Tips vid hjärt- och kärlsjukdomar , tips nr 7 från Helhetsdoktorn

 

Uppdaterat
Nya studier   visar på positiv effekt med intag av bärpulver.
2022-08-05
Nya svar om nitratrika växter såsom rödbeta


Frågor och
svar

0rsaksfaktorer

Behandling

C-vitamin

B-vitamin

Olivblad

Soja

Kranskärl

Läkemedel

Våldsbrott

Frukt och grönt

Trollhassel

Tomater

Cardiomyopati

Q10

BIVERKNINGAR
 

Mät blodtrycket själv! 

Länkar

Till hjärt- och kärlsjukdomar räknas här de vanliga tillstånden såsom hjärtinsufficiens (hjärtsvikt), myocardit(hjärtmuskelinflammation), rytmrubbningar, hjärtdegeneration, hypertoni, cardioscleros (åderförkalkning i kranskärl),angina pectoris (kärlkramp), hjärtinfarkt, hjärnblödning, perifera kärlsjukdomar (arterioscleros mm), samt vegetativt betingade hjärt- och kärlsjukdomar.

Några orsaksfaktorer: Felaktig kost, motionsbrist, stress, rökning och medfödda faktorer. 


 • Koksalt: Ett högt saltintag kan leda till högt blodtryck. Med en vegetarisk kost är det lättare att undvika ett för högt saltintag. Tänk på att även örtsalt och havsalt vanligen innehåller vanligt koksalt.
 • Dålig kondition leder till en högre puls i vila och hjärtat får således arbeta med flera hjärtslag under en längre tidsperiod.
 • Kosten bör vara innehålla rätt sorts fett. Vidare har kostens innehåll av fiber stor betydelse och en kaliumrik kost skyddar mot kaliumbrist (rikligt i grönsaker).
 • Fettet bör inte vara för industriellt "förädlat". Det bildas lätt förändrade, oxiderade former av fett som skadar kärlen. Man uppskattar att kolesterol-epoxid som bildas i exempelvis äggpulver är ca 100 ggr mera skadligt för kärlen än kolesterol i dess naturliga form.
 • Koffein i kaffe och te belastar hjärtat och bör inte intas i för stora mängder vid högt blodtryck. Det kan dock användas vid lågt blodtryck.

Biologisk, komplementär behandling av hjärtsjukdomar: Kostbehandling användsg i kombination med naturläkemedel och vissa badbehandlingar samt avslappning och stressprogram. En inledande fasta kan vara effektivt speciellt vid högt blodtryck. Naturmedel som används kan vara hagtornspreparat som påverkar hjärtats ämnesomsättning, se  ordinationslistan under hjärt- kärlsjukdomar. Det är viktigt att inte själv behandla en hjärtsjukdom med preparat från denna lista utan att ha diskuterat behandlingen med läkare eftersom den är avsedd att vara en kompletterande behandling och ett tillägg till den behandling som kanske rekommenderas av en hjärtläkare.


Hjärtsjukdom är en vanlig dödsorsak i USA tillika i Sverige. En intressant studie har nyligen genomförts.  Studien genomfördes på amerikanska blåbär som skiljer sig en del från svenska men de svenska blåbären innehåller högre halt av de värdfulla ämnena eftersom de finns inte bara i skalet utan är i bärköttet.

Årtionden av vetenskaplig forskning på människor och djur tyder på att en hälsosam kost som innehåller mycket bär och frukt kan hjälpa till att förhindra många av de förändringar i blodkärlen som leder till uppkomsten av hjärtsjukdomar. Bland de mest potenta av dessa frukter är blåbär och jordgubbar, säger Anandh Babu Pon Velayutham, Ph.D., en docent i Nutrition & Integrative Physiology vid University of Utah Health.

"Många studier visar att blåbär och jordgubbar specifikt kan förbättra blodkärlsfunktionen", säger Velayutham. "De hjälper blodkärlen att slappna av så att blodet kan flöda genom dem smidigare."

Även om forskare inte är helt säkra på varför blåbär och jordgubbar har denna effekt på blodkärlen, misstänker de att en naturlig substans som heter antocyanin, som finns rikligt i båda frukterna, är nyckeln. Antocyaniner, en typ av flavonoid, har en gynnsam antiinflammatorisk effekt på celler.

I en nyligen genomförd djurstudie drog Velayutham och kollegor slutsatsen att blåbär potentiellt kan förhindra vissa komplikationer av diabetes som skador på blodkärlen. De fann också att dessa frukter kan vara bra för de nyttiga bakterierna i tarmen.

