Frågor och svar samt ställ en fråga

Senast uppdaterade:

Antioxidanter
Ny intressant studie om Q10 och selen.  2024-07-18

Förkylningstips
uppdaterad med information om Echinaforce och agaDA  2024-07-01

Struma och problem med sköldkörteln
uppdaterad med säkerhetsuppdateringar om Ashwagandha under graviditet. 2024-07-01

Ny sida: mediafiler om Ecoviser F4  Uppdaterad 2024-04-02

Föregående uppdateringar:

Prostataförstoring
Länkar uppdaterade och rensade. 2024-03-01.


Prostatacancer
Länkar uppdaterade och rensade. 2024-02-26

Förkylningstips
uppdaterad med information om Echinaforce  2024-01-21

Sömn och sömnbehandlingar
uppdaterad med information om nyare kosttillskott för en god sömn.   2024-01-12

länksidan: links.htm
stor rensning genomförd. Har du länkar som du tycker ska vara med så är du välkommen att höra av dig!

Inflammation

Hjärtsjukdomar

Värdefulla effekter av blåbär vid hjärt-kärlsjukdomar. Tipssidan uppdaterad.

Tips vid hjärt- och kärlsjukdomar
-uppdaterad med lugnande besked om nitratrika växters effekter

Hjärtsjukdomar

"Den vanliga  sjukdomen" är uppdaterad med tips om behandling vid utmattningssyndrom

Infektioner uppdateras kontinuerligt


Cancersjukdomar
uppdaterad 2021-03-10

Fonder att söka uppdaterad 2020-05-11

Tips vid influensa och Coronavirusinfektioner
uppdaterad 2021-02-16

Influensatips

Direktlänk till populär sida:  Struma och problem med sköldkörteln uppdaterad 2023-03-06

Välj säkra och kontrollerade
egenvårdsmedel


vatten

Boken om Integrativmedicin

Seminarier

helhetdoktorn

Föreläsningar

 Ordlistor

Tipssidor:
Activeen
ADHD
Aerobics
Afte
Akne
Amerikanska tranbär
Anosmi
Uppdaterad 2023-08-25
 Akupunktur
Antioxidant-
  pyramiden
Artros
Uppdaterad 2021-11-17
Astma
 
Bacamin
Biolightmetoden
Biverkningssidan
Bor
Bra i Magen
Bältros
Cancersjukdomar
Cernitol
Chello

Colon Irritabile

Colostrum 
Curcumax

D-vitamin
Den vanliga  sjukdomen
Diabetes
Dålig andedräkt
Epilepsi
Fastebehandling
 Feldenkrais
Fett
Fibromyalgi
Folsyra för alla 
Fortodol
Fonder att söka
Fotsvamp
Förkylningstips
Genetiska tester
Gikt
Halitos
Halsbränna

Havtornste 
Helaflex, Harpago
Hemorrojder
Hjärtsjukdomar
Hjälpmedelståget
Hudsidan
Huvudvärk
Hälsosemester
Hösnuva
Hösttrötthet
Idrottsmedicin
Infektion
Inflammation
uppdaterad med information om kombinationsmedel 2023-10-12

Injektions-
  behandling-
  Neuralterapi
Jojoba-olja.
K-vitamin
Kan Jang
KOL
Kyoton
Litium
Leversjukdomar
Makuladegeneration
Mammasidan
Magkatarr
ME 
Melissa
Minnet

Mjölksyrat
MS - multipel scleros
Mucopen
Multitest
Munsår
Murgröna
Naturläkemedel
Naturmedel-kosttillskott
Neurokan
Njursjukdomar
Olivträd
Ortopedisk Medicin
Ordinationslista
Osteolis
Ozon, ny sida på gång
Paleodiet:
Parkinsons
    sjukdom
Patienträttigheter
PlaqueOff
Pollen
ProbioZym
Probi
Probi Mage
Prospan

Prostatacancer
Prostataförstoring
Prostatit
Psoriasis
Qarma
Receptsidan
Referat
Rehabilitering
Restless legs
Risksidan
Rysk Rot
Råmjölk

Rökavvänjning
Salli-stolen
Selen
Sexsidan
Silver
Sinuit
Smärta
Sjögrens 
  syndrom
Stress
Struma
Svavel
Sömn
Tandvårdsskador
Te
Ulcerös colit
Vatten
Vestibulit
Vitamin- och
  Mineralsidan
Vårdepression
WellO2 andningsträning.
Whiplashskada 
Z-skinrepair
Öronsjukdomar
Övervikt

Arkivsidor

Länksidan

Fråga Helhetsdoktorn

Tipsar om:

fimh

 Årsmötet 2024 för Svensk förening för Integrativ

Medicin och Hälsa genomfördes den  2 juni

Föreläsare:

Docent i Immunologi Shahram Lavasani

Shahram Lavasani har under många år forskat på kopplingen av vårt mikrobiom i relation till olika sjukdomar.
 För att nämna några som kommer nämnas är stress, inflammation, IBS osv. Han grundade företaget
 
ImmuneBiotech, som tagit fram preparatet GutMagnific. Intresset för hur vår mag-tarmflora påverkar
vår hälsa och olika sjukdomstillstånd har ökat under nu många år, och de flesta börjar få en förståelse
 hur detta unika system sitter ihop. 
Föreläsningen som hölls var mycket intressant och belyste denna kunskap
på ett fördjupat sätt.

Socionom Lasse Mattila

Lasse Mattila, är även är handledare i psykosocialt arbete och nationell utbildare om skyddande
personuppgifter. Han är dessutom föreläsare, författare samt ordförande i Riksföreningen Kontext
 samt chefredaktör och ansvarig utgivare för webbmagasinet ”Mad in Sweden”. Lasse Mattila
 ska hålla en föreläsning om det nya ramverket ”Power, threat, meaning”.

Integrativ terapeut Louise Tjernqvist

Louise Tjernqvist ärzen Trauma informerad integrativ terapeut med fokus på nervsystem och återhämtning. 

Louise är uppfostrad i idrottsvärlden med tidigare morgon träningar, mängd träning och disciplin.
 Drivet tog henne till världens alla hörn samt två OS och ett OS brons.


 https://integrativ-medicin.se/


Tips om intressant kongress om fytoterapi. Det finns även möjlighet att delta via streaming.

tetra

https://phytotherapy2024.com/


En speciellt intressant programpunkt ur min synvinkel är fredagens program:
"
Phytotherapy in children and phytogenics in the treatment of gastrointestinal disorders"
Det finns nyare riktlinjer för antibiotikabehandling för barn som rekommenderar ökad försiktighet vid antibiotikabehandling.
Referens Janusinfo 2022: 

Avvakta med antibiotika i 2–3 dygn vid okomplicerad akut mediaotit hos barn 1–12 år
Avbryt inte en redan rekommenderad antibiotikabehandling på egen hand. Det finns tillstånd där antibiotika är absolut indicerat.
En intressant rapport visar på samband mellan antibiotikabehandling och ökad risk att utveckla neuropsykiatriska tillstånd hos barn.

Referens:
Infant microbes and metabolites point to childhood neurodevelopmental disorders

Cell. 2024 Apr 11;187(8):1853-1873.e15. doi: 10.1016/j.cell.2024.02.035.
Epub 2024 Apr 3s:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38574728/

Länk till referat i Aftonbladet: Adhd och autism kopplas till störd tarmflora hos bebisar
https://www.aftonbladet.se/halsa/a/GyGkrl/adhd-och-autism-kopplas-till-stord-tarmflora-hos-bebisarSidan om prostataförstoring är uppdaterad. En förstorad prostata kan ge störd sömn förutom de andra problem som det medför.  Behandling med växtbaserade läkemedel har ofta fördelen att de stör sömnen mindre än en del andra läkemedel.    Prostataförstoring

Uppdatering Sidorna om förkylningstips och om sömn är uppdaterade. Nya tips om kosttillskott med positiv effekt på sömnens kvalitet och förkortad insomnandetid samt uppdaterade svarssidor och ordinationsmallar.  Förkylningstips     Sömn och sömnbehandlingar

Uppdatering med nya forskningsrön om  tarmflorans betydelse vid Parkinsons sjukdom.

 Årets Allt för Hälsan mässa blev ett fint arrangemang. Jag ska ta med en del hälsonyheter i den kommande veckans uppdateringar
bl.a. sidan om sömn.
Allt för
                     hälsan

Soeks Ecovisor F4 var en bland flera intressanta innovationer.  Se
 mera på hemsidan https://www.soeks.se/
mediafiler om Ecoviser F4

Uppdatering med nya forskningsrön om  tarmflorans betydelse vid Parkinsons sjukdom.  
Sidan om inflammation är uppdaterad. Jictin har utgått och med ny rekommendation om Curamin  
Socialstyrelsen informerar om värdet av att ha en buffert när man använder läkemedel. Det är fortsatt vissa problem med leveranser till apoteken. Du hittar redan råd om att börja på en ny förpackning när du har hälften kvar i den gamla. Se mera under sidan om sköldkörtelsjukdomar.
Sköldkörtelproblem.

