) ev också gammaglobulin och kortison. Denna behandling ger oftast snabb symtomfrihet och patienten blir vanligtvis snabbt återställd och arbetsför. Men behandlingen innebär också en större recidivrisk, dvs. en större risk för att sjukdomen kommer tillbaka och på sikt större risk för komplikationer. Om bakterier och toxiner (giftiga ämnesomsättningsprodukter från mikroorganismerna) går ut i blodet och kroppen inte har ett tillräckligt starkt försvar finns risk för t ex njur-, hjärt, och hjärnskador.
 Den konventionella behandlingen leder på sikt till nedsatt infektionsförsvar och sämre immunitet (motståndskraft), då den fråntar kroppen möjligheten att själv klara av en infektion och därvid träna immunförsvaret. Salicylika har visats sprida virus i organismen och vissa antibiotika hämmar granulocyternas (de vita blodkropparnas) rörelseförmåga. Detta innebär att magnecyl intagen för att hämma febern ökar risken för att virus sprider sig. Den gängse behandlingen vid t ex influensa innebär att influensavirus sprid i kroppen och därmed ökar skadorna. För att slippa obehagen av febern riskerar man en svårare virusinfektion. Ett genom antibiotikabehandling försvagat immunförsvar ökar risken för nya infektioner.

Biologisk infektionsbehandling
Den biologiska medicinen ordinerar vid infektioner först och främst vila, vätska och gärna C-vitamin. Se Förkylningstips. Patienten skall i första hand tillföras vätska och inte mat. Följande råd ges vid infektioner:

 • Vila:

 • När kroppen är infekterad skall den vila. Kroppens egna resurser och reserver behövs för att klara av sjukdomen så snabbt som möjligt.
 • Drick mycket - fasta:

 • Vid infektion och feber är det speciellt viktigt med vätskeförsörjningen. Drick därför mycket. Kroppen brukar själv säga ifrån och vid feber blir man också oftast törstig. En fasta brukar oftast ha positiva effekter på infektioner. Drick kroppstempererat (käll) vatten, utspädda fruktjuicer (C-vitamin) och örtteer. Se till att tarmen fungerar, ta ev lavemang eller Clysmatic.
 • Ät lite - om du inte fastar:

 • Ett sätt att underlätta kroppens eget försvar mot infektioner är att minska på kroppens matsmältningsarbete. Vill man äta bör det helst vara lättsmält råkost, sallader, frukt och surmjölk.
 • Extra tillskott av C-vitamin:

 • Vid infektioner har kroppen ett ökat behov av C-vitamin. Tillför därför större mängd än vanligt. Ta gärna "naturligt" C-vitamin ( t ex Acerola) eller ät C-vitaminrika frukter och bär eller safter därav. Man kan ge 1-5-(15) g per dag, fördelade i små doser över hela dagen eller tills man drabbas av lös mage.
 • Utnyttja febern:

 • Febern har viktiga funktioner i infektionsförsvaret, hög feber hämmar vissa bakteriers tillväxt och mobiliserar kroppens immunförsvar. Om patienten har frossbrytningar och fryser vid hög feber skall man tillföra värme (extra filtar, värmedyna, varma fotbad etc) trots febern.
  Patienter som känner sig heta, är svettiga och har hög temperatur skall ha svalt i rummet och mycket frisk luft. De skall tvättas av med ljummet vatten eller få kalla, våta vadomslag för att leda bort överskottsvärme.
  Man skall inte försöka pressa ner febern mer än nödvändigt. En feber på 38,5-39 grader är nyttig och hälsosam och tåls av de flesta människor. Men om patienten på grund av t ex hjärtfel inte tål en måttlig feber, får man givetvis ge febernedsättande preparat och antibiotika. För unga, i övrigt friska människor och de flesta äldre fungerar den här biologiska infektionsbehandlingen mycket bra. Den ger en långsammare läkning men ger bättre immunitet och minskad risk för  återfall, recidiv.
 • Fysikalisk Terapi:

 • Avledande omslag, t ex vad- och halsomslag, lavemang, vila och sängläge rekommenderas. Inhalationer av eteriska oljor (t ex Oleum Basileum), frisk luft och heta fotbad kan också användas.
 • Naturmedel/örter:
  • Echinacea (röd solhatt) finns i ren form som Echinaforce-droppar och dessutom i kombinationspreparat som Revitonil och Biokraft Forte. 
  • Örttéer: Fläderblomma, Skogsborgs te nr 14 B, lindblomste, islandslav, Ledins förkylningste.
  • Te på åkerfräken, rölleka och kamomill. Vid tarminfektioner kan man dricka kamomillte och även röllekate.
  • Pollenpreparatet Cernitol ökar infektionsförsvaret. Carmolis droppar och Oleum Basileum lindrar förkylningsbesvär.
  • Vitlök, flera klyftor dagligen har en viss infektionshämmande verkan samt förebyggande effekt vid Borreliainfektion från fästingar, se nedan.
Att observera
Banala infektioner, förkylning, luftrörskatarr e d kan i regel behandlas hemma, men läkare bör kontaktas vid allvarliga infektionssjukdomar med ihållande hög feber och påverkat allmäntillstånd.

Referens, Tallmogårdens väg till hälsa, av dr Karl-Otto Aly. 


Ofta förekommer brist på selen, zink och magnesium, (mineraler som har betydelse för immunsystemet.)

Parasiter

Fästingöverförda infektioner.
 
Borrelia
Borrelia  orsakas av en bakterie som finns i fästingens mag-tarmkanal. Bakterien överförs endast i blodsugandets slutskede eller om fästingen kläms så antalet smittade människor är inte så stort som man skulle kunna tänka sig. Tas fästingen bort inom 24 timmar är risken minimal. Att använda Tea Tree Oil eller liknade oljor kan eventuellt göra att fästingen blir illamående och på så sätt "kräks" och för över Borreliamikroorganismerna. Använd fästingplockare i stället och använd Tea Tree Oil när väl fästingen är borta! Var observant om Du upptäcker rodnade hudförändringar som sakta ökar. Ibland men inte alltid får man ett ljusare parti i mitten och det bildas en "ring" som sakta tillväxer. Det finns beskrivet att vitlök avskys av fästingar och det kan vara värt att inta extra vitlök, inte bara för dess stärkande effekt på  kroppen och infektionsförsvar utan också för att få en förebyggande effekt mot borreliainfektioner. 

TBE
Tick-Borne-Encephalitis: Hjärnhinneinflammation som orsakas av ett virus. Smittan sprids omedelbart vid bettillfället eftersom viruset finns i saliven. Förekommer främst i Stockholms skärgård, Mälaren och delvis utefter ostkusten. Man kan vaccinera sig mot denna sjukdom. Den som smittats av TBE-viruset får efter en eller några veckor influensaliknande besvär. Efter en vecka så tillfrisknar de flesta. Hos cirka var tredje smittad sprids viruset till hjärna och hjärnhinnor. Man återinsjuknar med hög feber, huvudvärk, kräkningar och stelhet/värk i nacken. Vaccin finnes som ger ett ganska gott skydd. Liksom för influensa finns det ännu inte något kvicksilverfritt vaccin att tillgå. 

Ehrlichia
Mikroorganismen Ehrlichia  har kunnat diagnosticeras av veterinärer hos hundar och på senare år har man upptäckt att den kan infektera människor också med huvudsymptomen i form av feber och ledvärk. Det är inte känt om den smittar tidigt vid bettet eller sent. Lever och hjärta kan också påverkas. Tetracykliner (Vibramycin eller Doxycyclin) är verksamt i större doser. 

Q-Feber
Orsakas av en bakterie och ger feber och muskelvärk. Smittar dock vanligen  genom att man inandas infekterat damm i djurstallar. Fästingar kan dock sprida smittan mellan får och nötkreatur. 