Baserat på dessa och andra resultat rekommenderar hälsosmyndiheter i USA  äta cirka 8 stora jordgubbar om dagen eller en kopp färska eller frysta blåbär dagligen. Bärpulver som har torskats med moderna metoder har också kvar innehåll av de värefulla antocyaninerna. Ett tillskott med blåbärspulver har varit med i en studie..
 Universitetssjukhuset i Örebro.

Huvudfyndet är: Patienter som påbörjade ”behandling” med blåbär inom 24 timmar efter hjärtinfarkt utöver vanlig medicinsk behandling och som stod kvar på detta utvisade större förbättring vid ett standardiserat  6-minuters gångtest efter 2 månader jämfört med patienter som enbart fick vanlig medicinsk behandling.
Patienterna i blåbärsgruppen hade också  lägra nivåer av oxiderat LDL-kolesterol som är en viktig markör för blodlipider och inflammation
efter hjärtinfarkt utöver
 vanlig medicinsk behandling och som stod kvar på detta utvisade större förbättring vid ett standardiserat  6-minuters gångtest efter 2 månader jämfört med patienter som enbart fick vanlig medicinsk behandling. Patienterna i blåbärsgruppen hade också  lägra nivåer av oxiderat LDL-kolesterol som är en viktig markör för blodlipider och inflammation.
Referens:

2018_Bilberries.pdf

Forskare har upptäckt att höga halter av C-vitamin minskar kroppens halt av fibrinogen - ett protein som hjälper blodet att levra sig och som i för höga halter kan leda till ökad risk för hjärtsjukdomar. Ät c-vitamin för hjärtat. I American Journal of Cardiology har man publicerat en artikel om c-vitamin:  
Vidgade kranskärl mår bra av C-vitamin

Trånga kranskärl runt hjärtat leder till kärlkramp och i vissa fall hjärtinfarkt. Den vanligaste bakomliggande orsaken är åderförkalkning. Vidgning med en ballong som förs in med hjälp av röntgengenomlysning är en effektiv behandling. Tyvärr är det inte sällan kärlen förträngs på nytt. I en inledande studie vid universitetssjukhuset i Tokyo lottades 119 patienter till att få 0,5 g C-vitamin tre gånger dagligen eller verkningslösa sockerpiller efter operationen. Kontrollröntgen fyra månader efter ingreppet visade stora skillnader i diametern på kärlen - 1,69 mm hos de som fick C-vitamin mot 1,3 mm hos de andra. Lite över 20% av kärlen i C-vitamingruppen krävde omoperation p.g.a. ny förträngning, mot mer än 40% i gruppen som inte åt C-vitamin 

(Am J Cardiol )

Även B-vitaminer är värdfulla tillskott. En studie med liknande upplägg visar att även B-vitaminer är viktiga. 

Patienter som efter framgångsrik ballongvidgning av hjärtats kranskärl får tillskott av B-vitaminer har lägre risk att få hjärtinfarkt eller att avlida i hjärtsjukdom. Det framgår av en schweizisk studie som publiceras i tidskriften JAMA.  Nivåerna av homocystein i plasma har identifierats som en viktig riskfaktor för hjärtkärlsjukdom. Bland annat ökar förekomsten av nya förträngningar, restenoser, efter                  ballongvidgning. Halten homocystein kan sänkas med behandling av B-vitaminer. Studien, som genomfördes på 553 patienter, visar att behandling under 6 månader med B-vitaminerna B12, B6 och
folsyra i kombination gav färre restenoser och hjärtinfarkter
än för matchade kontroller. Uppföljningstiden var 1 år.
The swiss heart study: a randomized controlled trial. JAMA 2002 Aug 28;288:973-9


Vitlök
Vitlök har visat sig vara effektiv som bakteridödande medel och även ha ett högt seleninnehåll. Det har visats sänka kolesterolnivåerna. 


Olivblad
Olivträdet ger oss inte bara en hälsoam olja utan även bladen har skyddande effekter på hjärtat. Exakt vilken som är mekanismen är man inte säker på men det kan vara 2 effekter. Dels den antimikrobiella effekten och/eller den cellskyddande, antioxidativa.
De arteriosklerotisak plack som bidrar till förträningar innehåller ofta bakterier som även återfinns på andra ställen i vår kropp, t.ex. i munhålan.

Naturligt alternativ vid milt förhöjt blodtryck!

Olivblad har i en nyligen publicerad klinisk studier visat sig ha lika god effekt på milt förhöjt blodtryck som blodtrycksmedicin (ACE hämmaren Captopril). Dessutom visade sig olivblad minska halten av triglycerider i blodet. 

Högt blodtryck är ett vanligt välfärdsproblem. Ett blodtryck betraktas som högt då värdet överskrider 140/90 mm Hg. Ett blodtryck som ligger mellan 140-159/90-99 mm Hg betraktas som milt förhöjt och behandlas först och främst med livsstilsförändringar såsom ändrad kost och motion.

