Prostatit- blåshalskörtelinflammation, tips nr 26 från Fråga Helhetsdoktorn

Inflammation i prostata är en mycket vanlig åkomma hos ofta unga män. I regel orsakas sjukdomen av sexuellt överförda mikroorganismer, t ex Chlamydia. Prostatit ger smärtor i området mellan penis och analöppningen (perineum), varig flytning (uretrit) och ibland smärtsam inflammation i testiklarna (orkit) samt värk i korsryggen. Har infektionen en gång fått fäste i den svampiga prostatatvävnaden kan den vara svår att behandla effektivt med antibiotika, eftersom de inte alltid når fram till alla bakteriegömmor. På grund av sjukdomens vanligen kroniska förlopp medför den ofta psykiska problem och kan bl a ge impotensbesvär. Recidiv är vanliga och kan utlösas av nedkylning och eventuellt återinfektion ( smitta) från obehandlad partner.

Behandling

Den konventionella behandlingen kompletteras med heta sittbad, överhettningsbad, heta fotbad eller "uppstigande" fotbad. Av naturmedel är det, förutom E-vitamin 300-600mg dagligen, pollenpreparatet Cernitol, 3-4 tab per dag eller mera, som kan ge god lindring vid långvarigt regelbundet bruk.

Receptmall

Immunförsvaret kan stödjas genom Echinaforce 10-20 droppar 3 ggr dagl eller akut ännu oftare plus C-vitamin 1-3 g dagl. Njurteer t ex gullriste, åkerfräken, persiljerot rekommenderas. Fasta och vegankost har dokumenterad behandlingseffekt. (Lindahl, 1984) Se för övrigt Tallmogårdens ordinationslista.

Litteratur:

Lindahl, O., Föllingeprojektet, Hälsokostrådet, 1984, s. 139

Lindahl, O., Pollen ett giftfritt läkemedel, Förlags AB Editor, 1982

Ur: Tallmogårdens väg till Hälsa, dr Karl-Otto Aly 


Senare år har man allt mer uppfattat prostatiten som en inflammation , (se tips vid Inflammation. ) mera än en infektion. (se Infektion ). Prostatiten kan vara ett led i en inflammatorisk grundsjukdom och det är sannolikt den underliggande sjukdomen som man angriper när man behandlar med en kost liknande den som används vid ledgångsreumatism, se ovan. (Lindahl 1984) Sannolikt har man ofta mellanformer och alltför ofta har den som behandlats för prostatiten med allt bredare verkande antibiotika fått uppleva flera återfall. Vissa antibiotika såsom tetracykliner har också en inflammationsdämpande effekt och den förbättring som många upplevt har berott på en inflammationsdämpande effekt av medlet och inte dess effekt på eventuella bakterier. 


Ett av de allra bredaste verkande antibiotika, ciprofloxacin, (Ciproxin®) ger ofta bättre resultat när huvudorsaken är bakterier men det är viktigt att tänka på att återställa en ofta påtagligt rubbad tarmflora efter behandlingen. En viktig aspekt vid behandlingsvalet kan vara att man ska "spara" de breda antibiotikasorterna till mera allvarliga , akuta infektioner, då man annars riskerar att öka den allt vanligare resistensen hos bakterier. Denna resistens antas ligga bakom förekomsten av resistenta sk "mördarbakterier" som blivit ett allt större problem. Även miljöaspekter bör beaktas vid val av behandlingar. Tarivid®, se FASS,  från  Aventis Pharma är ett nyare preparat av samma typs som Ciproxin och enligt Dr Claes-Göran Bratt är det ett bättre val än Ciproxin. 
Behandling av kronisk prostatit enligt Dr. Claes-Göran Bratt 

Det kom en rapport om att ett medel som används vid godartad prostataförstoring kan ha effekter på prostatiten: Mette Holm och Hans Henrik Meyhoff rapporterar om fyra män med kronisk prostatit som blivit betydligt bättre genom behandling med 5-alfa-reduktashämmaren finasterid (Proscar®). De fyra männen, 40, 59, 69 och 28 år gamla, hade besvär som vid kronisk abakteriell prostatit, det vill säga besvär från prostata utan att något infektiöst agens kunde fås fram men med tecken på inflammation i prostatasekretet. De hade alla behandlats med antibiotika under lång tid samt fått prova alfablockerare utan effekt på sina symtom. Med hjälp av finasterid är männen sedan 9, 3, 3 respektive 2 månader nu i det närmaste besvärsfria.