Tularemi
Eller harpest orsakas av en bakterie. Sprids även via myggor och gnagare. 

Babesios
Orsakas av en parasit som drabbar främst nötkreatur men det finns beskrivet fall där människor 
drabbats. Förebyggande
Att förebygga bett och smittoöverföring via fästingar är således angeläget. Det  finns flera metoder och åtgärder och intressant är möjigheten att ge vitlök eller vitlökspulver i förebyggande syfte. En parkförvaltning i Skåne köpt dragerat, frystorkat vitlökspulver i from av naturläkemedlet Kwai till sina anställda de senaste två somrarna just för att mota fästingarna i grind. Med tanke på att detta medel är oskadligt och även har hälsosamma effekter på blodfetter mm torde man redan nu kunna rekommendera vitlök eller någon mindre luktgivande form till de som exponeras för mycket gräs och busker i sin yrkesversksamhet. Det är inte säkert att de "luktfria" kapslarna med vitlöksolja har effekt på fästingarna. Fästingen är blind men har ett väl utvecklat luktsinne och det är sannolikt detta som ligger bakom att de små blodtörstiga rackarna även är så kräsna. Flera tips om klädsel och uppträdande, kontroller av huden mm finns att läsa i länkarna nedan om fästingen och dess beteende.

Fästingplockare.
Genom att ta bort fästingen på rätt sätt minskar man risken för att borrelia ska överföras. Kläm inte på den, stryk inte på något gifttigt som kan få den att kräkas och på så sätt lättare överföra smittan. Bästa sättet är att använda en fästingplockare. Fästingen sitter fast med en hullingförsedd mundel och det kan vara lättare att få bort den om man roterar den med en fästingplockare. Den är dock ingen "skruv" och om Du vrider åt höger eller åt vänster saknar betydelse. Flera olika sorter finns köpa och mitt tips är att köpa flera på en gång så att man kan ha någon alltid liggande på lättillgänglig plats eller med i utflyktskorgens botten.


tickremover

Välkommen att ta del av fakta om fästingar, fästingburna sjukdomar och instruktioner för hur du använder Trix Fästingplockarpenna

 
http://www.akla.se/
https://akla.se/: "No Bite"
https://moskitoguard.se/

Fästinglänkar:

Studie utförd på svenska kustjägare Undersökning avslöjar: vitlök är effektivt mot fästingar  www.aftonbladet.se/nyheter/0008/15/fasting.html
Lyme disease network


Entomology Image Gallery > Ticks  På engelska men med bra bilder.
Varför får många patienter med ont i halsen antibiotika?
Källa BMJDatum 1998-09-04
Brittiska allmän och primärvårdsläkare skriver ofta ut antibiotika till patienter som har ont i halsen trots att det finns kliniska belägg för att medicinen inte hjälper. Orsaken till detta står att finna i patientens förväntningar och i hur läkaren uppfattar patientens förväntningar.
Överförskrivning av antibiotika är kopplat till den ökade förekomsten av motståndskraftiga bakterier och bör undvikas. 

Bakterie boven bakom våra folksjukdomar
(Lunds universitet meddelar), nummer 5, maj 1999, . Artikelförfattare är Göran Frankel.Utdrag ur artikeln: Nya rön inom mikrobiologin kan vända upp och ner på vår syn på
hjärtkärlsjukdomar, njursten, gallsten, diabetes och andra stora folksjukdomar. Hittills har de ansetts orsakade av en kombination av arv och livsstil. I själva verket kan den primära orsaken vara bakterieinfektioner av ett slag som inte gått att upptäcka förrän med dagens sofistikerade analysteknik. Dessa kontroversiella rön var några av alla de forskningsresultat
som dryftades vid Mikrobiologidagarna 1999" som hölls i Kårhuset i Lund med 180 deltagare. Konferensens titel var svensk MIKROBIOLOGI PÅ VÄG IN I NÄSTA MILLENIUM.
För omkring hundra år sedan upptäckte man att mikroorganismer kan orsaka sjukdom hos oss människor. Det var en revolution. Nu står vi kanske inför ännu en revolution. En rad sjukdomar som vi trott bero på genetiska komponenter och levnadsvanor kan vara orsakade av mikroorganismer. Om så är fallet kommer det att leda till helt nya former av förebyggande åtgärder och behandling", konstaterade en av organisatörerna, docent Lars Hederstedt.

