Ozon , tips från Helhetsdoktorn

 

Uppdaterat
Effekter på luftburna virus.


Frågor och
svar

Behandling

Tillverka ozon själv 

Länkar

Ozon ur ett hälsoperspektiv, tipssida på gång.

vatten Ozon
Ozon, även kallat trisyre, är ett naturligt förekommande ämne som vid vanligt temperatur uppträder i form av en gas. Den består av 3 syreatomer och på samma sätt som syrgas, även kallat disyre, kan ozon fungerar den som ett oxiderande medel. Den oxiderande effekten är betydligt kraftigare än med vanligt syre.
P.g.a dess förmåga att bryta ner skadliga ämnen har den fått användning som renande ämne både för fasta ämnen, vatten och luft.corona virus

Ozon har effekt på coronavirus och andra luftburna virus.

Referenser:
Ozone Can Be Used To Destroy The New Coronavirus And Disinfect Areas
Source : Thailand Medical news  Feb 05, 2020    www.thailandmedical.news

Inactivation of Influenza Virus by Ozone Gas      ozone-influenzaevirus.pdf

Ozone therapy -A clinical review.pdf   Ozone therapy -A clinical review.pdf