En förklaringsmodell för kronisk icke-bakteriell prostatit är att den uppstår genom återflöde av urin in i prostatagångarna, vilket skulle kunna ge upphov till ett inflammatoriskt tillstånd inom prostatas utförsgångar till urinföret. Detta skulle sen kunna leda till en ond cirkel genom att den inflammationen leder till ökat tryck i urinföret, som i sin tur leder till ökar återflöde in i prostata som spär på den inflammatoriska processen ytterligare med kramp och smärta som följd.

Tanken med Proscar, menar Holm och Meyhoff, är att genom att man minskar spänningen inom prostatakörteln, huvudsakligen genom att minska dess körtelmassa och därigenom dess sekretion, dämpas besvären. Det är deras ökade erfarenheter med medlet vid behandling av godartad prostataförstoring som fått dem att testa preparatet på denna nya indikation. Men självklart, menar Holm och Meyhoff, behövs kontrollerade studier för att bekräfta dessa lovande resultat.
Ur:
SCANDINAVIAN JOURNAL OF UROLOGY AND NEPHROLOGY 1997;31:213-215

Dock har även Proscar biverkningar som många andra mediciner: Vanligast förekommande är impotens och minskad libido. Under rubriken "Hantering " noteras att på grund av absorption ska tabletterna ej handhas av kvinnor som är eller kan tänkas bli gravida. Ur: FASS 1997

Medlet hämmar nämligen det manliga könshormonet testosteron som också har en hel rad positiva effekter på kroppen. Hos den gravida kvinnan som bär på ett manligt foster kan hämningen leda till underutveckling av fostrets yttre genitalia. Man kan även här lägga in miljöaspekter på behandlingsval liksom vid behandlingen med antibiotika. På senare tid har man noterat en allmän ökning av substanser med hormonell aktivitet i vår miljö och man talar om en "hormonell smog" t ex från p-pillersubstanser i vårt avloppsvatten och i djurfoder mm. Proscar omvandlas delvis till ämnesomsättningsprodukter med liknande verkan och kan tänkas bidraga till denna "smog"

Jag tar mig friheten att göra en övertydlig sammanfattning: Du pinkar på hallonhäcken och din dotter föder en son med liten snopp. 


Biverkningarna av Tallmogårdens behandlingsprogram är däremot säkrare. Man behandlar inte bara ett enda organ utan hela kroppen och "biverkningarna" är där av angenämare karaktär: Bättre hälsa, lägre blodtryck, minskad inflammatorisk aktivitet, ökat skydd mot cancersjukdomar mm. Även denna behandling är vetenskapligt utvärderad genom "Föllingeprojektet" och med bra resultat. Dock är det mycket svårt att utvärdera kosten med dubbelblindtest (för att inte tala om fasta!) Om man bara behandlar inflammationen i prostatakörteln kan inflammationen vara kvar i kroppen och engagera andra organ utan att man är medveten kanske om ökad trötthet eller diffus ledvärk. Det finns således skäl till att prova ett ganska omfattande program vid prostatit enligt riktlinjerna ovan. Om Du önskar kan Du få hjälp med inledningen av behandlingen på Tallmogården. Kostnaden blir lägre än ett års förbrukning av Proscar för samhället. 


Några prostatitlänkar:
ISOP: Nätverk för Insamling och Sammanställning av material Om Prostatit 
Medicinsk Faktadatabas - MARS - State of the Art Mest om prostataförstoring men på svenska.

Om PSA prov för upptäckt av prostatacancer (ProstataSpecifikt Antigen)
Male Health Center
Prostatitis Home Page
Natural Treatments for Prostate Problems
Prostate Health
The Krisloff diet: (intressant men inte utvärderat i Sverige ännu) http://www.krisiloffdiet.com/who.html


 

 

Tillbaka till Helhetsdoktorn


Bertil Dahlgren, uppdaterad 2009-02-02