Handikapp, tips nr 30 från Fråga Helhetsdoktorn

Många personer med rörelsehinder har problem med den vanliga husmanskosten som i allmänhet är för fattig på kostfibrer och som som ofta har för låg näringstäthet. Med andra ord: med nedsatt rörelseförmåga har  man svårt att förbränna en stor mängd kalorier varje dag. Då behöver den mat som man intar hålla en hög andel vitaminer och mineraler i förhållande till kaloriinnehållet. Med en kost sammansatt enligt
principer för häloskost är det lättare att åstadkomma och "på köpet" får man också en kost som underlättar att inte gå upp i vikt.


En patientförening är ett gott stöd och där kan man få goda råd och även möjlighet att träffa andra som har samma
typ av funktionshinder.
  NHR
  Box 3284,
  103 65 Stockholm
  Tfn: 08-677 70 10, Fax: 08-24 13 15
  Texttfn: 08-21 21 35, E-post: nhr@nhr.se
NHR är en intresse-, service- och kamratorganisation för människor med neurologiska sjukdomar och handikapp.

NHR:s uppgifter är att företräda medlemmarnas intressen när det gäller vård och rehabilitering, hjälpmedel, socialförsäkring, tillgänglighet i bostäder, arbetsplatser, offentliga miljöer m.m.

NHR är en ideell organisation av människor med neurologiska handikapp. Det finns 120 NHR-föreningar över hela landet med sammanlagt 15.000 medlemmar. 


  Handikappinstitutet
  Box 510,
  162 15 Vällingby
  Tfn: 08-620 17 00, Texttfn: 08-759 66 30
  Fax: 08-739 21 52, Hämtfax: 08-759 69 50, E-post: registrator@HI.SE
  Internet: http://www.hi.se  BBS: 08-620 18 20
Handikappinstitutet arbetar för att ge människor med handikapp ökad livskvalitet genom tillgång till bra hjälpmedel. Institutets uppgifter är bl. a. att stimulera forskning och utveckling, prova nya hjälpmedel samt informera och utbilda. Handikappinstitutet drivs av staten och Landstingsförbundet. 


Länkar:
Välkommen till Handikappinstitutets WWW-tjänst
DHR, De Handikappades Riksförbund
NHR

Afasiförbundet

Blödarsjukas förbund i Sverige
Föreningen för El & Bildskärmskadade
Handikappförening Samordnare för 21 handikappföreningar i Stockholms kommun
HRF, Hörselskadades Riksförbund
Personligassistans Personligassistans för handikappade enligt LSS.
Reumatikerförbundet
Riksförbundet För Döva, Hörselskadade o Språkst Barn
Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdom
Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade
Riksföreningen Autism
Svenska Handikappidrottsförbundet SHIF
Sveriges Dövas Riksförbund
Sveriges Stamningsföreningars Riksförbund
Unga Allergiker

Hjälpmedelslänkar:
Cabinova: Spislarm mm


Tips mottages om Du har flera länkar som innehåller information om handikapp och hjälpmedel.


Tillbaka till Fråga Helhetsdoktorn


Bertil Dahlgren, uppdaterad 980724