Högt blodtryck försvårar hjärtats arbete och gör i längden att kärlväggarna blir hårdare och mindre elastiska. Risken ökar för stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och försämrad blodcirkulation i benen, så kallad fönstertittarsjuka, samt njursvikt. Har man väl fått högt blodtryck är tillståndet oftast livslångt. Ungefär var fjärde vuxen svensk har problem med högt blodtryck.

Olivbladets effekt på blodtrycket har bl.a. testats i två kliniska studier. Den första studien1 är gjord i Tyskland på 20 tvillingpar (enäggstvillingar) med milt förhöjt blodtryck där den ena tvillingen fick placebo och den andra olivbladsextrakt. Man kunde där se att man fick en fördelaktig effekt på blodtrycket med olivbladsextrakt och gick därför vidare och gjorde en större jämförande studie.

I den nya studien2 jämförde man effekten av olivbladsextraktmed en ACE-hämmare (Captopril). ACE hämmare är ett vanligt behandlingsalternativ vid högt blodtryck. Både olivbladsextrakt och ACE-hämmare visade signifikant minskning av blodtrycket efter åtta veckor. Både alternativen bedömdes som lika effektiva för att sänka blodtrycket men de som hade ätit olivblad hade också fått en signifikant minskning av halten triglycerider.Det är inte bra att ha för höga triglyceridvärden i blodet eftersom triglyceriderna bidrar till att täppa till blodkärlen.
I studien deltog 148 personer, mestadels kvinnor, och studien var placebokontrollerad. I båda dessa studier har man använt ett olivbladsextrakt med varunamn EFLA943, som tillverkas enligt en patenterad tillverkningsmetod. Dosen har varit 2x500 mg olivbladsextrakt per dag.

Naturligtvis ska ett högt blodtryck medicineras men när man ligger på gränsen och vill arbeta medlivsstilsförändring istället för medicinering kan olivblad vara ett hjälpmedel för att lyckas. Olivbladsextraktet EFLA943 finns på den Svenska marknaden i produkten Viraway.

Vid frågor kontakta Åsa Karlsson, Bioaktiva pharma, 011-124950, e-post:asa at bioaktiva.se
Kopior går att få av de kliniska studierna. Ladda ner pressmeddelande:
Naturligt-alternativ-blodtryck_nov2010.pdf

1.        Perrinjaquet-Mocette et al 2008

2.        Susalit E el al Olive leaf extract in patients with stage-1 hypertension: comparison with Capotril. Phytomedicine 2010.


Soja minskar kolesterolnivån
Effekten av soja beror på halten av isoflavinoider i soja . En studie har genomförts där man gav patienter soja med olika halter av isoflavinoider. Resultaten var dramatiska; efter nio veckor hade den patientgrupp som fått 62 mg isoflavinoider och som hade en hög halt av det "onda kolesterolet LDL"  på mer än 164 mg/dl, fått 10 %-ig minskning av kolesterolhalten. Totalkolesterol minskade med 9 %. En annan effekt var att blodtrycket minskade hos de kvinnor som deltog i studien. Patienter som fick mindre halten av isoflavinoider fick också mindre sänkning av sina kolesterolvärden. Effekten var beroende på dosen av isoflavinoider och forskarna misstänker att än högre halter kan ge ännu bättre effekter. I Asien äter folk ca 30-50 ggr mer soja ( dvs 1000 gånger mer isoflavinoider) än vad man gör i västvärlden. Folk i dessa länder har lägre frekvens av bröst och livmodercancer samt hjärt/kärl-sjukdom. Trots att sojas effekter länge varit kända så har man inte känt till att den aktiva ingrediensen är isoflavinoider som kan behöva sojaprotein för att ge effekter. Forskarna har funnit liknande resultat hos apor där isoflavinoider minskar åderförfettningen.

Vid nervösa hjärtbesvär kan man nyttja ett valerianapreparat, se listanOm hjärtsjukdomen har gått så långt att man funderar på en operation kanske man ställs inför diskussionen om man ska göra en kranskärlsoperation eller en
ballongsprängning (PTCA)