En del läkemedel som har skrivits ut bl.a. för sköldkörteln är restnoterade. Det gäller bl.a. Euthyrox. Kontrollera gärna lagerstatus så att det inte bli någon fördröjning när du ska hämta ut recept. Du kan få hjälp att byta via Medicheck. www.medicheck.se   

En dansk riskvärdering för withania somnifera, även benämnd ashwagandha eller indisk ginseng, visar på misstänkta hälsorisker med växten. Den danska studien har genomförts på material från både blad och rot. Min kommentar är att roten har en dokumenterad användning sedan ca 4000  år tillbaka i Indisk traditionell medicin. Många personer med problem med sköldkörteln har använt A som kosttillskott. Min rekommendation är att bara använda extrakt från roten som har extraherats på traditionellt sätt för att vara på den säkra sidan. A är en avlägsen släkting till potatisväxter. För att göra det åskådligare, "om man ska forska på potatis så forska inte på material som innehåller blasten". Det är väl känt att potatisblast innehåller onyttiga ämnen.Rapport från möte: Svensk Förening för Integrativ Medicin och Hälsa höll årsmöte 2023-04-01


Dagen inleds med en föreläsning av specialistläkare Cecilia Tibell har lång erfarenhet som inom Internmedicin, Endokrinologi och Diabetes Mellitus – Dr Tibells föreläsning handlar om vad integrativ medicin är och varför den fungerar så bra när olika discipliner samverkar.

Se mera på sidan:  https://integrativ-medicin.se/

 Besök  hälsomässan och få inspiration till bättre hälsa!


www.alltforhalsan.se

Hoppas att få möten med många hälsointresserade. Frågestunderna är bra tillfällen till att ställa
kluriga frågor!


Tips om en aktuell studie om hälsoeffekter av blåbär och andra starkt färgade bär. Se mera på sidan om Hjärtsjukdomar.
En brevfrågare har en intressant fråga som kanske kan vara till hjälp för flera personer. En avidentifierad fråga har kompletterat frågesamlingen.

"Har jag fått blod i urinen av bärpulver?
  Jag är en 70-årig man som är frisk förutom att jag har haft en del problem med täta urinträngningar och ... "

Se mera på sidan om
NjursjukdomarEchinacea går att använda även för de som har vaccinerats med Covid-19 vaccin. Det finns en rekommendation för närvarande om att man inte ska ta andra vacciner en vecka före och efter en grundvaccination och jag råder mina patienter att tills vidare även använda en veckas paus innan man återupptar ett tillskott med Echinacea  för immunförsvaret.

Ny spännande upptäckt om Graviolas effekter på vissa cancerformer.
Ännu finns det begränsade studier på kombinationer med G och den vanligaste behandlingen med strålning och kemoterapeutika i kombination. Det finns emellertid stöd för användningen mellan behandlingskurerna med exempelvis cytostatika. Medlet kan räknas till egenvårdsmedel som kan användas stärkande och man bör inte ersätta någon av de vanliga behandlingarna med Graviola.
Se mera på sidan om Cancersjukdomar som är uppdaterade.


Saknar du svar på mejlen? En del brev skickade efter 28/11 verkar inte vara återställda ännu. Jag har kontakt med webbhotellet FS data som har lovat arbeta vidare med återställande. Det verkar inte vara klart för alla ännu så ni som har väntat länge, skicka om för säkerhets skull. Jag har ambitionen att svara på alla brev och har du inte fått svar så är jag glad om du hör av dig igen och skickar in en kopiaTvå möten fredag 20/11 på temat hälsa och helhet. Gemensamt möte kl 16:00-17:30 FIMH och SSOM tillsammans. En del i lokalen på Skånegatan, flertalet via Zoom-länk.
Ansök om medlemskap:
https://integrativ-medicin.se/arsmote-20-november-2020/
och/eller
http://www.ortomolekylar.se/kontakta-oss/
Därefter fortsätter mötet 17:30-19:00 med (försenat) årsmöte för FIMH.


Det kommer en del frågor på trötthetstillstånd efter genomgången infektion med SARS-CoV-2 även vid lättare infektion dvs de som beskrivs som en vanlig förkylning. En italiensk forskargrupp har presenterat fall och mindre studier. Studien är tillgänglig i sin helhet publicerad i Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. För den som inte vill fördjupa sig i texten räcker det med att man är medveten om att Coronavirus kan ge inflammationer i sköldkörteln. Se mera på sidan om sköldkörteln och sidorna om Infektioner och Influensa.

->>-<<-
>>-<<->>-<<->>-<<->>-<<->>-<<->>-<<->>-<<->>-<<->>-<<->>-<<->>-<<-

Subacute thyroiditis article in the Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (Free PDF)Tips vid influensa och Coronavirusinfektioner exempelvis "förkylning" och covid-19
uppdaterad 2020-06-04


Kan man städa mera och minska dosen av sköldkörtelhormonerna?
Nya rön om sköldkörteln:

Kemikalier i damm kan störa transporten av sköldkörtelhormon

En ny studie visar att kemikalier i damm inomhus kan störa transporten av sköldkörtelhormon. En störning i hormonnivåer kan påverka hälsan under hela livet, men är särskilt problematiskt för små barn då de utvecklas.

Damm inomhus innehåller många olika kemikalier som kommer från produkter som vi har i våra hem. Vissa av dessa kemikalier kan binda till protein som transporterar sköldkörtelhormon i kroppen, och som konsekvens kommer mindre hormon transporteras till sina mål. Läs era på sidan om sköldkörteln.För dig som har drabbats av "Julmage" som inte går över kan det bero på rubbningar i tarmfloran. Ett minireferat av en intressant artikel:

Christmas dinner risk? Could a visit to the in-laws trigger microbiome changes linked to stress and depression?


https://g.co/kgs/3iGxf8


koli-ost

Artikeln finns att läsa i

Human Microbiome Journal
Published online ahead of print, doi: 10.1016/j.humic.2019.100058
"The effect of having Christmas dinner with in-laws on gut microbiota composition"
Authors: De Clercq. N. C., et al


                                   

Är du på Apoteksforum? Föhoppningsvis kan vi genomföra programmen i år med "pandemianpassning" I så fall kanske vi ses där:
Jag passar på att bevaka i första hand egenvårdsprogrammen och växtbaserade läkemedel.

Apotekssforum
www.apoteksforum.com

helhet

Den 30 mars kl 10.30-12.00 inleddes slutfasen av bildandet av Föreningen för Integrativ Medicin och Hälsa att bildas utifrån att FIM och LIM går samman. Detta historiska möte ägde rum i Hörsalen på Historiska Muséet i Stockholm.

Efter mötet och lunch hölls ett vårsymposium. Dr Peter Martin höll ett föredrag om funktionsmedicin och Nora Bateson om hälsans ekologi. Se Vårsymposium 2019 för mer info…

Alla intresserade är så klart välkomna att närvara denna dag och bli medlemmar i den nya föreningen. Nedan bifogas underlag till föreningen första konstituerande möte.Tidigare notiser:

 En debatt i samband med en programpunkt på Apoteksmässan Apoteksforum:
"Vad händer med patientsäkerheten när rådgivningen flyttar ut på nätet"
Jag ställer gärna upp på en fortsatt debatt i lämpligt forum.

Regler och aktuellt läge för brevfrågare:
Jag brukar skicka ett kort snabbt svar direkt när jag får frågan och sedan hittar jag tid för längre svar, oftast en torsdag eller fredag. Längre läkarsvar, intyg, remisser och recept som behöver journalföras får du via Medicheck. Ett 2-veckorsintyg kan oftast utfärdas via en Medicheck-kontakt. För längre tider krävs att vi tidigare har haft en personlig kontakt. Tider för nybesök finns inlagda på torsdagar och vissa  fredagar i första hand.

Möjlighet även att få svar på frågor om integrativ medicin. Inom Medicheck kan du även få möjlighet att fråga en del experter inom specialområden, exempelvis sköldkörteln, som inte är specialistläkare.

                                www.Medicheck.se

Aktuellt tips. Ett tillskott med blåbärspulver har varit med i en studie från
 
Universitetssjukhuset i Örebro.
Huvudfyndet är: Patienter som påbörjade ”behandling” med blåbär inom 24 timmar efter hjärtinfarkt utöver
 vanlig medicinsk behandling och som stod kvar på detta utvisade större förbättring vid ett standardiserat
 6-minuters gångtest efter 2 månader jämfört med patienter som enbart fick vanlig medicinsk behandling.
Patienterna i blåbärsgruppen hade också  lägra nivåer av oxiderat LDL-kolesterol som är en viktig markör
för blodlipider och inflammation.

Se mera  på sidorna om hjärt-kärlsjukdomar och antioxidantpyramiden.

Kontrollera om du har några brister av avvikande prover som kan ge vägledning när det gäller att förbättra hälsa och mående.
Den moderna laboratorietekniken har möjliggjort flera analyser i samma prov till lägre kostnader och kortare provsvarstider. Sidan om Multitest är uppdaterad med information om Blodkollen.se Speciellt värdefullt är det med D-vitamintillskott under den mörka årstiden.
Multitest via Medicheck och Blodkollen.


medicheck-bild

 Det kan vara lite problem att hitta namnet men gå till "Bertil Dahlgren" under  "Alla specialister"

alla
         specialister

Hittar du ingen tid kan du klicka på "begär en tid.."  Parallellt kan du även skicka in ett e-mail till .....@helhetsdoktorn.se

Prova även en direktlänk: https://medicheck.se/specialistlakare-online

Patientlagen ger dig stora möjligheter att få svar på frågor om exempelvis egenvårdsmedel och kosttillskott.
Se speciellt under kapitel 7:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821


Kontakt under forumet Mejla till bertil.dahlgren integrativ-medicin.se eller SMS 0702235000.
Jag varar inte säkert i telefon under forumet men ringer tillbaka.

Om mejlen inte fungerar kan du testa på b****.d****@gmail.com.
Nästa hälsomässa som jag deltar i är

Vill du ha kontakt under mässdagarna kan du mejla till alltforhalsan at helhetsdoktorn.se eller SMS:a till mobilnumret nedan.