Professor Pekka Saikku, verksam vid National Public Health Institute i Oulu, Finland, presenterade nya rön. Han undersöker sambandet mellan arterioskleros (åderförkalkning) som kan leda till hjärtkärlsjukdomar - och en bakterie som kallas CHLAMYDIA PNEUMONIE. Under de senaste 2-3 åren har liknande misstankar uppstått kring andra sjukdomar. En ännu icke artbestämd bakterie som tillsvidare kallas nanobakterie pga det är så liten har upptäckts. En koppling finns mellan nanobakterie och gallsten.
Andra sjukdomar som f n omvärderas är diabetes, ledgångsreumatism, Alzheimers sjukdom, multipel skleros, inflammatoriska tarmsjukdomar och vasculiter, dvs inflammationer i fina blodkärl - alla kan vara orsakade av mikroorganismer.
Professor Pekka Saikku relaterade till att hans landsman Olavi Kajander för 20 år sedan framkastade misstanken att magsår kunde vara förorsakat av en bakterie, helicobacter pylori. Man skrattade då åt honom. Idag är det ett vedertaget faktum och det finns en behandling baserad på detta, nämligen medicinering med Losec kombinerad med antibiotika.Mjältbrand
Periodvis har det kommit många frågor om Mjältbrand (antrax) som är en mycket allvarlig, akut bakteriell infektionssjukdom. Då smittan sker via huden ses initialt oftast ett sår som efterhand blir ilsket, varigt och djupt men förvånansvärt smärtfritt.  Bakterierna sprids sedan snabbt via lymfknutorna till  blodbanan, så att en "blodförgiftning" uppkommer. Om bakteriesporer inandas utvecklas en svår lunginflammation, som i sin tur följs av "blodförgiftning". Antrax i mag-/tarmkanalen ger magsmärtor, feber, illamående, diarré, kräkningar och ev. "blodförgiftning". Dessa bägge sjukdomstillstånd är mycket allvarliga och utvecklas snabbt, varför diagnosen är svår och adekvat behandling ofta inte hinner sättas in i tid. Sjukdomen kan behandlas med antibiotika. Vid tidig behandling är prognosen god, dödligheten bland obehandlade fall är 5 – 20  %. Diagnosen är klinisk och kan verifieras genom bakterieodling. Lär man sig symtomen och är lite observant behöver man således inte vara så oroligt. Vidare smittar inte sjukdomen speciellt mycket från människa till människa.
Behandling: 
Naturlig behandling av biologiska toxiner:
Det moderna samhället utveckling har lett till en stark tro på och förlitande på receptbelagda mediciner. Många har därför svårt att tro på att det finns antibiotiskt verksamma substanser även i det vanliga köket.. 
Naturliga räddnings kurer.
Vitlök.
Det brittiska vitlöks informationscentrat visar att mjälbrandsbakterien är mycket känslig för vitlök. Vitlök är ett  bredspektrumantibiotikum som även blockerar toxinproduktionen hos bakterier.  [Journal Nutrition, March 2001], [Fitoterapia, Volume 5, 1984] 
Den antibiltiska verkan av ett milligram av allicin, den aktiva beståndsdele i vitlök, motsvarar 15 enheter penicillin. [Koch and Lawson, Garlic: The  Science and Therapeutic Application, 2nd edition, Williams & Wilkins,  Baltimore 1996]