VALET MELLAN PTCA OCH KRANSKÄRLSOPERATION

- Mark Hlatky vid Stanford University School of Medicine och medarbetare har följt nästan tusen patienter under fem år som randomiserats till att genomgå antingen PTCA eller kranskärlsoperation. Man har försökt ta reda på hur valet av behandlingsmetod kommit att inverka på livskvalitet, möjlighet att återgå till arbetet och medicinska kostnader. Under de första tre åren förbättrade de kranskärlsopererade, som grupp, sin fysiska förmåga mer än de som genomgått PTCA. Betydligt fler orkade göra lätt trädgårdsarbete och promenera i grannskapet. Dock var det mycket stor spridning inom grupperna så vad gäller resultatet för den enskilda individen kan inga slutsatser dras. De som genomgått PTCA kunde återgå till arbetet i genomsnitt fem veckor tidigare än de kranskärlsopererade. Men därefter var förmågan att arbeta lika i de bägge grupperna. Att inte längre ha kärlkramp tycks dock ofta vara otillräckligt för att orka delta i arbetslivet hos dessa kranskärlssjuka patienter. Kostnaden för PTCA var till en början betydligt lägre än för kranskärlsoperation men efter fem år var kostnaderna i det närmaste lika i de bägge grupperna. Detta beroende på ökad tendens till restenosering och högre kostnader för läkemedel bland PTCA-patienterna. PTCA medförde lägre kostnader endast för de med tvåkärlssjuka. För diabetikerna visade sig kranskärlsoperation särskilt kostnadseffektivt beroende på den betydligt förbättrade överlevnaden i den gruppen.

THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 1997;336:92-99 


Kolesterolsänkande läkemedel- depression

Kolesterolsänkning gav effekt på CNS (Centrala NervSystemet)

Det råder fortfarande viss oenighet om de kolesterolsänkande läkemedlens säkerhet. I vissa studier har man sett en ökning av antalet dödsfall orsakade av våldsam död och självmord vilket har lett till spekulationer kring ett samband mellan kolesterolsänkning och depression. En hypotes är att sjunkande kolesterol i serum leder till att cellmembranens innehåll av kolesterol utarmas.

Man tänker sig att cellmembranstrukturen i hjärncellerna förändras så att färre serotoninreceptorer uttrycks på cellens yta. Detta skulle sänka serotoninnivåerna i nervcellerna med påverkan på sinnesstämningen som följd. För att ta reda på vad som faktiskt händer i centrala nervsystemet har Mats Eriksson vid medicinska kliniken vid Huddinge sjukhus tillsammans med  Thomas Eklundh, Stefan Sjöberg, Bo Angelin och Conny Nordin analyserat nivåerna av olika neurotransmittorer i cerebrospinalvätskan efter kolesterolsänkande behandling. Tio friska män behandlades med 40 mg simvastatin (Zocord, msd) dagligen i två veckor. Serumkolesterolhalten sänktes med i genomsnitt 27 procent. Nivåerna av serotonin, dopamin, noradrenalin och dess nedbrytningsprodukter samt cholecystokinin-tetrapeptid, cck-4, i cerebrospinalvätskan mättes före och efter behandling. Någon påverkan på signalsubstanserna eller deras metaboliter kunde inte noteras. Däremot ökade nivåerna av cck-4 hos samtliga försökspersoner med i genomsnitt 30 procent.

Att se att serotonin-metabolismen inte påverkas nämnvärt känns betryggande, skriver Eriksson, med tanke på den misstänkta kopplingen till depression. Att nivåerna av cck-4 ökar är intressant, eftersom man tror att cck-4 har en ångestframkallande effekt. Huruvida ökningen av cck-4 beror på kolesterolsänkning eller på läkemedlet i sig ger dock inte denna studie svar på utan kräver mer forskning.

BIOLOGICAL PSYCHIATRY 1996;40:302-4Pfizer avbryter kliniska tester efter larm om ökad dödsrisk 
Läkemedelsföretaget Pfizer har avbrutit samtliga kliniska prövningar med kolesterol-preparatet torcetrapib. Detta sedan preparatet har visat sig öka risken för dödsfall och hjärtsjukdom.

 En hälsosam studie i brott

Hälsovetarna råder oss ofta att sänka intaget av kolesterol, men en stor undersökning i Värmland visar på samband mellan lågt kolesterolvärde i blodet och kriminalitet. En rad studier visar också att aggressiviteten i fängelser sjunker hos interner som fått piller med multivitamin. Artikel av Stephan Rössner SvD http://www.svd.se/dynamiskt/Kultur/did_3731996.asp


  När man kommer till en vanlig distriktsläkarmottagning får man ofta ganska kortfattad information om dietbehandling vid åderförfettning och höga blodfetter. Dean Ornish med medarbetare har visat att man faktiskt kan få förträngningar att gå tillbaka med en diet liknande Tallmogårdens. Man ansåg dock att dieten skulle vara för krävande för att rekommenderas åt alla människor med den sjukdomen. Ornish D m fl: Lancet, 335 (8708): 129-33, 1990 Jul 21.
  Jag anser dock att man bör upplysa om möjligheten så att man kan välja själv. Säkerheten med nya kemiska fettsänkare och operationer är kanske inte tillfredsställande ännu. De kemiska medlen är oftast patenterade och ger en stor vinst till det företag som kan få ut preparatet i stor skala. Deans kost är inget som kan patenteras och detta faktum bör beaktas när man ska ta ställning till behandlingen.  Lyckas man inte med kostbehandlingen bör man dock inte vara för återhållsam med kemiska fettsänkare eftersom det faktiskt har visats att de kan minska sjukligheten.    BD

FRUKT OCH GRÖNT ÄR NYTTIGT!