Jag har ambitionen att svara snabbt på alla frågor men ibland kommer svaren inte fram. Då kan du även skicka ett SMS: till 070 följt av 2235000. Frågorna som kommer in via e-posten innehåller ofta ord som ger svaren högre spam-poäng och de kommer kanske inte alltid fram. Det gäller tyvärr ofta de som frågar om e dysfunktion och liknande problem. Samma villkor som för e-postsvaren:
 • Det rör sig om allmän hälsorådgivning inom egenvårdsområdet samt fördjupad produkt/metodrådgivning om egenvårdsmetoder. Således inte journalföringspliktigt och du kan även fråga anonymt.
 • Information om du kan kombinera metoder med vanlig behandling, t.ex. naturläkemedel i kombination med övriga läkemedel. Informationen är då utformad så att den riktar sig till en läkare som du har kontakt med. Om du har bilder som du vill skicka får du information om e-post och Dropboxadresser. Det kan bli så att vi bokar en session även med Skype.
 • Professionell nivå. För företag. Texter och föreläsningar mm. Jag skickar i så fall en offert. All övrig rådgivning är kostnadsfri.


  Fråga helhetsdoktorn:


Din fråga är kanske redan besvarad?
Sök i tidigare svar och tips:
Stora bokstäver 

Om frågeformuläret: Min förhoppning är att de flesta frågor som Du har kan lösas genom att studera tipsen och informationen på sidorna. En sökning i tidigare frågor och svar kan Du göra genom att använda sökfunktionen ovan.  

Frågor med allmänt intresse, de som rör gravida och barn samt frågor från sjukvårdspersonal och med övergripande intresse besvaras med förtur. Det är dock inte förgäves att skicka in andra frågeställningar. Innehållet på webbsidorna styrs till stor del av det som man frågar mest om. Om frågan passar för en tidningsartikel kan jag göra ett längre, avidentifierat svar också som en uppföljning. Glöm inte det viktiga K-vitaminet!
När solens strålar blir mer och mer effektiva får många av oss boende i Norden bättre produktion av D-vitamn. Många är emellertid inte medvetna att även andra vitaminer såsom K-vitamin och B-vitaminer också har viktig betydelse för att vårt skelett ska hålla sig friskt.
Sidan om K-vitamin är uppdaterade bl.a. med nya artikellänkar inom området. K-vitaminVårens stora konferens hölls under 2018 med integrativmedicinska föreningarna LIM och FIM har rubriken ”Bortom medikalisering – nya perspektiv på depression, stress och utmattning”.
Datum: 13-14 april 2018, kl.09.00-18.00 Plats: Historiska Museet, Stockholm
Fredag 13 april:
08.30-09.00 Registrering/Kaffe
09.00-09.30 Välkomnande
09.30-10.10 Jörgen Herlofson
10.15-10.55 Peter Gøtzsche
11.15-11.55 Rolf Holmqvist
12.00-13.00 Paneldialog
13.00-14.00 Lunch
14.00-14.40 Jan Aronsson
14.45-15.25 Tomas Ljungberg
15.55-16.35 Roger Nilson
16.40-17.40 Paneldialog
17.40-18.00 Sammanfattning
Lördag 14 april:
08.30-09.00 Registrering/Kaffe
09.00-09.30 Välkomnande
09.30-10.10 Göran Högberg
10.15-10.55 Töres Theorell
11.15-11.55 Bitten Jonsson
12.00-13.00 Paneldialog
13.00-14.00 Lunch
14.00-14.40 Peter Martin
14.45-15.25 Jenny Levin
15.55-16.35 Jill Taube
16.40-17.40 Paneldialog
17.40-18.00 Sammanfattning/

 


Hälsotips: Passa på att skaffa dig större kunskap om ett viktigt ämne.

ADHD i ett större perspektiv

Lördagen den 1 april  2017 anordnades seminariet ADHD i ett större perspektiv som tar upp trauma, kost och träning i relation till ADHD.

Program
10.00-10.30 Registrering
10.30-12.00 Psykisk traumatisering – diagnostik och behandling
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 Kostbehandling vid ADHD – Eliminationskost, forskning och riktlinjer
14.30-15.00 Fikapaus
15.00-16.00 Vad ADHD egentligen är och varför fysisk aktivitet är särskilt viktigt för barn och vuxna med detta
17.00-17.30 Reflekterande dialog och avslutning
Paneldialog med föreläsarna samt Marianne Cederblad, Tomas Ljungberg och Ketty Hagmann

Arrangörer
 FIM i samarbete med LIM samt SSOM.

Plats
Svenska Läkarsällskapet, Klara östra kyrkogata 10, Stockholm

Kontaktperson  Leena K Nygren, leena.k.nygren@integrativ-medicin.se

Information : http://integrativ-medicin.se/adhd-i-ett-storre-perspektiv/Sidan om Vestibulit är uppdaterad, bl.a. om tillskott med havtornsolja.


ADHD i ett större perspektiv (del 3) 

Föreningen för Integrativ Medicin (FIM) bjuder in till det tredje seminariet i serien ADHD i ett större perspektiv. Seminariet kommer att ta upp stress i relation till familj, skola och samhällssystem liksom familjeterapi, mag-/tarmflora och rörelse i relation till ADHD.

Tid: Lördag 21 januari 2017, kl 08.30-17.30
Plats: Magelungen, Bondegatan 35, Stockholm

Marianne Cederblad: Stressande system

Familjen, skolan och barnet med ADHD-diagnos – vad eller vem ska anpassas i vårt snabbt föränderliga samhälle?

Mariannes forskning har fokuserat på förekomsten av psykisk ohälsa i olika barn- och ungdomsgrupper i olika länder samt effekten av familjeterapi vid psykiska problem under barn- och ungdomsåren.

Ketty Hagmann och Lotta Beskow: ADHD i ett familjesammanhang

Föräldrars syn på orsakerna till diagnosen ADHD i relation till deras önskningar om behandling; med fokus på relationer

Ketty och Lotta arbetar inom BUP och har tillsammans undersökt hur föräldrar till barn med diagnosen ADHD ställer sig till olika teorier kring ADHD och dess påverkan på önskningar vad gäller behandlingsinsats.

Elisabet Norin: The gut-brain axis

Presentation av forskning med fokus på den komplexa interaktionen mellan mag- och tarmflora och individens fysiska och psykiska hälsa

Elisabeth är docent vid Institutionen för mikrobiologi, tumör-och cellbiologi (MTC) vid Karolinska Institutet och forskar på interaktionen mellan mag- och tarmflora och individens hälsa/ohälsa i olika situationer.

Susanne Wolmesjö: Rörelse – en underskattad medicin

Föreläsningen tar ett tvärvetenskapligt perspektiv med teoretiska och praktiska exempel om primära rörelsemönsters kopplingar till beteende och kognition.

Susanne är lärare på Bosöns Idrottsfolkhögskola och författare. Undervisar i pedagogik, fysiologi och beteende. Håller även föreläsningar för näringslivet och skolor.

Program

08.30-09.00 Registrering
09.00-10.30 Stressande system
Föreläsning med Marianne Cederblad
10.30-10.45 Fikapaus
10.45-12.15 ADHD i ett familjesammanhang
Föreläsning med Ketty Hagmann och Lotta Beskow
12.15-13.30 Lunch
13.30-15.00 The gut-brain axis
Föreläsning med Elisabet Norin
15.00-15.30 Fikapaus
15.30-17.00 Rörelse – en underskattad medicin
Föreläsning med Susanne Wolmesjö
17.00-17.30 Reflekterande dialog och avslutning

Arrangörer
Föreningen för Integrativ Medicin (FIM) i samarbete med Svenska Sällskapet för Ortomolekylär Medicin (SSOM)
Seminarieserie: ADHD i ett större perspektiv
Tidigare möten: Seminarium med Allen Frances om neuropsykiatriska tillstånd.
Allen Frances

Psykiatriska modediagnoser: överdiagnostisering och överbehandling med fokus på ADHD

Tid: Lördag 18 juni 2016, kl 09.00-17.15
Plats: Historiska Muséet, Stockholm

I seminariet avhandlade professor emeritus Allen Frances trenden med den ökade diagnostiseringen
 och läkemedelsbehandlingen av neuropsykiatriska tillstånd, främst hos barn, utifrån ett större perspektiv.
Dagen avslutades med en paneldiskussion mellan Allen Frances och andra framstående personer i området
som kommer att föreläsa på efterföljande seminarier.

Information om seminarier och deltagarna finns här:
http://integrativ-medicin.se/allen-frances/Hälsomässa i Dalarna. Sikta redan nu in dig på nästa år!

ma braLär dig mera om cellernas "kraftverk" Mitokondrierna.

Seminarium 19 mars om Kolesterol och Mitokondrier

Läkarföreningen för Integrativ Medicin (LIM) inbjuder till seminarium om Kolesterolsänkning samt Sköldkörteln och mitokondrierna.

Tid: Lördag 19 mars 2016, kl 10.00-14.00
Plats: Aulan på Svenska Läkarsällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Tema: Kolesterolsänkning samt Sköldkörteln och mitokondrierna
Moderator: Docent Torkel Falkenberg, Karolinska institutet, Stockholm

Program:

10.00–10.30 Kolesterolsänkning med statiner. Förlänger det livet?
Förbättrar det livskvalitén?

Föreläsare: Docent Ralf Sundberg, specialist i transplantationskirurgi
10.30–10.45 Diskussion
10.45-11.15 Kaffe/te och smörgås (förskottsbeställning nödvändig)
11.15-12.15 Sköldkörteln och mitokondrierna – ett stort folkhälsoproblem vid dysfunktion

Föreläsare: Dr Helena Rooth Svensson, specialist i allmänmedicin
12.15-12.30 Diskussion
12.30-13.30 Mitokondriell dysfunktion inom psykiatrin

Föreläsare: Ralf Sundberg, docent, medicine doktor, Malmö
13.30-14.00 Diskussion med alla föredragshållarna

Fika och lunch
Utanför föreläsningssalen serverar Läkarsällskapets restaurang:
Kl 08.30: Kaffe/te med smörgås ingår.
Kl 14.00: Lunch: 215 kr per person.