 Mjältbrandsbakteriens bakterieskadeverkan uppstår p.g.a. dess förmåga att döda makrofager som ingår i immunsystemet. Studier visar att svavelinnehållande antioxidanter (liponsyra, acetylcystein (finns i Mucomyst brustabletter), aminosyran taurin) och vitamin C höjer glutation halterna och motverkar giftverkan producerad av mjältbrandsbakterien.
[Molecular Medicine, November 1994; Immunopharmacology, January 2000;  Applied Environmental Microbiology, May 1979] I Sverige kan man få tag i Taurininnehållande kosttillskott i hälsokostaffärerna men här är acetylcystein receptbelagt. C-vitamin och vitlök har många hemma. 
Melatonin, är ett naturligt förekommande hormon som stärker glutationnivåerna under sömnen. 
Oregano-olja har också antibakteriella egenskaper. 

Vid utbrott av epidemier har ofta apotekslagren tagit slut i ett tidigt skede. I Sverige krävs det nu bara en influensa eller en period av "astmaväder" innan det blir leveransproblem. Vid ett utbrott av en infektionssjukdom av epidemisk art eller vid ett terroristattentat kommer detta att ske i ett ännu tidigare skede. Då är det bra att veta att det kan finnas medel hemma i skafferiet som kan vara i klass med apotekets antibiotika. Jag vill varna för att ersätta antibiotika med vitlök och de substanser som nämns ovan vid vanlig sjukdomsbehandling. Det krävs bra kunskaper och en säker diagnos för att man ska
kunna få lika hög säkerhet som med de moderna apoteksmedicinnerna. I ett akutläge är det naturligtvis en annan sak. Det gamla talesättet har således kommit till heders igen:

"Ha alltid en bit vitlök hemma"

Den som vill läsa hela rapporten:
HOW TO PREPARE FOR BIOLOGICAL ARMAGEDDON
By Bill Sardi Knowledge of Health, Inc.
kan höra av sig för referenser.
Frågor och svar

Borrelia
FRÅGA: För två år sedan drabbades jag av borrelia efter ett fästingbett i knävecket. Fick svåra symtom, som starkt påverkade syn, hörsel, balans och svåra smärtor i huvudet. Efter 28 dagars dos penicillin, ett svagare och ett starkare, var jag färdigbehandlad enligt vårdcentralen. Frisk är jag dock inte ännu. Har fortfarande yrsel och smärtor i benet nattetid. Cyklar hellre än går. Jag har försökt överleva med egna hjälpmedel, nämligen propolistabletter samt Novafon ultraljudsbehandling, magnetspole och magnetplåster mot bensmärtan. Före borrelian var jag en frisk och glad 70-åring utan mediciner. Min fråga är nu: Vad kan jag göra för att bli frisk igen? Måste jag leva med detta resten av livet?
Undrande.

Svar: 
Borrelia är en bakterieliknande mikroorganism som kan överföras vid fästingbett och ge upphov till olika sjukdomstillstånd. Bakterien finns fästingens mag-tarmkanal och överförs endast i blodsugandets slutskede eller om fästingen kläms på ett felaktigt sätt. Tas fästingen bort inom 24 timmar är risken minimal. Att använda Tea Tree Oil eller liknade oljor kan eventuellt göra att fästingen blir illamående och på så sätt "kräks" och för över  bakterierna. Använd fästingplockare i stället och använd Tea Tree Oil när väl fästingen är borta! Intag av vitlök och persilja anses minska fästingarnas lust att suga blod. Var uppmärksam när du vistas i naturen, speciellt på skuggiga platser med gräs och tät undervegetation. Även en vanlig gräsmatta kan hysa ett ansenligt antal fästingar. Att noga inspektera kroppen så att man inte har fått några fästingar på sig är dock den allra viktigaste åtgärden om man har vistats i naturen där det kan finnas fästingar. Den kryper ofta runt ett bra tag innan den hittar ett ställe där den biter sig fast.

Om man trots försiktighetsåtgärder har drabbats av ett bett ska man hålla det under uppsikt för att se om det utvecklas en rodnad, ibland vid borreliainfektionen ringformat, som utvecklas sakta under en till flera veckor. Man ska också vara uppmärksam på om man drabbas av feberreaktion en tid efter ett fästingbett.