- Om nu någon tvivlade på att det är hälsosamt att äta frukt och grönsaker kommer ytterligare en studie där detta slås fast.Timothy J A Key och medarbetare vid Radcliffe Infirmary, Oxford, har följt drygt 11 000 hälsomedvetna män och kvinnor under i genomsnitt 17 år.

Som väntat var den totala mortaliteten betydligt lägre bland dessa personer som rekryterats genom annonser i hälsotidskrifter, i hälsokostbutiker och som medlemmar av föreningar för vegetarianer än bland den genomsnittliga befolkningen. Risken att dö före 80 års ålder var nästan halverad i denna grupp jämfört med den förväntade överlevnaden för normalbefolkningen. Framför allt var det betydligt färre som dog av kardiovaskulära sjukdomar och lungsjukdomar inklusive lungcancer. Största förklaringen till det ligger i att endast knappt 20 procent bland dessa hälsomedvetna personer rökte.

Inom den studerade hälsomedvetna gruppen hade, när hänsyn tagits till rökning, de som åt åtminstone en frukt om dagen 24 procent lägre risk att dö i ischemisk hjärtsjukdom, 32 procent lägre risk att dö i cerebrovaskulär sjukdom och 21 procent lägre mortalitet totalt sett jämfört med de som åt frukt mer sällan.

Vi vet alla att det vi äter påverkar vår hälsa men detta samband är extremt svårt att studera då det finns så många samverkande faktorer att ta hänsyn till. Sålunda konstaterar Matthew W Gillman, assistant professor vid Harvard Medical School, i en ledarkommentar att det är imponerande att man överhuvudtaget kommer fram till ett så klart samband. "An apple a day keeps the doctor away." Så sant som det är sagt!

BRITISH MEDICAL JOURNAL 1996;313:775-9, 765-6


GRÖNSAKER GAV HÖGRE BLODTRYCK ÄN FISK

- Många rapporter har pekat på ett samband mellan hög fiskkonsumtion och minskad risk att insjukna i hjärt-kärlsjukdom. Dessa rapporter grundar sig på studier av bland annat grönländska eskimåer och japanska öbor. Eftersom man i dessa studier exempelvis jämfört eskimåer med danskar har många dock hävdat att skillnader i kardiovaskulär sjuklighet snarare brott på andra saker än just fiskkonsumtion. Nu presenterar Paolo Pauletto och medarbetare vid universitetet i Padova i Italien en studie som mycket tydligt visar samband mellan hög fiskkonsumtion och hälsa. Pauletto har studerat två grupper av byinvånare i Tanzania. Den ena bor vid Lake Nyasa och dess diet består till mycket stor del av sötvattenfisk (300-600 gram per dag). Den andra gruppen bor i bergen i närheten och lever uteslutande vegetariskt.

Efter att ha tagit hänsyn till skillnader i ålder, kön och alkoholintag (vegetarianerna konsumerade betydligt mer alkohol) uppvisar fiskätarna avsevärt lägre blodtrycksnivåer jämfört med vegetarianerna. Knappt 10 procent av fiskätarna hade hypertoni, jämfört med drygt 22 procent av vegetarianerna.

Plasmakoncentrationen av totalkolesterol var hos fiskätare 3,5 jämfört med 4,1 mmol/L hos vegetarianer, triglycerider 0,92 jämfört med 1,3 mmol/L och lipoprotein A 210 jämfört med 321 mg/L. Fiskätarna hade en ovanlig fettsyreuppsättning, som i hög utsträckning påminde om mönstret av fettsyror hos fiskarna i sjön.

Fiskätarna hade betydligt fler fleromättade fettsyror i plasma än vegetarianerna. Det är just dessa typer av fleromättade fetter som tillskrivits en skyddande effekt.

Författarna menar att resultaten visar att den riskreduktion man tidigare sett hos folk med stor fiskkonsumtion tycks vara sann och att effekten inte överskattats.

LANCET 1996;348:784-8 


Magnesium är ett viktigt mineral för hjärtat. Se en rapport: ReferatTrollhassel
Ytliga kärlvidgningar och åderbråck samt hemorrojder kan behandlas med milt sammandragande eller adstringerande trollhassel eller Hamamelis virginiana. Hemol och Hamamelissalva används vid små, ej infekterade sår och sprickor, lindriga yttre hemorrojder samt lindriga sol-, bränn- och kylskador. Hamamelis virginiana eller trollhassel innehåller bl.a. eterolja och gallotanniner, som ger hamamelis en milt antiseptisk, adstringerande eller sammandragande och hemostatisk eller blodstillande effekt. Dessa egenskaper utnyttjas för behandling av sår och hemorrojder. Hamamelis härstammar från de östra delarna av Nordamerika där den ursprungligen användes av indianerna. 