Anmälan och pris
Avgift för medlemmar av LIM och FIM: 200 kr. Övriga: 400 kr.
Anmälningsavgift inbetalas till LIM:s bankgiro 101-8811, senast 14 mars.
Lunchen behöver beställas tillsammans med seminariet.

Anmälan sker enklast genom att ladda ned
PDF-fil med information och ifyllbar anmälningsblankett


Frågor om naturmedel, växtbaserade hälsomedel och närliggande ämnen kan du även skicka in till tidningen Året Runt och spalten "fråga Doktorn om Naturmedel"

Bild
           på Ulrika aretrunt.se/kontakt/

Frågor om egenvård, manuell terapi och fysikalisk medicin, rehabilitering och arbetsmiljö, kan jag besvara i tidningen Hälsa under "Helhetsdoktorn svarar"

Eva Olsson halsa.se/HALSA/Kontakt/Tidigare program:

Läkarföreningen för Integrativ Medicin (LIM) och Föreningen för Integrativ Medicin (FIM) inbjuder till seminarium om sockrets historia och skadliga inverkan på vår hälsa.
Nya rön om vitaminets betydelse för hälsan
Att tarmfloran har en stor och viktig betydelse för vår hälsa har ofta hävdats inom hälsorörelsen. Detta faktum har inte alltid uppmärksammats som det förtjänar. I många fall har de som värnar om en god tarmhälsa t.o.m nästan bemötts nedlåtande. Modernare forskning visar emellertid på flera mekanismer såsom balanserande effekt på vårt immunsystem samt produktion av vitaminer.

Speciellt har det tillkommit kunskap om K-vitaminet och att det finns i olika former.
Det bidrar även till att kalken i vår kropp hamnar där det ska, dvs inuti våra celler och inte inuti våra blodkärl!

Har du frågor om K2 -vitamin kan du även få dem besvarade via sidan:

http://k2vitamin.se/


I vårt moderna samhälle med konserveringsmetoder såsom frys- och kylskåp, livsmedelstillsatser med hämmande konserveringsmedel som även hämmar den nyttiga tarmfloran är det svårt att bibehålla en naturlig och hälsosam tarmflora med dess produktion av viktiga ämnen. Ett enkelt skydd som löser  alla fall en del av problemet är att se till att födan innehåller K2-vitamin. Sidan om K-vitamin är därför åter uppdaterad med info om "stenåldersvitaminet". Detta råd ligger följaktligen väl i linje med min aforism:
"Hälsans hemlighet är konsten att leva stenåldersliv utan att ha det stentrist!"


Välj säkra och kontrollerade egenvårdsmedel.


En studie i USA har väckt uppmärksamhet när man har gått igenom antalet besök på akutmottagningar som bedöms vara kopplade till intaget av kosttillskott. Studien har också refererats i den Svenska Läkartidningen.


Ladda ned informationen som PDF-fil

Tid: Söndagen den 14 december 2014, kl 10.00-15.00
Plats: Kulturen, Bergsunds strand 43, Stockholm
Tema: Sockrets historia och skadliga inverkan på vår hälsa
Moderator: Professor Ingemar Ernberg, Karolinska institutet, Stockholm

Program:

10.00–11.15 I sockrets fotspår – när civilisationens sjukdomar drabbade oss

Föreläsare: Ann Fernholm, filosofie doktor i molekylär bioteknik, vetenskapsjournalist

Ann Fernholms böcker kan köpas av dem som har kreditkort
11.15–12.15 Lunchpaus
12.15-13.30 Den blöta sanningen 2.0 – Om sockrets härjningar

Föreläsare: Dr Tore Persson, överläkare, Stockholm
13.30-13.50 Paus
13.50-15.00 Insulinresistens, diabetes och metabola syndromet

Vad är orsaken – fett eller socker?

Föreläsare: Ralf Sundberg, docent, medicine doktor, Malmö

 


Litium har tidigare inte ansetts ha någon betydelse som spårämne. Nu visar forskning att Li har cellskyddande egenskaper. Sidan om Litium är uppdaterad, bl.a. med länkar till artikel i Forskning och Framsteg samt New York times. Uppdaterad 2014-11-03


Allt För Hälsan

Att möte brevfrågare även personligen är roligt. Tillfälle bruka ges på våra hälsomässor. Nordens största hälsomässa kommer i november. Vi ses där:
www.alltforhalsan.seEn genanalys kan ge kunskap och stöd för individuellt anpassade hälsoprogram.
Företaget Geneticcode anordnar föredrag om metoderna.
Se mera www.geneticcode.se

Sida om gentester under Helhetsdoktorn.se
Ställ frågor om gentester: Svar

Uppdaterad 2014-10-03
Öppna hälsoföreläsningar och program under vintern-våren 2014,
Läkarföreningen för Integrativ Medicin (LIM) och Föreningen för Integrativ Medicin (FIM) hade årsmöten den 8 mars 2014 och har i samband med det öppna föreläsningar och debatter på två teman: Socker och folksjukdomar samt Vårdens existentiella aspekter.Ladda ned informationen som PDF-fil

Tid: 8 mars 2014, Teman: Socker och folksjukdomar samt Vårdens existentiella aspekter. Pga omkastningar i programmet innehöll
en del av föredragen material som inte kunde bli godkänt att läggas ut på föreningarnas sidor:
www.integrativ-medicin.se Kontakta mig om du behöver film för privat bruk från föreläsningen. bertil snabelah helhetsdoktorn punkt se

09.00–10.00 Årsmöte för LIM (Zeta salen) och för FIM (Erlandersalen)
10.15–12.00 Socker som orsak till folksjukdomar som Diabetes typ 2, fetma, cancer och Alzheimer

Föreläsare: Docent Ralf Sundberg 30 min, vetenskapsjournalisten (Blev ändrat)  Ann Fernholm 30 min.

Inbjudna debattörer: ÖL Tore Persson 15 min, ÖL Bo Jonsson 8 min.
13.30-15.45 Holistiska och existentiella aspekter på vården

Föreläsare: ÖL Ursula Flatters 30 min, ÖL Bo Jonsson 30 min, ÖL Tore Persson 30 min.

Konstnärligt bidrag: Envisa sånger, Emma Gustafsson, artist, journalist 20 min.

Fri diskussion 15 min.

 Avgifter: LIM och FIM medlemmar gratis. CSN studenter och Hälsofrämjandets medlemmar: 200 kr. Övriga: 400 kr.


Referat från Allt för Hälsan-mässan. Kunskapen om vitaminer och mineraler ökar hela tiden. Nyheter som jag tycker att man ska uppmärksamma är att Litium har betydelse som spårämne. I Norden har vi generellt sett låga naturliga halter av litium i dricksvattnet. Ett sätt att öka intaget är att välja mineralvatten som har högre litiumhalt.
massan

www.alltforhalsan.se

Föredraget om mikrodoser av litum http://www.alltforhalsan.se/program/?dfid=5989&showpage=0&preview=1 om vatten rikt på litiumkarbonat.
 

seminarium
Temadag 18 okt: Stressrelaterad ohälsa
Den 18 oktober hölls en angelägen temadag om stress och dess konsekvenser för hela människan och samhället i stort. Temadagen arrangeras av Hälsofrämjandet, Läkarföreningen för Integrativ Medicin (LIM) och Föreningen för Integrativ Medicin (FIM).

All information finns i detta dokument: Temadag_Stress_ohalsa_18okt2013.pdf

Tid: Fredagen den 18 oktober 2013,  09.00 – 16.00PROGRAM

9.00–10.10

Inledning av Gunnar Michanek, moderator och mindfulnesslärare, tillsammans med docent Torkel Falkenberg.

Stefan Arver, docent: Hormonella konsekvenser av stress.

Maria Arman, docent: Att se människan i vården, om existentiellt omhändertagande och vårdlidande.

10.30–11.50

Marie Åsberg, professor: Konsekvenser av stress på individ-, arbets- och samhällsnivå.

Marie Ryd, vetenskapsjournalist: Den sociala hjärnan – om vikten av mötet.

Mats Fredriksson, professor: Hjärnfunktioner i samband med ångest.

13.00–14.30

Gunnar Michanek inleder eftermiddagen med mindfulness.

Ursula Flatters, läkare och utvecklingschef på Vidarkliniken: Varför stress och smärta?

Representanter för Hälsofrämjandet, FIM och LIM presenterar föreningarna och deras målsättningar.

14.50–16.00

Torkel Falkenberg, docent: Integrativ medicin är kostnadseffektivt.

Framtidsperspektiv och utvecklingsmöjligheter i förebyggande och behandling av stressrelaterad ohälsa. Paneldiskussion och
frågestund med föreläsare, inbjudna politiker och åhörare.

Gunnar Michanek avslutar dagen.

Boka in Mässan Apotek och Egenvård i september. I år är den mera en branschmässa med dess för- och nackdelar. Jag tror att mässan i år även blir en mötesplats för många egenvårdsintresserade personer.

Apotek
Se http://www.apotekegenvard.se


Skydda dig mot solen på ett säkert och hälsosamt sätt!
I Norden har vi en relativt kort period med riktig sol. I vårt moderna samhälle får huden sällan chans att vänja sig vid solen på ett naturligt sätt. Ett bra sätt att skydda solen är med solkrämer och solskyddsmedel. Tyvärr har de flesta krämer och skyddsmedel innehåll av substanser som har ifrågasatts ur säkerhetssynvinkel.