Bakterien kan orsaka flera symtom och även angripa nervsystemet. I dessa fall ska man utnyttja möjligheten att använda vanliga antibiotika för att minimera risken att drabbas av svåra komplikationer till infektionen. I ditt fall kan det vara så att infektionen har nått nervsystemet och då måste man ta andra prover än bara ett vanligt blodprov. Ta upp det med vårdcentralen så att Du får besked om Du även ska ha kontakt med en infektionsklinik. 
Vid ett fästingbett kan man om man har otur även bli smittad med andra mikroorganismer såsom virus. Dessa överföres omedelbart vid bettet och vid ett och samma fästingbett kan man få både bakterier och virusinfektioner. Virusinfektionerna ger ibland svårare tillstånd med påverkan på medvetandet. 

Huvudvärk och lätt illamående vid fästingbett måste även följas upp så att man inte också har drabbats av flera infektioner på samma gång.
Magnetbehandling och ultraljud har ingen effekt på infektionen och även om propolis är bakteriedödande kan det inte komma åt en djup infektion. Först när Du har fått konstaterat att infektionen har bekämpats kan man ta till smärtstillande och symtomdämpade behandlingar vid de smärtor och besvär som ibland kan kvarstå efter en utläkt infektion efter fästingsmitta.  Ofta måste man upprepa behandlingen med antibiotika vid de djupare, långvarigare infektionerna. När man ser på proverna att behandlingen har gett full effekt kan Du utnyttja en akupunkturbehandling eller massage för att komma åt eventuella kvarvarande smärtor i benet.

Sarkoidos 
Jag är kvinna och lider av sarkoidos och celiaki, glutenkänslighet.
Jag tar 2 doser Pulmicort morgon och kväll och 1 tablett acetylcystein.
Nu skulle jag vilja veta om jag kan ta 5 ml Aloe Juice och 1
kapsel fiskolja om dagen?

Svar:

Sarkoidos är en sjukdom som medför att man får inflammationer
i kroppen och i 90% av fallen drabbas lungorna. I Sverige räknar man med att så många som 2000 personer per år drabbas av sjukdomen och får tydliga symtom. Sannolikt är det dock många fler som drabbas av lättare former men där man inte upptäcker orsaken. Vidare leder den ofta till  inflammationer i flera andra inre organ, ögonen och huden. Den drabbade lider ofta av trötthet, feber och ledvärk. I många fall läker 
den ut efter några år, i vissa fall blir den kronisk.

Etersom Du tar medel som kortison för inhalation och slemlösande
tabletter så antar jag att dina besvär till stor del sitter i lungorna. Fiskolja kan vara positivt vid inflammationer och även juice från Aloe Vera-växten. De går bra ihop med Dina mediciner.  Aktuell forskning har visat att det sannolikt ligger en bakterie bakom som utlösande orsak till sarkoidos. Fästingar kan överföra inte bara borrelia-bakterien utan även små bakterier som kallas ricketsior. Vid sarkoidos har man ofta påträffat denna bakterie. Det finns antibiotika som kan döda bakterien och så småningom finns det möjlighet att man ger antibiotikakurer mot sarkoidos. 
Kontakta därför Din läkare och be att få testa om möjligt något antibiotikum som skulle kunna hjälpa.

Förutom de kosttillskott som Du nämnde kan man använda naturmedel samtidigt som man tar antibiotika. Det finns en nyligen utförd studie på naturmedlet Esberitox där man fick bättre effekt vid bronkit när man gav naturmedlet tillsammans med antibiotika. I avvaktan på förhoppningsvis
bättre läkemedelsbehandling vid sarkoidos kan Du gärna ta dessa medel med kända positiva effekter vid inflammation och infektion.

Bertil DahlgrenTillbaka till Helhetsdoktorn


Bertil Dahlgren, uppdaterad 2023-01-20