Hametan kräm är registrerad som naturläkemedel:  Pressrelease- ReceptmallTomater som blodtrycksbehandling?

  Forskarne från Soroka-universitetet i Beersheva, Israel,  har undersökt  effekten av tomatextrakt på 20 patienter med mild hypertoni, uppger nyhetstjänsten Doctor´s guide.   Försökspersonerna var i åldern 40 till 65 år och hade inga andra sjukdomar och stod inte på läkemedel   för att sänka blodtrycket eller kolesterolhalten i blodet.

  Under försökets två först veckor fastställdes personernas blodtryck, blodfetter, homocystein i plasma (ett ämne som ökar i kroppen bl.a.vid brist på B12 och antioxidanter),  och några andra ämnen som ökar i kroppen vid antioxidantbrist.

  Sedan behandlades personerna med placebo i fyra veckor och därefter ett tomataxtrakt (Lyc-O-Mato) i åtta veckor. Tomatextraktet gav personerna 15 mg antioxidanter, varav 6 procent lykopen, 2 procent  vitamin E (tokoferol) och 0,15 procent betakaroten, fytoen och fotofluen i naturlig tomatolja.  Det systoliska blodtrycket sänktes från 144 mm Hg till 135 mm Hg av tomatextraktet. Förändringen  var statistiskt säkerställd. Dessutom sågs vissa förändringar i gynnsam riktning på diastoliskt tryck,  blodfetter och oxidativa stressmarkörer.  Forskarnas slutsats var att kortvarig behandling med antioxidantrikt tomatextrakt kan användas som ett tillägg till annan blodtryckssänkande behandling.Kardiomyopati, cardiomyopati
Kardiomopati förekommer i flera olika former och vid den dilaterade formen har man sett en effekt genom att ge antioxidanten Q10. Q10 skyddar muskelceller som arbetar hårt från oxidativ stress som kan leda till ytterligare celldöd. Denna celldöd kan i sin tur leda till hjärtsvikt, med andra ord att hjärtat inte orkar utföra det krav som kroppen och cirkulationen ställer på det.

PCCS: Coenzyme Q10 Improves Cardiac Function in Children with Dilated Cardiomyopathy
Forum: The Heart Forum

Sammanfattningsvis kandet vara värt att ta ett tillskott med Q10, antioxidanter som selen, B-vitaminer och ev E/C vitamin där mycket data talar för att man bör välja en naturligt E-vitamin. Studier som har utförts på syntetiskt E-vitamin har inte visat på några säkra positiva effekter.


MEDICINPROFESSOR: ALLVARLIGA BIVERKNINGAR AV NY
HJäRTMEDICIN MöRKLADES I VETENSKAPLIG STUDIE:

"Forskare dolde cancerrisk"
www    dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=132677 (länken fungerar inte längre)

Det nya läkemedlet mot hjärt-kärlsjukdomar Pravastatin har en allvarlig biverkan i form av ökad risk för cancer. Upptäkten gjordes när läkemedlet undersöktes i den så kallade
Prosperstudien. Men när forskarna nyligen publicerade sin vetenskapliga undersökning var de så ivriga att visa på läkemedlets fördelar att den förhöjda cancerrisken gömts
undan. Forskarna förtiger också att studien inte påvisar några fördelar alls för kvinnor och att läkemedlet inte kan tas i förebyggande syfte. Det skriver medicinprofessor Lars Werkö, expert på hjärt-kärlsjukdomar och överläkaren Christer Enkvist.Lipidsänkning med läkmedel hjälpte inte hjärtinfarktpatienter
Kraftig sänkning av blodfetterna hos patienter med hjärt-kärlsjukdom minskade inte risken för dessa att drabbas av ytterligare hjärtproblem. Det visar en stor europeisk studie som presenteras i den prestigefyllda medicinska tidskriften Journal of American Medical Association. 8888 patienter ingick i studien och samtliga av dessa hade vid studiens början haft hjärtinfarkt. Dessa fick lipidsänkande behandling med Simvastatin i normaldos eller hög dos av Lipitor. Resultaten visar att kraftig kolesterolsänkning, vilken åstadkoms men hög dos av Lipitor, inte minskade risken för ytterligare hjärtproblem.
Konstlad sänkning av blodfetterna är således en bedräglig väg till hjärthälsa. 
        Källa: Dagens Medicins nätupplaga nov 2005

Debatt om behandling av höga blodfetter pågår i USA. I New York Times finns en debattartikel januari 2008:

New Questions on Treating Cholesterol

Article
                  Tools Sponsored By
Published: January 17, 2008
.