Länk: http://www.testfakta.se

Det heller inte bra att använda en för tät solskyddskräm. Vi behöver  sol på huden för att kunna tillverka D-vitamin
Rosenserien har en ny kräm med miljömärkning med Svanen som också är ekologiskt certifierad.

Sidorna "Hudsidan" och "Hälsosemester" är uppdaterade för alla semesterfirare och soldyrkare som också vill leva hälsosamt och säkert.


Nu finns filmer från valda delar av programmen från föreningsmötena för FIM och LIM. Först ut är filmer från höstmötet men de handlar alla om aktuella områden De verkar fungera på alla plattformar som jag har testat hittills.

Årsmöten LIM & FIM 9 mars 2013

Läkarföreningen för Integrativ Medicin (LIM) och Föreningen för Integrativ Medicin (FIM) har årsmöten och arrangerar gemensamma föredrag om mindfulness och epigenetik dit även icke-medlemmar är välkomna.

Tid: 9 mars 2013,
10.20 Neurovetenskapliga aspekter på mindfulness
Dr Walter Osika, Stressforskningsinstitutet, Stockholm:
11.30 Mindfulness i hälso- och sjukvård – Upplevelsebaserade moment ingår.
Dr Ola Schenström, Mindfulness Center, Lomma
14.00 Den EPIgenetiska programmeringen råder över hälsa och sjukdom
Professor Ingemar Ernberg, Karolinska Institutet

Läs mera: http://www.integrativ-medicin.se/Tidigare tips:
 
Andningens Dag

Fira Andningens dag!

Hälsa instiftade Andningens dag, och den 3 februari är det dags igen. Den här gången firar vi dagen tillsammans med Hälsofrämjandet med ett heldagsseminarium på Sophiahemmet i Stockholm.

Välkommen att delta du också! Under dagen kommer du attt lära dig massor om andning och träffa personer från Läkarföreningen LIM,  från Hälsa, sångerskan Marie Bergman, moderatorn Annika Dopping och en rad experter på området.
Se hela programmet.
Ladda ner programmet.

Anmäl dig redan nu, antalet platser är begränsat.

TILL TEMASIDAN: ANDNINGENS DAG.

Andningens Dag
Tips om andningsträning med WellO2

Föregående program: Integrativ medicin fredagen 23 november 2012

Seminarium med anknytning till INTEGRATIV MEDICIN 2012 i Stockholm 

 Seminariet anordnas av LIM (Läkarföreningen för Integrativ Medicin ) i samverkan med FIM (Föreningen för Integrativ Medicin).

Datum: 23 november 2012

Plats: Katasalen, ABF–huset, Sveavägen 41, Stockholm
Moderator: Åke Färnlöf.

13.00         Hälsningsanföranden Docent Rune Eliasson och Docent Torkel Falkenberg

13.10         Naturläkemedel  – från farmakologi till praktik Dr Johanna H ök och Dr Bo Edelstam

14.10         Har beslutet i Högsta Förvaltningsdomstolen påverkat Socialstyrelsen? Information bl a om den s k ”Scandlab skandalen”  Docent Rune Eliasson   
15.00         Inflammation som orsak till folksjukdomar Professor Tore Scherstén

15.30         Omega 3/omega 6 och dessas roll i  inflammation Professor Karl Arfors

16.10         Kolesterolets roll i åderförkalkningen Docent Ralf Sundberg

16.45         Diskussion, frågor och sammanfattning               


apotek

Apoteksmässan är en numera återkommande mässa som har en stark egenvårdsprofil. Den passar därför bra även för den som är egenvårdsintresserad.
Apoteksmässan - möteplatsen där läkemedel, egenvårdsprodukter och kunskapsutveckling står i fokus!Se nyheter, möt leverantörer och fyll på med kunskap genom mässans kostnadsfria seminarier.Apoteksmässan riktar sig till för dig som arbetar med apoteksvaror, egenvård, hälsokost, hudvård och/eller dagligvaruhandeln.

Läs mera: www.apoteksmassan.se/


  Tidigare program och årsmöten: Vi planerar nya höst och vårprogram under 2012-2013. Kom gärna med förslag, tips och synpunkter!

EGENVÅRD och INTEGRATIV MEDICIN – 4 maj 2012 i Stockholm

(Konferensen anordnas av Hälsofrämjandet i samarbete med Läkarföreningen för Integrativ medicin)

Syfte
Information om integrativ medicin och gällande svensk lagstiftning samt den norska lagstiftningen för legitimerad sjukvårdspersonal. Diskussion om ökad samverkan mellan konventionell och integrativ medicin inom svensk hälso- och sjukvård. Om naturens betydelse i egenvårdsarbetet.

Målgrupp

Riksdagsmän, journalister, sjukvårdspersonal och alla med intresse för integrativ medicin.
Lokal
ABF-huset, Sveavägen 41 – Katasalen. (T-bana Rådmansgatan, uppgång Tegnérgatan).
 

13.00             Kort hälsningsanförande   Dagens moderator Åke Färnlöf

                      Vad är integrativ medicin?  Docent Torkel Falkenberg , Karolinska Institutet

  13.25             Utbildning om och i Integrativ medicin. Vad händer i Sverige
                      och internationellt? 
Med. Dr. Johanna Hök, Karolinska Institutet

  13.45             Kort paus - bensträckare

  13.50             Får legitimerad sjukvårdspersonal i Sverige använda IM i behandlingen?  Jurist Anders Alexandersson, Socialstyrelse
                          Leg. läkare Anders Pettersson, LIM        Jurist Ingegerd Lundberg Krook

  14.50             Paus - förfriskningar

  15.10             Så fungerar norsk lagstiftning för integrativ medicin   Professor Vinjar Fönnebö, Tromsö Universitet 

  16.20             Kort bensträckare

  16.25             Frisk i naturen  Lisa Bergström, projektledare Friluftslivets fellesorganisasjon 

  16.40             Kan vistelse i skog och mark bota vid utmattningssyndrom?  Elisabeth Sonntag-Öström, Umeå Universitet

  17.00             Diskussion - Frågor

  17.30                    Konferensen avslutas  

Läs mera: http://www.integrativ-medicin.se/


Gemensamt program och årsmöten för LIM och FIM  Lördagen den 24 mars 2012. 
Plats: NBV, Bergsunds Strand 43, 3 tr. Stockholm.

 09.00 –10.00          Årsmöte LIM  

10.00 –11.00          Professor Tore Schersten: Vetenskapliga och etiska problem i samarbetet med läkemedelsindustrin (1) 

11.15 – 12.15         Docent Ralf Sundberg: Fetternas centrala roll i biologin (2)

13.45 – 15.15         Docent Rune Eliasson: Magnesiumbrist vanlig, symtomgivande och svårdiagnosticerad (3) 

15.15 -15.45           Diskussion med föreläsarna             

16.00 – 17.00         Årsmöte för FIM          18.00 -      Middag på Örtagården

 LIM = Läkarföreningen för Integrativ Medicin FIM = Föreningen för Integrativ Medicin 

Referat och sammanafattningar samt videoupptagningar av valda delar av föredragen kommer att publiceras.

Senaste tipssidan.

Tips om egenvård och fysikalisk terapi vid KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom.
En massagekrage är ofta värdefull som egenvårdsbehandling vid spänningar i skuldermuskulaturen. Metoden är även använd vid
besvär från lungorna med ökad slembildning och överansträngd andningsmuskulatur.
En ny sida om KOL ger tips: KOL
Nytt stöd för värdet av Folsyra och B-vitaminer. 

Det tar tid innan en allmän rekommendation om B-vitaminer till i första hand gravida kommer ut men nu finns det ytterligare stöd från internationella välgjorda studier. Se t.ex. en aktuell artikel i Läkartidningen med rubriken

Sverige bör införa
obligatorisk folsyraberikning

Där Margaretha Jägerstad, professor emerita, institutionen för livsmedelsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, refererar till bedömningar från 2 internationella expertgrupper.


Läs mera på sidan om Folsyra och B-vitaminer.
Folsyra för allaAl
Allt för Hälsan-bannerlt för Hälsan är nordens största hälsomässa och ett utmärkt träff- och inspirationstillfälle för alla som är intresserade av hälsa och egenvård.Ett förslag är att vi utnyttjar dagarna till formella och informella möten för medlemmarna i Läkarföreningen för Integrativ Medicin, LIM och föreningen för integrativ medicin.
Du har också möjlighet att lyssna på föredrag och träffa mig personligen på scenen nära 1,6 miljonerklubbens monter.
2 föreläsningar på fredagen och 2 på lördagen med temat: 

Drabbas du ofta av urinvägsinfektioner?- Förebygg med amerikanska tranbär.

Fre 11/11 kl. 14 & kl. 16.00

Lör 12/11 kl. 11.30 & kl. 14.30

Under en efterföljande frågestund kan jag ta upp även de andra hälsofördelarna och de nya forskningsrönen om detta hälsobär. I mån av tid går det bra att också fråga om andra ämnen inom området Integrativ Medicin.


Apoteksmässan ger bra möjligheter för den egenvårdsintresserade att skaffa nya kunskaper. Tack för hälsotips och möten som jag fick under årets mässa. Jag kommer gärna tillbaka nästa år.

Mötesplatsen för dig som arbetar inom egenvård och läkemedel.
Välkommen till Apoteksmässan 7-8 september 2011 på Kistamässan
.
Apoteksmässan är mötesplatsen för och av branschen. Syftet med mässan är att skapa en gemensam plattform för apoteksbranschen där besökare och utställare får tillfälle att träffas i ett effektivt och positivt forum.


Palmesalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm lördag 28 maj 2011
10.00-10.50 årsmöte Svenska Sällskapet för Ortomolekylär Medicin (medlemmar)
11.00-14.00 offentligt möte (inträde 100:- betalas på plats)
11.00-12.00 Stig Bengmark: Inflammation - sjukdoms moder
12.00-12.30 frågor, diskussion, vatten, frukt
12.30-13.30 Bitten Jonsson: Sockerberoende och biokemisk reparation
13.30-13.50 frågor, diskussion
Stig Bengmark var professor i kirurgi i Lund 1970-1994. Han är idag verksam som forskare vid University College, London University. På senare år har han skrivit både populära och vetenskapliga artiklar om inflammation, probiotika och gurkmeja. Stig är liksom Bitten en mycket engagerande föreläsare.

Bitten Jonsson är sjuksköterska som specialiserat sig på sockerberoende och i två decennier arbetat för att föra ut kunskap om detta i Sverige. Hennes senaste bok är "Sockerbomben i den hjärna: bli fri från ditt sockerberoende". Hemsida:http://www.bittensaddiction.com
För att delta, gör anmälan i form av e-post till Elisabet Carlsson: elisabet@kurage.se http://www.ortomolekylar.se

Öka dina kunskaper om integrativ medicin och egenvård. Vi har ordnat en större lokal jämfört med 2010 och kan därför öppna föreläsningarna även för allmänheten.

Årsmöten lördagen den 26/3 2011  
Föreningen för Integrativ Medicin (FIM) och
Läkarföreningen för Integrativ Medicin  (LIM)

Gemensamma föredrag för FIM och LIM lördagen 26 mars 2011

Inbjudan till gemensamt årsmötesprogram med Föreningen för Integrativ Medicin och Läkarföreningen för Integrativ Medicin.

Lokal: IOGT, Klara Södra Kyrkogata 20, Stockholm
Program:
09.00 –10.00       Årsmöte LIM (endast för LIM medlemmar)
09.30 - 10.00       Mingel för FIM och NIM
10.00 –11.00       Professor Töres Theorell   Musik inom hälsofrämjande och medicinsk verksamhet.
11.00 – 11.15      Bensträckare     
11.15 – 12.15      Docent Gunnar Nyberg. Artärstyvhet – hur mäter man och varför.      
12.15 – 13.45      Lunch enligt eget val i omgivningen. Ofta går vi till Åhlens restaurang.
13.45 – 15.45      Överläkare Bo Jonsson. Ortomolekylär medicin
16.00 - 17.00       Årsmöte FIM (endast FIM medlemmar)
Icke medlemmar är välkomna till föredragen men erlägger en avgift om 200:- kr.

Den som vill lyssna på föredragen och deltaga i middagen (kl 18) på Örtagården, Nybrogatan 31, ombedes anmäla sig senast 22/3 till  LIM ordförande Bertil Dahlgren:  bertil_dahlgren @ integrativ-medicin.se (ta bort mellanrummen ) Se mera: www.lim.integrativ-medicin.se

 ____________________________________________________

OBS Mer aktuell information kan finnas för medlemmar på Forumet http://forum12.integrativ-medicin.se/Rapport från förra årets Allt för Hälsan-mässan www.alltforhalsan.se

Allt för hälsan bild

”Alternativläkarna” – svarar på dina frågor om din hälsa"
Datum:2010-11-13 Tack för er medverkan och engagerande frågeställande i samband med föreläsning och mässaktiviteter.


Rapport från höstmötet med föreningen LIM i Stockholm lördag 23/10 2010.

Höstmöte lördagen den 23/10 2010 i Föreningen för Integrativ Medicin (FIM) och Läkarföreningen för Integrativ Medicin (LIM)

Program:

10.00 - 11.15 Är du slav under dina gener eller skapare av ditt öde? Epigenetik som brygga mellan skol- och komplementärmedicin. Cecila Salmi, Apotekare, med dr farm.
11.15 – 11.30 Paus med frukt, te, kaffe
11.30 - 12.45
Låt musklerna jobba –hela livet. Om muskulaturen som endokrint organ, och om hur bl a kost, antioxidantia och träning inverkar upp i hög ålder. Olle Haglund, med dr, forskare och välkänd medicinsk skribent.
12.45 - 14.00 Lunch
14.00 – 15.15
Ayurveda Benefit for health – Om ayurvedamedicin med exempel på behandling av olika diagnoser samt om yoga som del i Ayurveda.

15.15 – 15.30 Paus med frukt, te, kaffe
15.30 – 17.00 Gemensamt möte för FIM:s och LIM:s medlemmar.

Läs mera på sidan om vatten som är uppdaterad. Vatten är världens billigaste hälsomedel men det gäller att dricka lagom och välj gärna ett mineralvatten av god kvalitet. vatten
Fotograf: Matilda Dahlgren

Masesgarden
www.masesgarden.se/kurser/vecka10_37.html

KatarinaPerBertilevaCarina

MÖT HÄLSAS EXPERTER!
Hälsovecka 37 2010(7 dygn)
11 - 18 september

HÄLSAs Jubileumsvecka
12 – 17 september 2010

LÖRDAG 11 september
19.00 - Välkomstträff och information om HÄLSAs Jubileumsvecka
                      Chef. red Carina Jörsäter & Per Frisk och Masesgårdens Christina

SÖNDAG 12 september
07.45             Vattenträning & Yoga, Christina & Susanne
08.30 – 09.30 Frukost
09.50             Kom igång! Kom i form! Christina
09.45 – 12.15 Kostprogrammet Energibalans – 30 min pass med personlig guidning med Katarina Holm Johansson, HÄLSAs viktcoach
11.15             Träna kroppen
12.30 – 13.30 Lunch
14.00 – 15.00 Inget program
15.30 – 17.30 Viktkontroll för livet, Katarina Holm Johansson, HÄLSAs viktcoach
17.30 – 18.30 Middag
19.00             Ett gott skratt förlänger livet, Susanne
19.00 – 20.30 Kostprogrammet Energibalans – 30 min pass med personlig guidning med Katarina Holm Johansson, HÄLSAs viktcoach

MÅNDAG 13 September
07.45 Sköna morgonövningar, Jan
08.30 – 09.30 Frukost
09.45 – 12.15 Kostprogrammet Energibalans – 30 min pass med personlig guidning med Katarina Holm Johansson, HÄLSAs viktcoach
09.45 – 12.15 Fråga HÄLSAs doktor Bertil Dahlgren – 30 min pass med personlig rådgivning.
11.15             Ryggympa
12.30 – 13.30 Lunch
14.00 – 15.00 Viktkontroll för livet, Katarina Holm Johansson, HÄLSAs viktcoach
15.30 – 17.30 Bästa HÄLSAtipsen för ett långt liv, Dr Bertil Dahlgren, HÄLSAs husläkare
17.30 – 18.30 Middag
19.00             Rygghälsa, Ole
19.00 Kost, motion och viktminskning, Katarina Holm Johansson, HÄLSAs viktcoach

TISDAG 14 september
07.45             Vattenträning, Christina
08.30 – 09.30 Frukost
09.45             Kom igång! Kom i form!
09.45 – 12.15 Kostprogrammet Energibalans – 30 min pass med personlig guidning med Katarina Holm Johansson, HÄLSAs viktcoach
11.15             Träna kroppen
12.30 – 13.30 Lunch
14.00             Sätt färg på livet och på tallriken, Sabine
15.30 – 17.30 HÄLSA genom 70 år, HÄLSAs chefredaktör Carina Jörsäter och Per Frisk
17.30 – 18.30 Middag
19.00             Den ljusnande framtiden – är din! Ulf

ONSDAG 15 september
07.45             Sköna morgonövningar, Jan
08.30 – 09.30 Frukost
09.45             Bättre tarmhälsa och avgiftning av kroppen
11.15             Rygg gympa
12.30 – 13.30 Lunch
13.30             Utflykt till leksand
15.30 – 17.30 Så går du vidare i livet, Eva Sanner HÄLSAs relationsexpert
17.30 – 18.30 Middag
19.00             Eva Sanner spelar, sjunger och kåserar

TORSDAG 16 september
07.45             Vattenträning
08.30 – 09.30 Frukost
09.45 K         om igång! Kom i form!
11.15             Träna kroppen
12.30 – 13.30 Lunch
13.45             HÄLSAs tipspromenad med chef. red Carina Jörsäter
15.30 – 16.30 I HÄLSANS tjänst, läkaren Karl-Otto Aly och Dr Bertil Dahlgren
17.30 – 18.30 Middag
19.00 -           Karl-Otto Aly berättar hälsohistorier

FREDAG 17 september
07.45             Vattengympa
08.30 – 09.30 Frukost
10.00 – 11.00 Våra viktigaste naturläkemedel – HÄLSAläkaren Karl-Otto Aly
12.30 – 13.30 Lunch
11.15 Styrkegympa
15.30 – 16.30 Fråga HÄLSA med Karl-Otto Aly
17.30 – 18.30 Middag 
19.00 ”Gästernas afton med prisutdelning med mera” Carina & Per

LÖRDAG 18 september Hemresa
07.45
08.30 – 09.30 Frukost
09.45 – 11.00
12.30 – 13.30 LunchOm webplatsen:
 • Fråga Helhetsdoktorn är en fristående, oberoende, icke reklamfinansierad informationsresurs på internet.
 • Den drivs av Bertil Dahlgren, (se information nedan )på huvudsakligen ideell basis.
 • Startpunkten på sidorna var redan för 12 år sedan i form av beskrivningar, behandlingskompendier och erfarenheter från det dåvarande Tallmogårdens hälsohems mottagning.
 • Dokumenten som heter tipsv... osv var veckans hälsotips under ett år. Nu har kommande hälsotips och nya sidor fått andra mera lättolkade namn. Informationbasen är stor och använd gärna sökrutan nedan först innan du ställer frågan. Det är OK att citera från sidorna om man anger källan samt mejlar och berättar.
 • Det kostar inget att fråga och jag har ingen provision eller egen ekonomisk vinning på produkter eller metoder som nämns på sidorna eller i svaren. Detta gäller även när jag går in som spaltdoktor på en annan websida eller åt en publikation. Jag får en del intäkter för att täcka kostnader genom föreläsningar och textarbeten med pressreleaser  och behandlingsunderlag

Sidorna har ett nära länkbyte med

 

bok
Ny bok: Boktips. Boken går fortfarande att beställa via förlaget.
Läs mera: www.formapg.se/include/modules/bok/uno.asp?id=1235

De som deltog i mässan Allt för Hälsan fick en presentation och signerade böcker.

http://www.alltforhalsan.se/common/Category.aspx?id=3814&dfid=194


Radioinslag P4 10:00 måndag 30/11 www.sr.se/dalarna/

Det kommer fler möjligheter till bokpresentationer under vintern-våren. Hör av Dig om Du anordnar hälsomässor eller föredrag.