Uppdaterat:
Ny blodfettmedicin utan effekt
2008-03-31
Forskarna fann, genom att mäta blodkärlsväggarna, att lägre kolesterol tydligen inte påverkade risken för åderförkalkning och därmed hjärtinfarkt och slaganfall.
Läs mera: www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=756378

                  www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1067675.svd


Frågor och svar:
Blodfettsänkande medel och Q10
Brevfråga från Året Runt nr 46-02
Hej!
Jag har i många år ätit Bio-Selen + Zink och mått mycket bra av den. Men så i julas råkade jag ut för en så kallad TIA som läkaren säger. Sedan dess äter jag 1 tabl Trombyl och mot högt kolesterolvärde 1 tablett Lipitor varje dag. Min fråga är nu kan jag äta Bio-Selen i hop med dessa?. 

Svar: En TIA betyder tillfällig cirkulationsstörning i hjärnan och orsaken är oftast en liten blodpropp som sedan löses upp av sig självt. Det är således klokt att ta det blodförtunnande läkemedlet Trombyl.
Bio-Selen + zink innehåller förutom 100 mikrogram organiskt bundet selen även zink, A-,B6-,C- och E-vitamin.  Det är inget egentligt multivitamintillskott för det innehåller t.ex. inte D-vitamin som
kan vara viktigt för personer som inte äter så stor mängd D-vitamin-innehållande mat. Den relativt höga halten av selen gör det lämpat för de som inte äter fisk och skaldjur men ändå vill försäkra sig mot en selenbrist när man bor i de selenfattiga nordiska länderna. Man ska tänka på att inte inta mer än 300 mikrogram då det anses vara en högsta gräns för säkert intag. Det har ingen blodförtunnande effekt och påverkar inte din Trombyl-medicin. Upptaget av zink och selen kan hämmas en del om tabletterna tas tillsammans med det blodfettsänkade medlet Lipitor men ta tillskottet på morgonen och Lipitor till kvällsmålet så är det inga problem.

Lipitor och liknande medel ger ibland upphov till muskelvärk, eventuellt genom att det minskar kroppens egen produktion av Q10. Ta således gärna även ett tillskott av Q10. Selenbrist i sig kan också ge upphov till muskelvärk och det finns därmed skäl till att Du ska fortsätta med tillskottet.

Bertil Dahlgren


Blodfettsänkande medel eller inte?
Brevfråga tidigare publicerad i  Tidskrift för Hälsa nr 10 2002. 

Vid 50-årskontrollen för 10 år sedan var mitt kolesterolvärde 7,0. Idag ligger det på 8,0. Alla andra prover är bra - triglyceriderna var låga och mitt HDL (goda kolesterol) är 2,23. Kolesterolkvoten ligger på 2,4. Jag har levt vegetariskt i mer än 20 år och de senaste 10 åren har jag knappt druckit mjölk eller ätit vanlig glass. Jag äter ofta havregryn, havrekli och dricker havredryck. Jag använder bara raps- och olivolja till maten och Pro-active margarin på smörgåsen. Det ska ju ta ner höga kolesterolvärden. Jag äter mycket frukt, vitlök och tar omega 3-kapslar sedan flera år
tillbaka. Slutligen unnar jag mig nästan aldrig choklad, fikabröd, snacks eller annat
skräp. Dessutom cyklar och promenerar jag dagligen. Så hur kan jag ha så högt kolesterolvärde? Jag vill inte dö i hjärtinfarkt - det här har oroat mig i 10 års tid. Vad ska jag göra?

Svar: Det finns inga studier som visar att ett ”högt” kolesterolvärde motsvarande Ditt i sig är någon hälsorisk. Flera studier har till och med visat att äldre individer med högt kolesterol lever längre än äldre med lågt kolesterol. Vid vissa tillstånd som stress, brist på motion, rökning, kostfel med fiberbrist och övervikt finner man dock ofta förhöjda kolesterolvärden. Det är emellertid inte det höga kolesterolet i sig som är farligt utan just de faktorer som förorsakar det höga kolesterolet
Hos hjärtpatienter har man eventuellt en skyddande effekt av blodfettsänkande mediciner men nyttan av dessa är omtvistad. De har åtskilliga biverkningar och när man inte har mera stöd för nyttan tycker jag inte att Du behöver fundera på en medicinering, i synnerhet därför att Du tydligen inte har någon hjärtsjukdom.