Efterlysning:
Läkarkollega i södra Sverige med intresse för behandling av inflammatorisk tarmsjukdom. Är Du intresserad eller känner någon med intresse så ta kontakt på e-postadressen nedan eller via tel: 070-22 35000. Jag kan stå för teoretiskt stöd utgående från Tallmogårdens program. Du kan få det som en wordfil eller pdf. Se mera.
http://www.helhetsdoktorn.nu/tipsv19.htm
och
http://www.helhetsdoktorn.nu/steg1.htm
Alla stegen finns med i materialet men det är inte utformat för egenvårdsbehandling och därför lämnar jag bara ut det till de som har en läkarkontakt med intresse att använda programmet.
Hotmail-problem: För närvarande kommer många brev som jag försöker skicka till Hotmail-adresser uppenbarligen fram. Har Du skickat från en Hotmail-adress och inte fått svar:
prova att skicka från en annan adress och uppge att du tidigare skickade från en sådan adress så kanske svaret redan är klart och kan skickas omdelbart.
www.dn.se/ekonomi/hotmail-sparrar-telia-1.830751


Riskvarning!
Uppdaterad 2009-03-10. Många brevfrågare undrar hur man ska göra med Fortodol när det har kommit en varning. Mest troligt är att leverpåverkan beror på intag av läkemedel då de drabbade i stor utstäckning intagit vanliga läkemedel med kända risker för levern. Man håller på att flytta tillverkningen till Sverige och då får man bättre kontroll på tillverkningen. Varningen gäller inte Curcumax och analyserna är nu klara. Mera information finns fortlöpande på  Risksidan

Internet ger bra möjligheter att snabbt få fram information och det finns flera läkare som ger rådgivning över internet. Jag är medicinskt ansvarig för denna frågesida och den är kostnadsfri för privatpersoner och andra terapeuter. Formellt är det fortfarande svårt att ge ordinationer över internet p.g.a. att det inte finns några enkla möjligheter att signera ordinationer och recept. Du ska därför tolka de svar du  får via internet med viss försiktighet och jag föreslår att Du skickar in
en 
utskrift av det svar som Du får till din ordinarie läkare för kännedom.

Aktuell väntetid: Kortare frågor kan ibland få svar "med vändande post samma dag" under vardagar.  Frågor som kommer från bokköpare och som rör inehållet prioriteras som en läsarservice. Du som inte har fått svar på brev skickade före 2006-01-31 bör skicka in det igen om frågan kvarstår. 

Mottagning för komplementärmedicin i Stockholm: (ej nybesök)
ABC Livshälsan www.livshalsan.se
Du får också tillgång till e-postadress som ger snabbare och prioriterade svar. Du kan skicka krypterad e-post om Du vill med den kod som Du får vid besöket. Nästa lediga tid: Meddelas senare. Bokningsrutiner

Behov:
Komplementär och integrativ medicin är en ganska stor sektor i Sverige även om liknande verksamheter är mera vanliga i t ex Tyskland. Jag ser också att många kollegor missar i rådgivningen och tar inte med effekterna av C-vitamin och zink vid förkylning och vidare kan man få rådet att kosten inte har någon som helst betydelse vid inflammatorisk sjukdom. Många, kanske speciellt ungdomar intresserar sig för vegetarisk kost men saknar kunskaper om näringslära och riskerar brister på viktiga vitaminer och mineraler. Man tänker inte alltid på att det finns risker och biverkningar med naturmedel såsom allergier mm och idrottsmän riskerar att få i sig substanser som ger utslag i dopingtester. En egenbehandling med "alternativ" medicin får ej heller fördröja utredning eller adekvat behandling.

Komplementär medicin:
Komplementär medicin används som beteckning för många terapiformer som man vanligen räknar till biologisk medicin eller alternativ medicin. Alternativ medicin är en sämre term eftersom den ger intryck av att behandlingen ska vara "i stället för" när man som grundprincip alltid ska se detta som "tillägg, komplement".
Om doktorn:
Jag är legitimerad läkare, specialist i medicinsk rehabilitering, företagshälsovård och har en examen i ortopedisk medicin samt steg 1 utbildning i idrottsmedicin.  Sedan tidigare har jag en högskoleexamen på kemistlinjen och har länge intresserat mej för medicinsk kemi och toxikologi (giftlära).
Bertil Dahlgren

Om sekretess:
Sedvanlig sekretess gäller naturligtvis och jag frågar alltid innan om jag får använda ett citat eller ett tips som tillägg till nedanstående tipssamling.  Jag lämnar inte ut någon e-postadress men kan utnyttja möjligheten att höra av mej vid exempelvis adressändring, lediga sista-minutenplatser på seminarier och föreläsningar. 

Seminarie/Kurser


Nyhet:!
Apoteksmässan för första gången. Se mera på http://www.kistamassan.com/events/apotek
eller www.apoteksmassan.se
Själv kommer jag att vara där under torsdagen och förhoppningsvis finns även tid för diskussioner och kontaker.
Bertil Dahlgren


Se exempel på tidigare upplägg:

Alternativmedicin - behövs den verkligen?
Per Frisk, HÄLSA´s chefredaktör, samtalar med helhetsdoktorn och företagsläkaren Bertil Dahlgren om vägen till hälsa. Det finns ett stort utbud av så kallade naturmedel, naturläkemedel, kosttillskott och behandlingar. Behövs de verkligen? När, hur och i så fall varför ska vi äta tillskott utöver vår mat och gå på alternativ behandling? Hur ser den optimala vägen till god hälsa ut? 

Föreläsningar:
Det finns även möjlighet att boka längre föredrag.  Förslag på rubriker  på läkarföredragen: 
  Stress, muskelvärk och att förebygga fibromyalgi. 
  Helhetsdoktorns överlevnadsguide i IT-samhället. Hur vi lever och mår väl i det moderna samhället med dess risker och utmaningar. .
  Vita Gifter och Gröna Lögner. 
  Vad får vården säga om naturläkemedel (riktad till leg sjukvårdspersonal)
  Sömn och Återhämtning

Exempel på tidigare upplägg: Tidigare föreläsningar
Kostnader och formalia "allmänna villkor"


Sitt utan att vara orörlig!
Sidan om sadelstolen Salli har uppdaterats. Se mera

Bevisat att du mår bra när du sitter.  Sittande på en tvådelad sadelstol i kombination med ett höj och sänkbart bord med maguttag där du får stöd för underarmarna, gynnar positivt hela kroppens välbefinnande.  Sadelstolssittandet avlastar spänningar i rygg-, axlar- och skulderblads regionen, detta p g a att ryggen bevarar sin naturliga kurvatur som vilken är naturlig vid stående. Belastningen vid sittandet baseras på sittbenen, vilket gör att cirkulationen inte hämmas i benen, sätet behåller sin runda form. Se mera på sidan Sexsidan. Den förbättrade hållningen gör att du får en djupare andning som påverkar din energi och livskraft positivt.


Föreläsningsserie om integrativ medicin och samverkan vid Fjärran Höjder

Föreläsningsserien fortsätter under våren 2009!
Genom föreläsningsserien vill vi bidra till att vidga ramarna för synen på vad som är hälsa och hur man kan arbeta för att upprätthålla alternativt återställa hälsan.

Ett antal nya föreläsare kommer på olika sätt belysa begreppet hälsa. Föreläsningarna ligger även nu på onsdagskvällar och vi erbjuder samma ”after-workpaket” som i höstas. Simma, ät gott och inspireras av föreläsningarna.

Föreläsningarna/seminarierna börjar kl. 18.30 och håller på till ca kl. 20.00. Du bestämmer själv tiden för när du vill börja simma och sedan inta salladen.

• Paketpriset är 150 kr/kväll och inkluderar bad, sallad och föreläsning/seminarium.
• Vill du bara lyssna på föreläsningarna/ta del i seminarierna så kostar det 50 kr/tillfälle.

Det finns ett begränsat antal platser. Salladen (kyckling, tonfisk, räkor eller grekisk) måste förbeställas senast kl. 12 samma dag som föreläsningen äger rum och föranmälda har företräde till föreläsningarna.

Anmälan och förbeställning
Fjärran Höjderbadet • 026-60 05 00
Fjärran Höjderbadet

Mer information
Olov Dahlin • Högskolan i Gävle • 0707-34 36 38
Läs mer om projektet

Välkommen till Fjärran Hödjer!

Högskolan i Gävle
i samarbete med
Gävle kommun och Region Gävleborg


15 APRIL
Vita gifter och gröna lögner

”Helhetsdoktorn” Bertil Dahlgren är rehabiliteringsläkare, företagsläkare och styrelseordförande i Läkarföreningen för integrativ medicin. Han har tidigare också varit verksam som överläkare på Tallmogården. Bertil arbetar mycket med egenvårdsmetoder, ger råd om livsstil, kost och naturläkemedel.

Vecka 15 finns det fortfarade lediga platser till föreläsningen.

Undvik köldskador.
Vintern är en härlig tid med möjlighet till vintersporter och fjällturer. Tänk på att gammal kunskap om riskerna med köldskador inte alltid är aktuella och även vid kortare vinterresor kan det vara bra att förbereda sig. Packningen får inte vara för tung men den ska samtidigt innehålla det man behöver också ur säkerhetssynpunkt. Gamla huskurer är inte alltid tillförlitliga. Modern teknik med mobiltelefon och motordrivna fordon gör tillvaron enklare men man ska veta vad man ska göra när tekniken inte fungerar.
Titta in på en ny sida om köldskador och lämna gärna dina egna tips och länkar.
kyla.htm

K2-vitamin.
Ett tidigare tips tog upp nya rön om D-vitamin. I vårt moderna samhälle är benhälsan en utmaning. Processad mat, stillasittande, ljusfattighet, för hård träning mm ökar risken för benskörhet och benbrott.
Studier har visat att kalcium, magnesium och vitamin D3 ensamma inte har den inverkan på benmassan som man tidigare trott men i kombination med vitamin K2 kan dessa ämnen lättare tas upp och användas av kroppen. Ett kosttillskott kan vara en bra investering för framtiden och fungera som en insättning på "benbanken" och undvika onödiga frakturer. Minska risken att Du bryter armar och ben i skidbackan


benbrott
Se mera på sidan med rubriken
K-vitamin.

Mässbild
Allt för hälsan arrangeras av Stockholmsmässan. Mässan har funnits sedan 2001 och är idag Nordens ledande hälsomässa, som samlar över 20 000 besökare. En blandning av produkter och tjänster som visas är god och nyttig mat, behandlingar, kurorter, egenvård, naturkosmetik, böcker och tidningar, hudvård och friskvård.

 www.alltforhalsan.se

Vill du ha kontakt under mässan, ring på mobilen 070-22 35000.
Jag tömmer e-posten bara på kvällstid.

Lingon och tranbär
Sommar och bad är härligt och välgörande på många sätt. God motion, naturligt soljus och avslappnande aktiviteter. Vissa personer har emellertid ökad risk att drabbas av urinvägsinfektioner. Lingon och tranbär är bra egenvårdsmedel som verkar både förebyggande och kan även förkorta sjukdomsförloppet.
Se följande Youtube inslag:

www.youtube.com/watch?v=bKH4HczWuXw

I samband med en kommande disputation vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg kommer intressanta resultat från en studie på överviktiga barn och ungdomar att presenteras. Se mera på sidan om Fett

April: Vårvinterskidåkning.
När snön försvinner inne i stan tänker man inte på att snö och åkbara skidspår kan vara närmare än man tror. På siten www.skidspar.se  kan man hitta bra alternativ. Se exempelvis Sörskog 080405. Längdåkning ger träning för hela kroppen förutom naturupplevelserna. 99.9% av spåret är i alla fall snötäckt.
www.skidspar.se/index.php?option=com_skidspar&Itemid=99&id=538Sörskog 7 km spåret  


Förra årets bilder

Hälsolitteraturtips: Många människor känner oro inför fett i kosten. Nyare kunskap visar att fett i sig inte är någon negativ hälsofaktor utan fett har stor betydelse för vår hälsa. Läkaren och forskaren Uffe Ravnskov har kommit ut med en ny bok på svenska som bör läsas av alla som är intresserade av hälsa. Läs mera på Nyhetssidan


Kostnyhet 080117
Socialstyrelsen erkänner numera lågkolhydratkost som en behandlingsmetod vid diabetes när man tidigare kritiserade främst läkaren Annika Dahlqvist. Detta beslut torde underlätta för de diabetiker som vill prova kostsystemet vid diabetes typ 2 och övervikt. Se mera på den uppdaterade sidan om diabetes


Under vintern står vår sol betydligt lägre än de flesta andra länder på jorden och solljusets betydelse för hälsan har uppmärksammats alltmera. Mängden ljus om kommer in genom ögonen styr bl.a. produktions och balans beträffande sömnhormonet Melatonin. Soljus på huden är också något som är naturligt men i vårt moderna samhälle har solljusbristen ökat och lett till ökad risk för D-vitaminbrist. Ett tillskott kan därför vara en billig "hälsoförsäkring" i många fall. Se mera på  en nygjord sida om D-vitamin.

SolisKällviken 071215: När solen står lågt räcker UVB-ljuset inte riktigt till, inte ens en soldisig vinterdag på isen

Nyheter
Boktips om referensverk om komplementär medicin. 
http://www.elsevierhealth.co.uk/catalogue/title.cfm?ISBN=0723433836
Den andra upplagan av detta mycket framgångsrika referensverk tillhandahåller evidensbaserad information om 69 olika former av komplementär och alternativ medicin. Dessutom 49 vanliga tillstånd som ofta behandlas med dessa metoder. Varje avsnitt har en struktur som underlättar snabbt beslutsfattande och som innefattar en sammanställlning av den senaste forskningen.  Det ingår också en sökbar CD-skiva.


Veckans hälsotips februari: 
Fisk och skaldjur bra för barn hjärnor.
Barn till mödrar som regelbundet äter mycket fisk och skaldjur under graviditeten får en bättre utveckling av hjärnfunktionerna enligt en ny studie i amerikanska läkartidningen Lancet. Man har befarat att riskerna med kvicksilver i fisk från förorenade sjöar skulle kunna innebära en risk men enligt studien skulle då fördelarna överväga de eventuella riskerna. Gravida bör således inte avrådas från att äta fisk. Se mera på sidan om fetter.

Veckans hälsotips januari: 
Hosta och luftrörskatarr är vanliga under vintertid som en följd av luftvägsinfektioner, torr vinterinneluft och även den ökande förekomsten av kronisk obstuktiv luftvägssjukdom, KOL. Ett nytt naturläkemedel som tidigare bara har kunnat köpas i Tyskland har nu registrerats även i Sverige, läs mera på sidan om Murgröna och Prospan. Det finns där också ett meddelande till tidigare användare av Prospan


Allt för hälsan arrangeras av Stockholmsmässan. Mässan har funnits sedan 2001 och är idag Nordens ledande hälsomässa, som samlar över 20 000 besökare. En blandning av produkter och tjänster som visas är god och nyttig mat, behandlingar, kurorter, egenvård, naturkosmetik, böcker och tidningar, hudvård och friskvård.

Tidigare Hälsotips:
Besök Allt för Hälsan- mässan. www.altforhalsan.se
Web-frågelådan är stängd under mässan men Du har möjlighet att ställa frågor direkt via Tidskrift för Hälsas monter
 


Se uppföljningen på debatten om Echinacea.
http://www.lakemedelsverket.se/
http://www.lakemedelsverket.se/Tpl/NewsPage____5453.aspx


Veckans hälsotips oktober: 
Var inte rädd i onödan för naturläkemedel med Echinacea. Det har kommit en hel del frågor om risker med dem och en del mycket sällsynta biverkningar är kända sedan tidigare. Se:
http://www.helhetsdoktorn.nu/risk.htm#Echinaforce
Det rör sig om ca 4 fall i Sverige ställt mot en mycket stor användning. Gör man en riskvärdering och jämför med receptfria läkemedel som används vid förkylningssymtom så är allergiska reaktioner kända och vanligare. Jämför exempelvis med 
Treo:
Se www.fass.se
Mindre vanliga (1/100 - 1/1000)  Allmänna: Allergiska reaktioner (urtikaria, rinit och astma). Personer med känd allergi eller astma löper ökad risk för överkänslighetsreaktion. 

Ipren:
Sällsynta (1/1000 - 1/10000)  Allmänna: Ödem, anafylaktisk reaktion. 
Personer med känd allergi eller astma löper ökad risk för överkänslighetsreaktioner. 

Motsvarande risker kan finnas med naturläkemedel och en liknande säkerhetsskrivning finns, Se för exempel på sidan:
http://www.helhetsdoktorn.nu/lathund/

 Riskerna är så små att de är svåra att jämföra men med 4 fall per år förefaller risken vara betydligt lägre än med Treo/Ipren. Paracetamol är sannolikt säkrare för allergiker men även där finns allergiska reaktioner rapporterade. 

Min slutsats är således att det inte finns någon anledning till att sluta med naturläkemedel pga oro. Inga dödsfall har inträffat i Sverige. Varje år inträffar dock tusentals dödsfall i komplikationer till förkylningar och influensa. Ett klokt användade av naturläkemedel kan sannolikt minska risken för dessa dödsfall även om det statistiskt är svårt att bevisa. 

Är man allergisk och vill vara extra försiktigt rekommenderas detta tillvägagångsätt: Informera Din läkare om att Du använder naturläkemedel. Börja med något av de flytande medlen och ta 2-5 droppar. Öka sedan varannan timme upp till full dos. Denna mjukstart tar inte bort risken för en allergisk reaktion men minskar risken för en onödigt kraftig sådan.


Läs mera

Länksidan
Det finns åtskilliga resurser som Du kan utnyttja och jag har många länkar på tipssidorna i marginalen. Länkar till allmänna sidor och andra frågelådor hittar Du på Länksidan2024-07-18

eXTReMe Tracker