 Den oberoende forskaren Uffe Ravnskov har skrivit flera artiklar och en  bok ”The Cholesterol Myths” som kan vara en bra läsning för den som känner oro inför kosten och hjärtrisker. Se även hans websida: www.ravnskov.nu/cholesterol

Skulle Du ha en övervikt eller ett ökat midjemått i förhållande till kroppslängden kan man behöva komplettera utredningen med ämnesomsättningsprov och testosteronvärde. Värdet av sk. ”hälsomargariner” har aldrig bevisats. De innehåller ofta industriproducerade fetter med en sammansättning som vi inte är anpassade för och mycket tyder på att en hög konsumtion av margarin är skadligt för hälsan. Säkrast är att använda smör och olivolja i måttliga mängder. En chokladbit innehåller en hel del nyttigheter och det lär också vara bra för hjärtat. Oro i sig kan dock vara en riskfaktor för hjärtat men nu när Du förstår att det inte är något ”fel” på Ditt blod så kan Du släppa den oron.

Bertil DahlgrenBlodfettsänkande medel och fiskolja
Jag är en 57-årig kvinna som har ett något förhöjt kolesterolvärde: 6,4. Jag har erbjudits 10 mg 
Simvastatin. Jag äter fettsnålt, men det tycks inte hjälpa. Jag tror att detta kan vara genetiskt. Halva
släkten var diabetiker, överviktiga och 2 dog tidigt i hjärtinfarkt. Jag tar också två kapslar av
ACO:s Omega-3 kapslar. Man kan ta 2-8 kapslar per dag.Mitt kolesterolvärde låg likadant förra året också trots kapslarna. Ska jag fortsätta med dem och ska jag öka dosen?. Kan Du ge ett råd på någon bok där det finns tabeller på livsmedel, där det står exakt vad varje livsmedel innehåller då det gäller fett, 
kalorier, protein, kolhydrater etc.
"6,4"

Svar: 
Ditt kolesterolvärde i sig behöver inte vara någon större hälsorisk. Flera studier har till och med visat att äldre individer med högt kolesterol lever längre än äldre med lågt kolesterol. Vid vissa tillstånd som stress,brist på motion, rökning, kostfel med för högt intag av kalorier och snabba kolhydrater samt övervikt finner man ofta förhöjda kolesterolvärden. Det är emellertid inte det höga kolesterolet i sig som är farligt utan just de faktorer som förorsakar det höga kolesterolet. Hos hjärtpatienter har man eventuellt en skyddande effekt av blodfettsänkande mediciner men nyttan av dessa är omtvistad. De har åtskilliga biverkningar och när man inte har mera stöd för nyttan tycker jag inte att Du behöver fundera på en medicinering, i synnerhet därför att Du tydligen inte har någon hjärtsjukdom. Läkaren och forskaren Uffe Ravnskov har skrivit flera artiklar och en  bok ”The Cholesterol Myths” som kan vara en bra läsning för den som känner oro för kolesterolvärden och hjärtrisker. Se även hans websida: www.ravnskov.nu/cholesterol. Omega-3-fettet skyddar hjärtat genom flera mekanismer och den
viktigaste är inte en sänkande effekt på kolesterolvärdet. Fortsätt således med ett högt intag om Du vill göra en förebyggande åtgärd för Din hjärthälsa.  Via Livsmedelverket kan man beställa lättlästa och utförliga tabeller över våra livsmedels innehåll av näringsämnen.  Det finns även praktiska dataprogram för
hemmabruk som många tycker om att använda. Beslutet att ta en medicin bör grundas på en personlig kontakt och kommer Du och Din läkare fram till att det känns tryggast att ta Simvastatin så tipsar jag om att biverkningarna med statiner som Simvastatin kan lindras om man tar ett kosttillskott med Q10. Visa gärna detta brev och websidan för läkaren. Nästa år kan man göra ett nytt ställningstagande till om Du ska fortsätta medicinera och då har kanske en viktnedgång förbättrat Ditt läge.

Bertil DahlgrenMät blodtrycket själv! 

Apoteket för flera modeller för egenmätning av blodtrycket.

SundMed AB är ett helsvenskt företag som är generalagent i Sverige för det japanska företaget Omron Healthcare.

http://www.sundmed.com/21/page.asp?page_id=2891&type=product
Omron Healthcare är en ledande tillverkare av medicinteknisk utrustning för behandling och kontroll. Omron tillhandahåller en mängd produkter, såsom blodtrycksmätare, elektroniska febertermometrar och mätutrustning för kroppsfett.
 

Se leveranörens hemsida http://www.ajmedical.se
 

Om Du inte har nära till en affär kan man beställa en 
blodtrycksmätare exempelvis från Clas Ohlson.
http://www.clasohlson.no http://www.clasohlson.se

Fritid & Kroppsvård/Kropp & Hälsa/Blodtryck, Puls 

http://www.sundmed.com/